Wróć na stronę główną – warchem.pl

Nazwa produktuNr CASGatunekNr kat.ProducentMSDS
ACETALDEHYD
Acetaldehyde
aldehyd octowy, etanal
75-07-0czysty
czysty do analiz
030020
011010
WARCHEMPOBIERZ
ACETAMID
Acetamide
etanoamid
60-35-5czysty030050WARCHEMPOBIERZ
ACETANILID
Acetanilide
acetyloanilina, acetyloaminobenzen, antyfebryna, N-fenyloacetamid
103-84-4czysty
czysty do analiz
030080
011020
WARCHEMPOBIERZ
ACETON
Acetone
propanon, keton dimetylowy
67-64-1czysty
czysty do analiz
do HPLC
030110
011030
010010
WARCHEMPOBIERZ
ACETONITRYL
Acetonitrile
cyjanek metylu, nitryl kwasu octowego
75-05-8czysty
czysty do analiz
do HPLC
030140
011040
010020
WARCHEMPOBIERZ
ACETYLOACETON
Acetylacetone
2,4-pentanodion, ACAC
123-54-6czysty
czysty do analiz
030170
011050
WARCHEMPOBIERZ
ACETYLU CHLOREK
Acetyl chloride
chlorek kwasu octowego
75-36-5czysty030180WARCHEMPOBIERZ
ALBUMINA Z JAJ, (PROSZEK)
Egg albumin
białko w proszku
9006-59-1czysty030230WARCHEMPOBIERZ
ALIZAROL
Alizarin solution in ethanol
czysty030270WARCHEMPOBIERZ
ALIZARYNA
Alizarin
1,2-dihydroksy-9,10-antrachinon
72-48-0czysty030260WARCHEMPOBIERZ
ALKILOBENZYLU FTALAN
Alkylbenzyl phthalate
alkilo (C7-9) benzylu ftalan
68515-40-2czysty030290WARCHEMPOBIERZ
ALUMINON
Aluminon
sól amonowa kwasu aurynotrikarboksylowego
569-58-4czysty030320WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 1%
Ammonium hydroxide solution 1%, Ammonia solution 1%
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-6czysty030380WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 3%
Ammonium hydroxide solution 3%, Ammonia solution 3%
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-6czysty030410WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 5%
Ammonium hydroxide solution 5%, Ammonia solution 5%
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-6czysty030440WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 10%
Ammonium hydroxide solution 10%, Ammonia solution 10%
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-6czysty
czysty do analiz
030470
011100
WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 25%
Ammonium hydroxide solution 25%, Ammonia solution 25%
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-6czysty
czysty do analiz
030530
011120
WARCHEMPOBIERZ
AMONU AZOTAN
Ammonium nitrate
amonowy azotan, saletra amonowa
6484-52-2czysty
czysty do analiz
030580
011140
WARCHEMPOBIERZ
AMONU BENZOESAN
Ammonium benzoate
benzoesan amonowy
1863-63-4czysty030620WARCHEMPOBIERZ
AMONU BIZMUTU (III) CYTRYNIAN 10hydrat
Bismuth ammonium citrate decahydrate
cytrynian amonowo-bizmutawy dziesięciowodny
31886-41-6czysty030640WARCHEMPOBIERZ
AMONU BROMEK
Ammonium bromide
bromek amonowy
12124-97-9czysty
czysty do analiz
030650
011160
WARCHEMPOBIERZ
AMONU CERU (IV) SIARCZAN 2hydrat
Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate
siarczan amonowo-cerowy dwuwodny
10378-47-9czysty030660WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHLOREK
Ammonium chloride
chlorek amonowy, salmiak
12125-02-9czysty
czysty do analiz
030680
011170
WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHROMIAN
Ammonium chromate
chromian amonowy
7788-98-9czysty
czysty do analiz
030710
011180
WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHROMU (III) SIARCZAN 12hydrat
Ammonium chromium (III) sulfate 12hydrate
ałun amonowo-chromowy dwunastowodny
10022-47-6czysty030720WARCHEMPOBIERZ
AMONU CYTRYNIAN II-zasadowy
di-Ammonium hydrogen citrate
wodorocytrynian di-amonu
3012-65-5czysty030740WARCHEMPOBIERZ
AMONU CYTRYNIAN III-zasadowy
tri-Ammonium citrate
tri-amonu cytrynian
3458-72-8czysty030770WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN
Ammonium dichromate
dichromian amonowy, dwuchromian amonu
7789-09-5czysty
czysty do analiz
030800
011210
WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN roztwór 5%
Ammonium dichromate solution 5%
dichromian amonowy, dwuchromian amonu
7789-09-5czysty030830WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN roztwór 15%
Ammonium dichromate solution 15%
dichromian amonowy, dwuchromian amonu
7789-09-5czysty030860WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK
Ammonium fluoride
obojętny fluorek amonowy
12125-01-8czysty
czysty do analiz
030890
011220
WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK roztwór 20%
Ammonium fluoride solution 20%
fluorek amonowy w roztworze
12125-01-8czysty030920WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK roztwór 40%
Ammonium fluoride solution 40%
fluorek amonowy w roztworze
12125-01-8czysty030980WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN I-ZASADOWY
Ammonium phosphate monobasic
amonu diwodorofosforan, ortofosforan monoamonu, fosforan amonowy jednozasadowy
7722-76-1czysty
czysty do analiz
031010
011260
WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN II-ZASADOWY
Ammonium phosphate dibasic
di-amonu wodorofosforan, ortofosforan diamonu, fosforan amonowy dwuzasadowy
7783-28-0czysty
czysty do analiz
031040
011270
WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN III-ZASADOWY 3hydrat
tri-Ammonium phosphate trihydrate
tri-amonu fosforan, ortofosforan tri-amonu, fosforan amonowy trójzasadowy trójwodny
25447-33-0czysty031070WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFOROMOLIBDENIAN 3hydrat
Ammonium phophomolybdate trihydrate
fosforomolibdenian amonowy trójwodny
12026-66-3czysty031090WARCHEMPOBIERZ
AMONU GLINU SIARCZAN 12hydrat
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
ałun glinowo-amonowy dwunastowodny
7784-26-1czysty031100WARCHEMPOBIERZ
AMONU JODAN
Ammonium iodate
jodan amonowy
13446-09-8czysty031120WARCHEMPOBIERZ
AMONU JODEK
Ammonium iodide
jodek amonowy
12027-06-4czysty
czysty do analiz
031130
011300
WARCHEMPOBIERZ
AMONU MAGNEZU FOSFORAN 6hydrat
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
fosforan amonowo magnezowy sześciowodny, struwit, guanit
13478-16-5czysty031140WARCHEMPOBIERZ
AMONU MIEDZI (II) CHLOREK 2hydrat
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
chlorek amonowo-miedziowy dwuwodny
10060-13-6czysty031150WARCHEMPOBIERZ
AMONU MIEDZI (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium copper (II) sulphate hexahydrate
siarczan amonowo-miedziowy sześciowodny
13587-26-3czysty031160WARCHEMPOBIERZ
AMONU MOLIBDENIAN 4hydrat
Ammonium molybdate tetrahydrate
amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony, molibdenian amonowy czterowodny
12054-85-2czysty
czysty do analiz
031190
011320
WARCHEMPOBIERZ
AMONU MOLIBDENIAN roztwór 1,5%
Ammonium molybdate solution 1,5%
amonu molibdenian (VI), heksaamono heptamolibdenian, molibdenian amonowy
12027-67-7czysty031220WARCHEMPOBIERZ
AMONU MRÓWCZAN
Ammonium formate
kwasu mrówkowego sól amonowa, mrówczan amonowy
540-69-2czysty
czysty do analiz
031250
011330
WARCHEMPOBIERZ
AMONU NADSIARCZAN
Ammonium persulfate
peroksodisiarczan (VI) amonu, nadtlenodisiarczan (VI) amonu, nadsiarczan amonowy
7727-54-0czysty
czysty do analiz
031310
011340
WARCHEMPOBIERZ
AMONU NIKLU (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium nickel (II) sulfate hexahydrate
siarczan amonowo-niklawy sześciowodny
7785-20-8czysty031330WARCHEMPOBIERZ
AMONU OCTAN
Ammonium acetate
kwasu octowego sól amonowa, octan amonowy
631-61-8czysty
czysty do analiz
031340
011350
WARCHEMPOBIERZ
AMONU RODANEK
Ammonium thiocyanate
tiocyjanian amonu, sulfocyjanian amonu, rodanek amonowy
1762-95-4czysty
czysty do analiz
031370
011360
WARCHEMPOBIERZ
AMONU SIARCZAN
Ammonium sulfate
siarczan amonowy
7783-20-2czysty
czysty do analiz
031400
011370
WARCHEMPOBIERZ
AMONU SIARCZEK roztwór 20%
Ammonium sulfide solution 20%
siarczek amonowy w roztworze
12135-76-1czysty031500WARCHEMPOBIERZ
AMONU SODU WINIAN 4hydrat
Ammonium sodium tartrate tetrahydrate
winian sodowo-amonowy czterowodny
20199-92-2czysty031520WARCHEMPOBIERZ
AMONU SZCZAWIAN 1hydrat
Ammonium oxalate monohydrate
szczawian di- amonu monohydrat, szczawian amonowy jednowodny
6009-70-7czysty
czysty do analiz
031550
011430
WARCHEMPOBIERZ
AMONU SZCZAWIAN bezwodny
Ammonium oxalate
szczawian di- amonu, szczawian amonowy
1113-38-8czysty031540WARCHEMPOBIERZ
AMONU TETRABORAN 4hydrat
Ammonium tetraborate tetrahydrate
czteroboran amonowy czterowodny
12228-87-4czysty031580WARCHEMPOBIERZ
AMONU WANADAN
Ammonium metavanadate
monowanadan amonowy, metawanadan amonu
7803-55-6czysty
czysty do analiz
031610
011440
WARCHEMPOBIERZ
AMONU WĘGLAN
Ammonium carbonate
mieszanina amonu węglanu i wodorowęglanu oraz karbaminianu amonowego
10361-29-2czysty031640WARCHEMPOBIERZ
AMONU WINIAN
Ammonium L-tartrate
di-amonu winian, winian amonowy
3164-29-2czysty
czysty do analiz
031670
011460
WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODORODIFLUOREK
Ammonium hydrogen difluoride
amonu fluorek kwaśny, wodorodifluorek amonowy
1341-49-7czysty
czysty do analiz
031700
011470
WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODOROSZCZAWIAN 0,5hydrat
Ammonium Hydrogen Oxalate hemihydrate
kwaśny szczawian amonu półwodny
37541-72-3czysty031720WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODOROWĘGLAN
Ammonium bicarbonate
amonu węglan kwaśny, wodorowęglan amonowy, amoniak spożywczy
1066-33-7czysty031730WARCHEMPOBIERZ
AMONU WOLFRAMIAN 5hydrat
Ammonium tungsten oxide pentahydrate
wolframian amonowy pięciowodny
1311-93-9czysty031750WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
amonowo-żelazawy siarczan, sól Mohra, ałun amonowo-żelazawy sześciowodny
7783-85-9czysty
czysty do analiz
031760
011490
WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) CYTRYNIAN BRĄZOWY
Ammonium iron (III) citrate brown
cytrynian amonowo-żelazowy brązowy
1185-57-5czysty031780WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) CYTRYNIAN ZIELONY
Ammonium iron (III) citrate green
cytrynian amonowo-żelazowy zielony
1185-57-5czysty031770WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) SIARCZAN 12hydrat
Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate
amonowo-żelazowy siarczan, ałun amonowo-żelazowy dwunastowodny
7783-83-7czysty
czysty do analiz
031820
011510
WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) SZCZAWIAN 3hydrat
Ammonium iron (III) oxalate trihydrate
szczawian żelazowo-amonowy trójwodny
13268-42-3czysty do analiz017580WARCHEMPOBIERZ
n-AMYLU OCTAN
Amyl acetate
ester n-amylowy kwasu octowego, n-pentylu octan
628-63-7czysty
czysty do analiz
031850
011520
WARCHEMPOBIERZ
ANILINA
Aniline
aminobenzen, fenyloamina
62-53-3czysty031880WARCHEMPOBIERZ
ANILINY CHLOROWODOREK
Aniline hydrochloride
142-04-1czysty031910WARCHEMPOBIERZ
ANTYMON METAL PROSZEK
Antimony
7440-36-0czysty031970WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) CHLOREK
Antimony (III) chloride
antymonawy chlorek, antymonu trichlorek
10025-91-9czysty032000WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) SIARCZAN
Antimony (III) sulfate
siarczan antymonawy
7446-32-4czysty032020WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) SIARCZEK
Antimony (III) sulfide
siarczek antymonawy
1345-04-6czysty032030WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) TLENEK
Antimony (III) oxide
antymonawy tlenek
1309-64-4czysty032040WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (V) TLENEK
Antimony (V) oxide
tlenek antymonowy
1314-60-9czysty032060WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONYLU POTASU WINIAN 0,5hydrat
Potassium antimony (III) tartrate hemihydrate
winian antymonylowo-potasowy uwodniony
28300-74-5czysty032070WARCHEMPOBIERZ
ARGENTORAT
Argentorate for fingerprint purposes
argentorat do celów daktyloskopijnych
czysty032100WARCHEMPOBIERZ
ARSEN METAL
Arsenic
7440-38-2czysty032110WARCHEMPOBIERZ
ARSENU (III) TLENEK
Arsenic (III) oxide
arszenik
1327-53-3czysty032130WARCHEMPOBIERZ
L-ASPARAGINA 1hydrat
L-Asparagine monohydrate
kwas aminobursztynowy
5794-13-8czysty032140WARCHEMPOBIERZ
BALSAM KANADYJSKI
Canada balsam
8007-47-4czysty065090WARCHEMPOBIERZ
BARU AZOTAN
Barium nitrate
azotan barowy
10022-31-8czysty
czysty do analiz
032150
011570
WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK roztwór 5%
Barium chloride solution 5%
chlorek barowy w roztworze wodnym
10361-37-2czysty032240WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK bezwodny
Barium chloride
chlorek barowy
10361-37-2czysty032180WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK 2hydrat
Barium chloride dihydrate
chlorek barowy dwuwodny
10326-27-9czysty
czysty do analiz
032210
011590
WARCHEMPOBIERZ
BARU CHROMIAN
Barium chromate
chromian barowy
10294-40-3czysty032360WARCHEMPOBIERZ
BARU NADCHLORAN
Barium perchlorate
chloran (VII) baru
13465-95-7czysty032400WARCHEMPOBIERZ
BARU NADTLENEK
Barium peroxide
nadtlenek barowy
1304-29-6czysty032420WARCHEMPOBIERZ
BARU OCTAN
Barium acetate
octan barowy
543-80-6czysty032450WARCHEMPOBIERZ
BARU SIARCZAN
Barium sulfate
siarczan barowy, baryt, (łac. Barii sulfas)
7727-43-7czysty
czysty do analiz
032480
011620
WARCHEMPOBIERZ
BARU WĘGLAN
Barium carbonate
węglan barowy
513-77-9czysty
czysty do analiz
032540
011630
WARCHEMPOBIERZ
BARU WODOROTLENEK 8hydrat
Barium hydroxide octahydrate
wodorotlenek barowy ośmiowodny
12230-71-6czysty
czysty do analiz
032570
011640
WARCHEMPOBIERZ
BARWNIK GIEMSY
Giemsa Stain
barwnik Giemzy
czysty032600WARCHEMPOBIERZ
BARWNIK GIEMSY roztwór
Giemsa Stain solution in methanol
barwnik Giemzy w metanolu
czysty032630WARCHEMPOBIERZ
BENZALDEHYD
Benzaldehyde
aldehyd benzoesowy
100-52-7czysty
czysty do analiz
032660
011650
WARCHEMPOBIERZ
BENZEN
Benzene
71-43-2czysty
czysty do analiz
do HPLC
032690
011660
010030
WARCHEMPOBIERZ
BENZYDYNA
Benzidine
bifenylo-4,4’-diamina
92-87-5czysty032740WARCHEMPOBIERZ
BENZYLOWY ALKOHOL
Benzyl alcohol
hydroksytoluen, fenylokarbinol, fenylometanol, toluenol
100-51-6czysty
czysty do analiz
do HPLC
032750
011670
010040
WARCHEMPOBIERZ
BENZYNA EKSTRAKCYJNA
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
benzyna ekstracyjna niskoaromatyczna
- czysty032780WARCHEMPOBIERZ
BENZYNA LAKOWA
White spirit
spirytus mineralny
68603-08-7czysty032810WARCHEMPOBIERZ
BERYLU OCTAN zasadowy
Beryllium acetate, basic
19049-40-2czysty032840WARCHEMPOBIERZ
BERYLU TLENEK
Beryllium oxide
1304-56-9czysty032870WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK CHROMOWY
Chromium (VI) oxide
trójtlenek chromu, bezwodnik kwasu chromowego, tritlenek chromu, tlenek chromu(VI)
1333-82-0czysty
czysty do analiz
032900
011680
WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK FTALOWY
Phthalic anhydride
bezwodnik kwasu ftalowego
85-44-9czysty
czysty do analiz
032930
011690
WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK OCTOWY
Acetic anhydride
bezwodnik kwasu octowego
108-24-7czysty
czysty do analiz
032960
011700
WARCHEMPOBIERZ
2,2'-BIPIRYDYL
2,2'- Bipyridyl
dipirydyl, 2,2-dwupirydyl
366-18-7czysty032990WARCHEMPOBIERZ
BIZMUT METAL
Bismuth
7440-69-9czysty033020WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) AZOTAN 5hydrat
Bismuth (III) nitrate pentahydrate
azotan bizmutawy pięciowodny
10035-06-0czysty
czysty do analiz
033050
011720
WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) AZOTAN zasadowy
Bismuth (III) subnitrate
azotan bizmutawy zasadowy
1304-85-4czysty033080WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) CHLOREK
Bismuth (III) chloride
chlorek bizmutawy
7787-60-2czysty033110WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) CYTRYNIAN
Bismuth (III) citrate
cytrynian bizmutawy
813-93-4czysty033120WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) SIARCZAN 7hydrat
Bismuth (III) sulfate heptahydrate
siarczan bizmutawy siedmiowodny
7787-68-0 (bezw.)czysty033130WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) TLENEK
Bismuth (III) oxide
tlenek bizmutawy
1304-76-3czysty033140WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) WODOROTLENEK
Bismuth hydroxide
wodorotlenek bizmutawy
10361-43-0czysty033150WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ALKALICZNY roztwór 0,1%
Alkaline blue solution 0,1%
1324-76-1czysty033200WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ANILINOWY
Aniline blue
błękit bawełniany, błękit metylowy
28631-66-5czysty033290WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ANILINOWY roztwór 0,1%
Aniline blue solution 0,1%
błękit bawełniany, błękit metylowy
28631-66-5czysty033320WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOFENOLOWY
Bromophenol blue
3,3',5,5' tetrabromofenolosulfoftaleina
115-39-9czysty033350WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOFENOLOWY roztwór 0,1%
Bromophenol blue solution 0,1%
115-39-9czysty033410WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY
Bromothymol blue
3,3'’dibromotymolosulfoftaleina
76-59-5czysty033440WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY roztwór 0,04%
Bromothymol blue solution 0,04%
alkoholowy roztwór błękitu bromotymolowego
76-59-5czysty033500WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY roztwór 0,1%
Bromothymol blue solution 0,1%
alkoholowy roztwór błękitu bromotymolowego
76-59-5czysty033520WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BRYLANTOWY
Brilliant blue
3844-45-9czysty033600WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT DISULFINOWY
Disulfin blue
129-17-9czysty033620WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT EVANSA
Evans blue
314-13-6czysty033640WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT METYLENOWY
Methylene blue
3,7-bis (dimetyloamin.o) feno-5-tioazynowy chlorek
61-73-4czysty033650WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT METYLENOWY roztwór 0,1%
Methylene blue solution 0,1%
wodny roztwór błękitu metylenowego
61-73-4czysty033660WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT NILU
Nile blue
3625-57-8czysty033820WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT PRUSKI
Prussian blue, Berlin blue
błękit berliński, błękit Turnbulla, żelazocyjanek potasowo-żelazowy
12240-15-2czysty033840WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TOLUIDYNOWY
Toluidine blue
92-31-9czysty033860WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TYMOLOWY
Thymol Blue
tymolosulfoftaleina
76-61-9czysty033890WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TYMOLOWY roztwór 0,1%
Thymol Blue
tymolosulfoftaleina
76-61-9czysty033950WARCHEMPOBIERZ
BROM
Bromine
7726-95-6czysty
czysty do analiz
033980
011740
WARCHEMPOBIERZ
BROMOFORM
Tribromomethane
tribromometan
75-25-2czysty034010WARCHEMPOBIERZ
BROMOWA WODA
Bromine water
brom w roztworze wodnym
7726-95-6czysty034040WARCHEMPOBIERZ
1-BUTANOL
1-Butanol
alkohol n-butylowy, alkohol butylowy, butan-1-ol, n-butanol, 1-hydroksybutan
71-36-3czysty
czysty do analiz
do HPLC
034100
011750
010050
WARCHEMPOBIERZ
2-BUTANOL
2-Butanol
alkohol sec-butylowy, butan-2-ol, alkohol butylowy II-rz.
78-92-2czysty
czysty do analiz
do HPLC
034130
011760
010060
WARCHEMPOBIERZ
tert-BUTYLOWY ALKOHOL
tert-Butanol
tert-BUTANOL
75-65-0czysty034150WARCHEMPOBIERZ
2-BUTANON
2-Butanone
metyloetyloketon, butanon, butan-2-on, keton etylowo-metylowy, butanon-2, metyloaceton, MEK
78-93-3czysty
czysty do analiz
do HPLC
034160
011770
010070
WARCHEMPOBIERZ
n-BUTYLU OCTAN
n-Butyl acetate
octan n-butylu, octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
123-86-4czysty
czysty do analiz
do HPLC
034190
011780
010080
WARCHEMPOBIERZ
CELULOZA MIKROKRYSTALICZNA
Microcrystalline cellulose
beta-amyloza
9004-34-6czysty034220WARCHEMPOBIERZ
CERU (III) AZOTAN 6hydrat
Cerium (III) nitrate hexahydrate
azotan cerawy sześciowodny
10294-41-4czysty034250WARCHEMPOBIERZ
CERU (IV) SIARCZAN 4hydrat
Cerium (IV) sulfate tetrahydrate
siarczan cerowy czterowodny
10294-42-5czysty
czysty do analiz
034310
011790
WARCHEMPOBIERZ
CERU (IV) TLENEK
Cerium (IV) oxide
tlenek cerowy, dwutlenek ceru
1306-38-3czysty034340WARCHEMPOBIERZ
CEZU AZOTAN
Cesium nitrate
azotan cezowy
7789-18-6czysty034370WARCHEMPOBIERZ
CEZU CHLOREK
Cesium chloride
chlorek cezowy
7647-17-8czysty
czysty do analiz
034400
011800
WARCHEMPOBIERZ
CEZU FLUOREK
Cesium fluoride
fluorek cezowy
13400-13-0czysty034410WARCHEMPOBIERZ
CEZU SIARCZAN
Cesium sulfate
siarczan cezowy
10294-54-9czysty034420WARCHEMPOBIERZ
CHINHYDRON
Quinhydrone
106-34-3czysty034440WARCHEMPOBIERZ
CHINOLINA
Quinoline
91-22-5czysty034430WARCHEMPOBIERZ
CHLORALU WODZIAN
Chloral hydrate
hydrat trichloroetanalu
302-17-0czysty034460WARCHEMPOBIERZ
CHLORALU WODZIAN roztwór 1%
Chloral hydrate solution 1%
hydrat trichloroetanalu
302-17-0czysty034470WARCHEMPOBIERZ
CHLORAMINA T 3hydrat
Chloramine T trihydrate
N-chloro-4 toluenosulfamidu sól sodowa trójwodna
7080-50-4czysty034490WARCHEMPOBIERZ
CHLORAMINA T roztwór 3%
Chloramine T solution 3%
N-chloro-4 toluenosulfamidu sól sodowa w roztworze wodnym
127-65-1czysty034520WARCHEMPOBIERZ
CHLOROBENZEN
Chlorobenzene
chlorek fenylu
108-90-7czysty
czysty do analiz
034580
011820
WARCHEMPOBIERZ
CHLOROFORM
Chloroform
trójchlorometan, trichlorometan, trójchlorek metylenu, trójchlorek formylu
67-66-3czysty
czysty do analiz
do HPLC
034610
011830
010090
WARCHEMPOBIERZ
CHROMIANKAczysty065220WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) AZOTAN 9hydrat
Chromium (III) nitrate nonahydrate
azotan chromowy dziewięciowodny
7789-02-8czysty034670WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) CHLOREK 6hydrat
Chromium (III) chloride hexahydrate
trichlorek chromu sześciowodny
10060-12-5czysty034700WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) OCTAN 2hydrat
Chromium (III) acetate dihydrate
octan chromowy dwuwodny
1066-30-4 (bezw.)czysty034710WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) SIARCZAN 18hydrat
Chromium (III) sulfate octadecahydrate
siarczan chromowy osiemnastowodny
15244-38-9czysty034730WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) SIARCZAN hydrat
Chromium (III) sulfate n-hydrate
uwodniony siarczan chromu
15244-38-9czysty034720WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) TLENEK ZIELONY
Chromium (III) oxide
tlenek chromowy, zieleń chromowa
1308-38-9czysty034760WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSAN
Cyclohexane
heksahydroksybenzen, heksametylen, heksanaften, sześciometylen
110-82-7czysty
czysty do analiz
do HPLC
034790
011880
010100
WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSANOL
Cyclohexanol
heksahydrofenol, heksalina
108-93-0czysty
czysty do analiz
034820
011890
WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSANON
Cyclohexanone
ketoheksametylen, heksanon cykliczny
108-94-1czysty
czysty do analiz
034850
011900
WARCHEMPOBIERZ
CYKLOPENTADIEN
1,3-cyclopentadiene
542-92-7czysty034860WARCHEMPOBIERZ
CYNA METAL GRANULKI
Tin
7440-31-5czysty034880WARCHEMPOBIERZ
CYNA METAL PROSZEK
Tin
7440-31-5czysty034890WARCHEMPOBIERZ
CYNK METAL GRANULKI
Zinc granules
7740-66-6czysty034910WARCHEMPOBIERZ
CYNK METAL PROSZEK
Zinc powder
7740-66-6czysty034940WARCHEMPOBIERZ
CYNKU AZOTAN 6hydrat
Zinc nitrate hexahydrate
sól cynkowa kwasu azotowego, azotan cynkowy
10196-18-6czysty
czysty do analiz
034970
011910
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU BROMEK bezwodny
Zinc bromide
bromek cynkowy
7699-45-8czysty034990WARCHEMPOBIERZ
CYNKU CHLOREK bezwodny
Zinc chloride
dichlorek cynku, chlorek cynkowy
7646-85-7czysty
czysty do analiz
035000
011920
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU CHLOREK roztwór 5%
Zinc chloride solution 5%
chlorek cynkowy w roztworze
7646-85-7czysty035020WARCHEMPOBIERZ
CYNKU JODAN
Zinc iodate
jodan cynkowy
7790-37-6czysty035060WARCHEMPOBIERZ
CYNKU OCTAN 2hydrat
Zinc acetate dihydrate
octan cynkowy dwuwodny
5970-45-6czysty
czysty do analiz
035120
011950
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SIARCZAN 1hydrat
Zinc sulfate monohydrate
siarczan cynkowy jednowodny
7446-19-7czysty
czysty do analiz
035150
011960
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SIARCZAN 7hydrat
Zinc sulfate heptahydrate
siarczan cynkowy siedmiowodny
7446-20-0czysty
czysty do analiz
035180
011970
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU STEARYNIAN
Zinc stearate
stearynian cynkowy
557-05-1czysty035210WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SZCZAWIAN 2hydrat
Zinc oxalate dihydrate
szczawian cynkowy dwuwodny
4255-07-6czysty035220WARCHEMPOBIERZ
CYNKU TLENEK
Zinc oxide
tlenek cynkowy, biel cynkowa, cynkit
1314-13-2czysty
czysty do analiz
035230
011990
WARCHEMPOBIERZ
CYNKU WĘGLAN zasadowy
Zinc carbonate basic
węglan cynkowy zasadowy
5263-02-5czysty035240WARCHEMPOBIERZ
CYNKU WODOROTLENEK
Zinc hydroxide
wodorotlenek cynkowy
20427-58-1czysty035250WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) CHLOREK 2hydrat
Tin (II) chloride dihydrate
chlorek cynawy dwuwodny
10025-69-1czysty
czysty do analiz
035300
012010
WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) CHLOREK bezwodny
Tin (II) chloride
chlorek cynawy
7772-99-8czysty
czysty do analiz
035270
012000
WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) SIARCZAN
Tin (II) sulfate
siarczan cynawy
7488-55-3czysty035330WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) TLENEK
Tin (II) oxide
tlenek cynawy
21651-19-4czysty035350WARCHEMPOBIERZ
CYNY (IV) CHLOREK
Tin (IV) chloride
chlorek cynowy
7646-78-8czysty035370WARCHEMPOBIERZ
CYNY (IV) TLENEK
Tin (IV) oxide
tlenek cynowy, dwutlenek cyny
18282-10-5czysty035390WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) AZOTAN 5hydrat
Zirconium nitrate pentahydrate
azotan cyrkonowy pięciowodny
13773-58-5czysty035450WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) SIARCZAN 4hydrat
Zirconium sulfate tetrahydrate
siarczan cyrkonowy czterowodny
7446-31-3czysty035470WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) TLENEK
Zirconium oxide
dwutlenek cyrkonowy
1314-23-4czysty035490WARCHEMPOBIERZ
CYRKONYLU CHLOREK 8hydrat
Zirconium (IV) oxychloride octahydrate
tlenochlorek cyrkonowy ośmiowodny
13520-92-8czysty035510WARCHEMPOBIERZ
L-CYSTEINA
L-Cysteine
52-90-4czysty035540WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ AMIDOWA 10B
Amide black 10B
1064-48-8czysty035550WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ ERIOCHROMOWA T
Eriochrome Black T
1787-61-7czysty035570WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ ERIOCHROMOWA T roztwór 0,1%
Eriochrome Black T solution 0,1%
1787-61-7czysty035630WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ ALIZARYNOWA S
Alizarin Red S
alizaryna S
130-22-3czysty035720WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ ALIZARYNOWA S roztwór 0,1%
Alizarin Red S solution 0,1%
alizaryna S roztwór wodny
130-22-3czysty035740WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ BROMOFENOLOWA
Bromophenol red
2800-80-8czysty035850WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ BROMOFENOLOWA roztwór 0,1%
Bromophenol red solution 0,1% in ethanol
2800-80-8czysty035860WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ FENOLOWA
Phenol Red
143-74-8czysty035900WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ FENOLOWA roztwór 0,1%
Phenol Red solution 0,1%
143-74-8czysty035960WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KARMIN
Carmine red
1390-65-4czysty036050WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KONGO
Congo Red
573-58-0czysty036080WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KONGO roztwór 0,1%
Congo Red solution 0,1%
573-58-0czysty036110WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KREZOLOWA
Cresol red
1733-12-6czysty036230WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KREZOLOWA roztwór 0,1%
Cresol red solution 0,1%
1733-12-6czysty036290WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ METYLOWA
Methyl Red
493-52-7czysty036320WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ METYLOWA roztwór 0,1%
Methyl Red solution 0,1% in ethanol
493-52-7czysty036350WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ OBOJĘTNA
Neutral Red
czerwień toluenowa
553-24-2czysty036380WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ OBOJĘTNA roztwór 0,1%
Neutral Red solution 0,1% in ethanol
czerwień toluenowa w roztworze alkoholowym
553-24-2czysty036410WARCHEMPOBIERZ
n-DEKAN
n-Decane
124-18-5czysty036430WARCHEMPOBIERZ
1-DEKANOL
1-Decanol
alkohol 1-dekanowy
112-30-1czysty036440WARCHEMPOBIERZ
2-DEKANOL
2-Decanol
alkohol 2-dekanowy
1120-06-5czysty036450WARCHEMPOBIERZ
DEKSTRYNA
Dextrin
skrobia ziemniaczana uwodniona
9004-53-9czysty065270WARCHEMPOBIERZ
D-FRUKTOZA
D-(-)-Fructose
D(-)-fruktoza, lewuloza
57-48-7czysty
czysty do analiz
038930
012520
WARCHEMPOBIERZ
DIETANOLOAMINA
Diethanolamine
DEA
111-42-2czysty
czysty do analiz
036470
012040
WARCHEMPOBIERZ
DIETYLOAMINA
Diethylamine
dwuetyloamina
109-89-7czysty
czysty do analiz
do HPLC
036500
012050
010110
WARCHEMPOBIERZ
DIETYLU SIARCZAN
Diethyl sulfate
siarczan dwuetylu
64-67-5czysty036520WARCHEMPOBIERZ
DIFENYLOAMINA
Diphenylamine
N-fenyloanilina
122-39-4czysty036540WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZON roztwór 2%
Diphenylcarbazone solution 2% in ethanol
538-62-5czysty036560WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZON
Diphenylcarbazone
2-fenylohydrazyd kwasu fenyloazomrówkowego
538-62-5czysty036550WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZYD
1,5-Diphenylcarbazide
140-22-7czysty036580WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLOFORMAMID
N,N-Dimethylformamide
N,N-dwumetyloformamid, dimetyloformamid, formylodwumetyloamin.a, dwumetyloamid kwasu mrówkowego, DMF
68-12-2czysty
czysty do analiz
do HPLC
036600
012080
010120
WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLOGLIOKSYM
Dimethylglyoxime
dwumetyloglioksym, diacetylodioksym, dioksym diacetylu, dwuoksym dwuacetylu
95-45-4czysty036620WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SIARCZAN
Dimethyl sulfate
siarczan dwumetylu
77-78-1czysty036650WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 10%
Dimethyl sulfoxide solution 10%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty036740WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 20%
Dimethyl sulfoxide solution 20%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty036770WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 30%
Dimethyl sulfoxide solution 30%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty036830WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 50%
Dimethyl sulfoxide solution 50%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty036890WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 99,5%
Dimethyl sulfoxide 99,5%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty036680WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 99,7%
Dimethyl sulfoxide 99,7%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5czysty do analiz012100WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 99,8%
Dimethyl sulfoxide 99,8%
metylosulfotlenek, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-5do HPLC010130WARCHEMPOBIERZ
1,4-DIOKSAN
1.4-Dioxane
dwuoksan
123-91-1czysty
czysty do analiz
do HPLC
036910
012110
010140
WARCHEMPOBIERZ
DITIZON
Dithizone
difenylotiokarbazon
60-10-6czysty036930WARCHEMPOBIERZ
DYSPROZU (III) TLENEK
Dysprosium (III) oxide
tlenek dysprozowy
1308-87-8czysty036950WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA
Eosin Y
tetrabromofluoresceina
15086-94-9czysty036980WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA roztwór 0,1%
Eosin Y solution 0,1% in ethanol
15086-94-9czysty037010WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA ŻÓŁTAWA
Eosin Y disodium salt
tetrabromofluoresceiny sól dwusodowa
17372-87-1czysty037070WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA ŻÓŁTAWA roztwór 1%
Eosin Y disodium salt solution 1%
17372-87-1czysty037080WARCHEMPOBIERZ
ERBU (III) TLENEK
Erbium (III) oxide
12061-16-4czysty037130WARCHEMPOBIERZ
ETANOL SKAŻONY 92%
Ethanol solution 92%
alkohol etylowy skażony
64-17-5czysty037150WARCHEMPOBIERZ
ETANOLOAMINA
Ethanolamine
2-aminoetanol
141-43-5czysty
czysty do analiz
037160
012120
WARCHEMPOBIERZ
ETER DIETYLOWY
Diethyl ether
eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan
60-29-7czysty
czysty do analiz
do HPLC
037190
012130
010150
WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 40/60
Petroleum ether boiling range 40-60
czysty
czysty do analiz
037220
012140
WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 60/90
Petroleum ether boiling range 60-90
benzyna apteczna
czysty
czysty do analiz
037250
012150
WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 80/110
Petroleum ether boiling range 80-110
czysty
czysty do analiz
037280
012160
WARCHEMPOBIERZ
ETER tert-BUTYLOWO-METYLOWY
Methyl tert-butyl ether
MTBE
1634-04-4czysty037320WARCHEMPOBIERZ
ETYLENODIAMINA
Ethylenediamine
etylenodwuamina
107-15-3czysty
czysty do analiz
037340
012180
WARCHEMPOBIERZ
ETYLENU CHLOREK
1,2-Dichloroethane
1,2-dwuchloroetan, dichloroetan
107-06-2czysty
czysty do analiz
do HPLC
037370
012200
010160
WARCHEMPOBIERZ
ETYLOBENZEN
Ethylbenzene
fenyloetan
100-41-4czysty
czysty do analiz
037400
012210
WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 0,5%
Ethanol solution 0,5%
etanol
64-17-5czysty
czysty do analiz
037430
012220
WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 70%
Ethanol solution 70%
etanol
64-17-5czysty
czysty do analiz
037580
012260
WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 96%
Ethanol solution 96%
etanol
64-17-5czysty
czysty do analiz
do HPLC
037670
012290
010180
WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 99.8%
Ethanol solution 99.8%
etanol
64-17-5czysty
czysty do analiz
do HPLC
037700
012300
010190
WARCHEMPOBIERZ
ETYLU OCTAN
Ethyl acetate
ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
141-78-6czysty
czysty do analiz
037760
012320
WARCHEMPOBIERZ
EUROPU (III) TLENEK
Europium (III) oxide
1308-96-9czysty037780WARCHEMPOBIERZ
1,10-FENANTROLINA 1hydrat
1,10-Phenanthroline monohydrate
fenantrolina jednowodna
5144-89-8czysty037790WARCHEMPOBIERZ
1,10-FENANTROLINY CHLOROWODOREK 1hydrat
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
monohydrat chlorowodorku 1,10-fenantroliny
18851-33-7czysty037820WARCHEMPOBIERZ
FENOL
Phenol
kwas karbolowy
108-95-2czysty
czysty do analiz
037850
012350
WARCHEMPOBIERZ
FENOL roztwór 5%
Phenol solution 5%
kwas karbolowy w roztworze 5%
108-95-2czysty037880WARCHEMPOBIERZ
FENOLOFTALEINA
Phenolphthalein
3,3-bis-(4-hydroksyfenylo) ftalid
77-09-8czysty038000WARCHEMPOBIERZ
FENOLOFTALEINA roztwór 0,1%
Phenolphthalein solution 0,1% in ethanol
3,3-bis-(4-hydroksyfenylo) ftalid
77-09-8czysty038030WARCHEMPOBIERZ
FIOLET GENCJANOWY
Gentian violet
548-62-9czysty038200WARCHEMPOBIERZ
FIOLET KRYSTALICZNY
Crystal Violet
fiolet metylowy 10 B
548-62-9czysty038210WARCHEMPOBIERZ
FIOLET KRYSTALICZNY roztwór 0,1%
Crystal Violet solution 0,1%
548-62-9czysty038330WARCHEMPOBIERZ
FIOLET METYLOWY
Methyl Violet
8004-87-3czysty038420WARCHEMPOBIERZ
FIOLET METYLOWY roztwór 0,1%
Methyl Violet solution 0,1%
8004-87-3czysty038450WARCHEMPOBIERZ
FLUORESCEINA
Fluorescein
2321-07-5czysty038480WARCHEMPOBIERZ
FLUORESCEINA roztwór 0,1%
Fluorescein solution 0,1% in ethanol
2321-07-5czysty038510WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 3%
Formaldehyde solution 3%
aldehyd mrówkowy
50-00-0czysty038600WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 5%
Formaldehyde solution 5%
aldehyd mrówkowy
50-00-0czysty038660WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 20%
Formaldehyde solution 20%
aldehyd mrówkowy
50-00-0czysty038750WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 36-38%
Formaldehyde solution 36-38%
aldehyd mrówkowy
50-00-0czysty
czysty do analiz
038780
012470
WARCHEMPOBIERZ
FORMAMID
Formamide
metanoamid
75-12-7czysty
czysty do analiz
038840
012490
WARCHEMPOBIERZ
FOSFOR CZERWONY
Red phosphorus
fosfor w proszku
7723-14-0czysty038870WARCHEMPOBIERZ
FOSFORU (V) TLENEK
Phosphorus pentaoxide
pentatlenek difosforu
1314-56-3czysty038900WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA KWAŚNA
Fuchsin sour
3244-88-0czysty038950WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA OBOJĘTNA
Fuchsin neutral, Solvent Red 41
3248-93-9czysty038970WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA ZASADOWA
Basic Fuchsin
rozaniliny chlorek
632-99-5czysty038990WARCHEMPOBIERZ
GADOLINU (III) CHLOREK bezwodny
Gadolinium (III) chloride
chlorek gadolinowy
10138-52-0czysty039010WARCHEMPOBIERZ
GADOLINU (III) TLENEK
Digadolinium trioxide
trójtlenek gadolinowy
12064-62-9czysty039020WARCHEMPOBIERZ
GALU (III) AZOTAN hydrat
Gallium (III) nitrate hydrate
69365-72-6czysty039030WARCHEMPOBIERZ
GALU (III) TLENEK
Gallium (III) oxide
12024-21-4czysty039040WARCHEMPOBIERZ
GERMAN
Germanium
7440-56-4czysty039050WARCHEMPOBIERZ
GERMANU (IV) TLENEK
Germanium (IV) oxide
dwutlenek germanu
1310-53-8czysty
czysty do analiz
039070
017590
WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA bezwodna
Glycerin
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-5czysty
czysty do analiz
039110
012540
WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA roztwór 85%
Glycerin solution 85%
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-5czysty039120WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA SYNTETYCZNA
Synthetic glycerin
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-5czysty039140WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNY TRIOCTAN
Glycerin triacetate
trójoctan gliceryny
102-76-1czysty039170WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL BUTYLENOWY
Butylene glycol
butan-1,3-diol
107-88-0czysty039190WARCHEMPOBIERZ
di-GLIKOL BUTYLOWY
Butyl di-glycol
112-34-5czysty039230WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL BUTYLOWY
Ethylene glycol butyl ether
2-butoksyetanol
111-76-2czysty
czysty do analiz
039200
012560
WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL DIETYLENOWY
Diethylene glycol
glikol dwuetylenowy
111-46-6czysty
czysty do analiz
039260
012570
WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY
Ethylene glycol
etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2-dihydroksyetan
107-21-1czysty
czysty do analiz
039290
012580
WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 10%
Ethylene glycol solution 10%
107-21-1czysty039320WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 20%
Ethylene glycol solution 20%
107-21-1czysty039350WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 30%
Ethylene glycol solution 30%
107-21-1czysty039380WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 40%
Ethylene glycol solution 40%
107-21-1czysty039410WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 50%
Ethylene glycol solution 50%
107-21-1czysty039440WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL METYLOWY
2-Methoxyethanol, Methyl glycol
2-Metoksyetanol
109-86-4czysty039490WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL POLIETYLENOWY 400
Polyethylene glycol 400
25322-68-3czysty039500WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL PROPYLENOWY
Propylene Glycol
1,2–propanodiol, 1,2–dihydroksypropan
57-55-6czysty
czysty do analiz
039560
012590
WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL TETRAETYLENOWY
Tetraethylene glycol
112-60-7czysty039580WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL BLASZKI
Aluminium
aluminium
7429-90-5czysty039590WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL GRANULKI
Aluminium
aluminium
7429-90-5czysty039600WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL PROSZEK
Aluminium powder
aluminium
7429-90-5czysty039620WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL WIÓRY
Aluminium
aluminium
7429-90-5czysty039650WARCHEMPOBIERZ
GLINU AZOTAN 9hydrat
Aluminum nitrate nonahydrate
azotan glinowy dziewięciowodny
7784-27-2czysty
czysty do analiz
039680
012600
WARCHEMPOBIERZ
GLINU BORAN
Aluminum borate
boran glinowy
11121-16-7czysty039700WARCHEMPOBIERZ
GLINU CHLOREK bezwodny
Aluminum chloride
chlorek glinowy
7446-70-0czysty
czysty do analiz
039710
012610
WARCHEMPOBIERZ
GLINU CHLOREK 6hydrat
Aluminum chloride hexahydrate
chlorek glinowy sześciowodny
7784-13-6czysty
czysty do analiz
039740
012620
WARCHEMPOBIERZ
GLINU FOSFORAN 2hydrat
Aluminum phosphate dihydrate
fosforan glinowy dwuwodny
7784-30-7czysty039760WARCHEMPOBIERZ
GLINU POTASU SIARCZAN 12hydrat
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
ałun glinowo potasowy
7784-24-9czysty
czysty do analiz
039770
012630
WARCHEMPOBIERZ
GLINU POTASU SIARCZAN roztwór 10%
Aluminum potassium sulfate solution 10%
10043-67-1czysty039800WARCHEMPOBIERZ
GLINU SIARCZAN 18hydrat
Aluminum sulfate octadecahydrate
siarczan glinowy osiemnastowodny
7784-31-8czysty
czysty do analiz
039830
012640
WARCHEMPOBIERZ
GLINU SIARCZAN roztwór 0.3%
Aluminum sulfate solution 0,3%
7784-31-8czysty039860WARCHEMPOBIERZ
GLINU TLENEK
Aluminum oxide
tlenek glinowy
1344-28-1czysty
czysty do analiz
039950
012660
WARCHEMPOBIERZ
GLINU WĘGLIK
Aluminum carbide
węglik glinowy
1299-86-1czysty039970WARCHEMPOBIERZ
GLINU WODOROTLENEK
Aluminum hydroxide
wodorotlenek glinowy, hydrargilit
21645-51-2czysty
czysty do analiz
039980
012670
WARCHEMPOBIERZ
GLINU WODOROTLENEK roztwór 3%
Aluminum hydroxide solution 3%
wodorotlenek glinowy
21645-51-2czysty040010WARCHEMPOBIERZ
GLUKOZA
D-(+)-Glucose
dekstroza
50-99-7czysty
czysty do analiz
040040
012680
WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 2,5%
Glutaraldehyde solution 2,5%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-8czysty040060WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 10%
Glutaraldehyde solution 10%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-8czysty040070WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 25%
Glutaraldehyde solution 25%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-8czysty040080WARCHEMPOBIERZ
GUMA ARABASKA (PROSZEK)
Gum arabic
E414
9000-01-5czysty040130WARCHEMPOBIERZ
GWAJAKOL roztwór 0,5%
Guaiacol 0,5% solution in ethanol
90-05-1czysty040160WARCHEMPOBIERZ
GWAJAKOL roztwór 1%
Guaiacol 1% solution in ethanol
90-05-1czysty040170WARCHEMPOBIERZ
n-HEKSAN 95%
n-Hexane
110-54-3czysty040220WARCHEMPOBIERZ
n-HEKSAN 99%
n-Hexane
110-54-3czysty
czysty do analiz
do HPLC
040240
012690
010220
WARCHEMPOBIERZ
HEKSAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów)
Hexane mixture of isomers
64742-49-0czysty040260WARCHEMPOBIERZ
1-HEKSANOL
n-Hexyl alcohol
alkohol n-heksylowy
111-27-3czysty040290WARCHEMPOBIERZ
n-HEPTAN
n-Heptane
142-82-5czysty
czysty do analiz
do HPLC
040330
012710
010240
WARCHEMPOBIERZ
HEPTAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów)
Heptane mixture of isomers
n.dot.czysty040350WARCHEMPOBIERZ
1-HEPTANOL
n-Heptyl alcohol
alkohol n-heptylowy
111-70-6czysty040360WARCHEMPOBIERZ
HYDRAZYNY SIARCZAN
Hydrazinium sulfate
diamidu siarczan
10034-93-2czysty
czysty do analiz
040370
012720
WARCHEMPOBIERZ
HYDROCHINON
Hydroquinone
chinol
123-31-9czysty040410WARCHEMPOBIERZ
8-HYDROKSYCHINOLINA
8-Hydroxyquinoline
8-oksychinolina
148-24-3czysty040440WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODODOREK
Hydroxylamine hydrochloride
5470-11-1czysty040470WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODODOREK roztwór 1%
Hydroxylamine hydrochloride solution 1%
5470-11-1czysty040490WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY SIARCZAN
Hydroxylamine sulfate
10039-54-0czysty040510WARCHEMPOBIERZ
INDU (III) TLENEK
Indium (III) oxide
1312-43-2czysty040550WARCHEMPOBIERZ
INDYGO
Indigo
482-89-3czysty040570WARCHEMPOBIERZ
INDYGO KARMIN
Indigo carmine
860-22-0czysty040580WARCHEMPOBIERZ
INDYGO KARMIN roztwór 0,1%
Indigo carmine solution 0,1%
czysty040590WARCHEMPOBIERZ
ITERBU (III) TLENEK
Ytterbium (III) oxide
1314-37-0czysty040600WARCHEMPOBIERZ
ITRU (III) TLENEK
Yttrium (III) oxide
1314-36-9czysty040620WARCHEMPOBIERZ
IZOAMYLOWY ALKOHOL
Isoamyl alcohol
izopentanol
123-51-3czysty
czysty do analiz
040630
012750
WARCHEMPOBIERZ
IZOAMYLU OCTAN
Isoamyl acetate
octan izopentylu
123-92-2czysty
czysty do analiz
040640
012760
WARCHEMPOBIERZ
IZOBUTYLOWY ALKOHOL
Isobutyl alcohol
izobutanol
78-83-1czysty
czysty do analiz
040670
012770
WARCHEMPOBIERZ
IZOBUTYLU OCTAN
Isobutyl acetate
octan izobutylowy
110-19-0czysty
czysty do analiz
040700
012780
WARCHEMPOBIERZ
IZOHEKSAN
Isohexane
2-metylopentan
107-83-5czysty
czysty do analiz
040740
012790
WARCHEMPOBIERZ
IZOOKTAN
Isooctane
trimetylopentan
540-84-1czysty
czysty do analiz
do HPLC
040760
012800
010250
WARCHEMPOBIERZ
IZOPROPYLOACETON
4-Methyl-2-pentanone
metyloizobutyloketon
108-10-1czysty
czysty do analiz
040790
012810
WARCHEMPOBIERZ
IZOPROPYLU OCTAN
Isopropyl acetate
octan izopropylowy
108-21-4czysty
czysty do analiz
040820
012820
WARCHEMPOBIERZ
JOD
Iodine
jod sublimowany, krystaliczny
7553-56-2czysty
czysty do analiz
040850
012830
WARCHEMPOBIERZ
JODU PENTATLENEK
Diiodine pentoxide
pięciotlenek dwujodu
12029-98-0czysty040880WARCHEMPOBIERZ
JODYNA roztwór alkoholowy
Iodine-potassium iodide solution in ethanol
(łac. Iodi Solutio Spirituosa, Tinctura Joidi)
czysty040920WARCHEMPOBIERZ
JODYNA roztwór wodny
Iodine-potassium iodide solution
Płyn Lugola
czysty040910WARCHEMPOBIERZ
KADMU AZOTAN 4hydrat
Cadmium nitrate tetrahydrate
azotan kadmowy czterowodny
10022-68-1czysty040970WARCHEMPOBIERZ
KADMU CHLOREK 2,5hydrat
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
kadmowy chlorek dwu i półwodny
7790-78-5czysty041000WARCHEMPOBIERZ
KADMU JODEK
Cadmium iodide
jodek kadmowy
7790-80-9czysty041030WARCHEMPOBIERZ
KADMU OCTAN 2hydrat
Cadmium acetate dihydrate
kadmowy octan dwuwodny
5743-04-4czysty041060WARCHEMPOBIERZ
KADMU SIARCZAN hydrat
Cadmium sulfate hydrate
kadmowy siarczan uwodniony
7790-84-3czysty041090WARCHEMPOBIERZ
KADMU SIARCZEK
Cadmium sulfide pure
siarczek kadmowy
1306-23-6czysty041100WARCHEMPOBIERZ
KADMU SZCZAWIAN hydrat
Cadmium oxalate hydrate
kadmowy szczawian uwodniony
814-88-0czysty041120WARCHEMPOBIERZ
KADMU TLENEK BRĄZOWY
Cadmium oxide brown
kadmowy tlenek
1306-19-0czysty041150WARCHEMPOBIERZ
KADMU TLENEK CZARNY
Cadmium oxide black
kadmowy tlenek
1306-19-0czysty041160WARCHEMPOBIERZ
KADMU WĘGLAN
Cadmium carbonate
kadmowy węglan
513-78-0czysty041180WARCHEMPOBIERZ
KALCEINA (SÓL SODOWA)
Calcein
108750-13-6czysty041250WARCHEMPOBIERZ
KALCES (POSTAĆ KWASOWA)
Calconcarboxylic acid
3737-95-9czysty041280WARCHEMPOBIERZ
KALCES (SÓL SODOWA)
Calconcarboxylic acid sodium salt
brakczysty041270WARCHEMPOBIERZ
KARBID
Calcium carbide
węglik wapnia
75-20-7techniczny041300WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) AZOTAN 6hydrat
Cobalt (II) nitrate hexahydrate
kobaltawy azotan sześciowodny
10026-22-9czysty
czysty do analiz
041360
012910
WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) CHLOREK bezwodny
Cobalt (II) chloride
chlorek kobaltawy
7646-79-9czysty
czysty do analiz
041400
012920
WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) CHLOREK 6hydrat
Cobalt (II) chloride hexahydrate
kobaltawy chlorek sześciowodny
7791-13-1czysty
czysty do analiz
041420
012930
WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) OCTAN 4hydrat
Cobalt (II) acetate tetrahydrate
octan kobaltawy czterowodny
6147-53-1czysty041450WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) SIARCZAN 7hydrat
Cobalt (II) sulfate heptahydrate
kobaltawy siarczan siedmiowodny
10026-24-1czysty
czysty do analiz
041480
012950
WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) WĘGLAN
Cobalt (II) carbonate
węglan kobaltawy
513-79-1czysty041510WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) WODOROTLENEK
Cobalt (II) hydroxide
wodorotlenek kobaltawy
21041-93-0czysty041540WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II.III) TLENEK
Cobalt (II.III) oxide
tlenek kobaltawo-kobaltowy
1308-06-1czysty041560WARCHEMPOBIERZ
KOFEINA bezwodna
Anhydrous caffeine
58-08-2czysty041590WARCHEMPOBIERZ
KOLODIUM roztwór 4%
Collodion solution 4%
roztwór azotanu celulozy w eterze dietylowym
9004-70-0czysty041600WARCHEMPOBIERZ
KRZEMU DITLENEK
Silicon dioxide
dwutlenek krzemu, tlenek krzemu (IV)
7631-86-9czysty
czysty do analiz
041660
012990
WARCHEMPOBIERZ
KSYLEN
Xylene
ksylen - mieszanina izomerów
1330-20-7czysty
czysty do analiz
041690
013000
WARCHEMPOBIERZ
KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Acetylsalicylic acid
aspiryna
50-78-2czysty041710WARCHEMPOBIERZ
KWAS ADYPINOWY
Adipic acid
kwas heksanodiowy
124-04-9czysty041730WARCHEMPOBIERZ
KWAS AMIDOSULFONOWY
Sulfamic acid
kwas sulfamidowy
5329-14-6czysty
czysty do analiz
041750
013020
WARCHEMPOBIERZ
KWAS AMINOOCTOWY
Glycine
glicyna, glikokol
56-40-6czysty
czysty do analiz
041770
013030
WARCHEMPOBIERZ
KWAS L-ASKORBINOWY
L-Ascorbic acid
witamina C, kwas askorbinowy lewoskrętny
50-81-7czysty
czysty do analiz
041800
013040
WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 20%
Nitric acid solution 20%
kwas azotowy (V)
7697-37-2czysty042050WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 5%
Nitric acid solution 5%
kwas azotowy (V)
7697-37-2czysty041960WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 60%
Nitric acid solution 60%
kwas azotowy (V)
7697-37-2czysty
czysty do analiz
042200
013170
WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 65%
Nitric acid solution 65%
kwas azotowy (V)
7697-37-2czysty
czysty do analiz
042230
013180
WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 69%
Nitric acid solution 69%
kwas azotowy (V)
7697-37-2czysty042240WARCHEMPOBIERZ
KWAS BARBITUROWY
2,4,6-Trihydroxypyrimidine
67-52-7czysty042260WARCHEMPOBIERZ
KWAS BENZOESOWY
Benzoic Acid
kwas benzenokarboksylowy
65-85-0czysty
czysty do analiz
042290
013190
WARCHEMPOBIERZ
KWAS BOROWY
Boric acid
kwas borny, kwas ortoborowy
10043-35-3czysty
czysty do analiz
042320
013200
WARCHEMPOBIERZ
KWAS BOROWY roztwór 3%
Boric acid solution 3%
woda borowa
10043-35-3czysty042380WARCHEMPOBIERZ
KWAS BROMOWODOROWY 48%
Hydrobromic acid solution 48%
bromowodór w roztworze
10035-10-6czysty042430WARCHEMPOBIERZ
KWAS BURSZTYNOWY
Succinic acid
kwas butanodiowy
110-15-6czysty
czysty do analiz
042470
013210
WARCHEMPOBIERZ
KWAS CHLOROOCTOWY
Chloroacetic acid
kwas chloroetanowy
79-11-8czysty042500WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY bezwodny
Citric acid
2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas
77-92-9czysty042560WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY 1hydrat
Citric acid monohydrate
2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas monohydrat
5949-29-1czysty
czysty do analiz
042590
013250
WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY roztwór 10%
Citric acid solution 10%
77-92-9czysty042600WARCHEMPOBIERZ
KWAS DICHLOROOCTOWY
Dichloroacetic acid
kwas dwuchlorooctowy
79-43-6czysty042710WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 5%
Hydrofluoric acid solution 5%
fluorowodór w roztworze
7664-39-3czysty042760WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 20%
Hydrofluoric acid solution 20%
fluorowodór w roztworze
7664-39-3czysty042800WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 40%
Hydrofluoric acid solution 40%
fluorowodór w roztworze
7664-39-3czysty
czysty do analiz
042840
013300
WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 70%
Hydrofluoric acid solution 70%
fluorowodór w roztworze
7664-39-3czysty042900WARCHEMPOBIERZ
KWAS FOSFOROMOLIBDENOWY hydrat
Phosphomolybdic acid hydrate
51429-74-4czysty042930WARCHEMPOBIERZ
KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY hydrat
Phosphotungstic acid hydrate
12501-23-4czysty042950WARCHEMPOBIERZ
KWAS FTALOWY
Phthalic acid
88-99-3czysty042980WARCHEMPOBIERZ
KWAS FUMAROWY
Fumaric acid
110-17-8czysty043000WARCHEMPOBIERZ
KWAS GLUTAMINOWY
L-Glutamic acid
58-86-0czysty043050WARCHEMPOBIERZ
KWAS JABŁKOWY
DL-Malic acid
Kwas DL-jabłkowy
6915-15-7czysty043100WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 40%
Hydroiodic acid solution
jodowodór w roztworze
10034-85-2czysty043130WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 57%
Hydroiodic acid solution
jodowodór w roztworze
10034-85-2czysty043150WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 67%
Hydroiodic acid solution
jodowodór w roztworze
10034-85-2czysty043170WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWY
Iodic acid
7782-68-5czysty043200WARCHEMPOBIERZ
KWAS KAPRONOWY
Hexanoic acid
142-62-1czysty043220WARCHEMPOBIERZ
KWAS MALEINOWY
Maleic acid
110-16-7czysty043250WARCHEMPOBIERZ
KWAS MALONOWY
Malonic acid
141-82-2czysty043270WARCHEMPOBIERZ
KWAS MASŁOWY
Butyric acid
kwas butanowy
107-92-6czysty043300WARCHEMPOBIERZ
KWAS METAFOSFOROWY
Metaphosphoric acid
10343-62-1czysty043310WARCHEMPOBIERZ
KWAS METANOSULFONOWY
Methanesulfonic acid
75-75-2czysty043320WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 5%
L(+)-lactic acid solution 5%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-4czysty043330WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 20%
L(+)-lactic acid solution 20%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-4czysty043370WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 50%
L(+)-lactic acid solution 50%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-4czysty
czysty do analiz
043430
013410
WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 80%
L(+)-lactic acid solution 80%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-4czysty
czysty do analiz
043470
013430
WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 88%
L(+)-lactic acid solution 88%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-4czysty
czysty do analiz
043490
013440
WARCHEMPOBIERZ
KWAS MOLIBDENOWY
Molybdic Acid
7782-91-4czysty043520WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 5%
Formic acid solution 5%
kwas metanowy
64-18-6czysty043550WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 25%
Formic acid solution 25%
kwas metanowy
64-18-6czysty043610WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 50%
Formic acid solution 50%
kwas metanowy
64-18-6czysty043630WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 85%
Formic acid solution 85%
kwas metanowy
64-18-6czysty
czysty do analiz
043690
013520
WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY min. 99%
Formic acid 99%
kwas metanowy
64-18-6czysty043710WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADCHLOROWY roztwór 60%
Perchloric acid solution 60%
kwas chlorowy (VII)
7601-90-3czysty
czysty do analiz
043750
013540
WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADCHLOROWY roztwór 70%
Perchloric acid solution 70%
kwas chlorowy (VII)
7601-90-3czysty
czysty do analiz
043790
013560
WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADJODOWY
Periodic acid
kwas jodowy (VII)
10450-60-9czysty
czysty do analiz
043820
013570
WARCHEMPOBIERZ
KWAS NAFTIONOWY
Naphthionic acid
kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy
84-86-6czysty043950WARCHEMPOBIERZ
KWAS NIKOTYNOWY
Nicotinic acid
niacyna
59-67-6czysty043990WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 5%
Acetic acid solution 5%
kwas etanowy
64-19-7czysty044070WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 10%
Acetic acid solution 10%
kwas etanowy
64-19-7czysty044110WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 20%
Acetic acid solution 20%
kwas etanowy
64-19-7czysty044130WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 50%
Acetic acid solution 50%
kwas etanowy
64-19-7czysty044250WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 80%
Acetic acid solution 80%
kwas etanowy
64-19-7czysty
czysty do analiz
044290
013720
WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY 99,5%
Glacial acetic acid
kwas etanowy
64-19-7czysty
czysty do analiz
044330
013740
WARCHEMPOBIERZ
KWAS OLEINOWY
Oleic acid
kwas cis-oktadek-9-enowy
112-80-1czysty044350WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 5%
Phosphoric acid solution 5%
kwas fosforowy (V)
7664-38-2czysty044380WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 25%
Phosphoric acid solution 25%
kwas fosforowy (V)
7664-38-2czysty044420WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 40%
Phosphoric acid solution 40%
kwas fosforowy (V)
7664-38-2czysty044460WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 50%
Phosphoric acid solution 50%
kwas fosforowy (V)
7664-38-2czysty044460WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 85%
Phosphoric acid solution 85%
kwas fosforowy (V)
7664-38-2czysty
czysty do analiz
044520
013830
WARCHEMPOBIERZ
KWAS PALMITYNOWY
Palmitic acid
kwas heksadekanowy
57-10-3czysty044550WARCHEMPOBIERZ
KWAS PIKRYNOWY (ZWILŻONY)
Picric acid
2,4,6-trinitrofenol
88-89-1czysty
czysty do analiz
044590
013850
WARCHEMPOBIERZ
KWAS PROPIONOWY
Propionic acid
kwas propanowy
79-09-4czysty
czysty do analiz
044800
013870
WARCHEMPOBIERZ
KWAS RUBEANOWODOROWY
Rubean acid
kwas rubeanowy
79-40-3czysty045080WARCHEMPOBIERZ
KWAS SALICYLOWY
Salicylic acid
kwas hydroksy benzoesowy
69-72-7czysty
czysty do analiz
045110
013880
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 5%
Sulfuric acid solution 5%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty045140WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 10%
Sulfuric acid solution 10%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty045170WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 37,5%
Sulfuric acid solution 37,5%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty045280WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 50%
Sulfuric acid solution 50%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty045320WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 69%
Sulfuric acid solution 69%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty045350WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 95%
Sulfuric acid solution 95%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty
czysty do analiz
045440
013990
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 98%
Sulfuric acid solution 98%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-9czysty
czysty do analiz
045470
014000
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 5%
Hydrochloric acid solution 5%
kwas chlorowodorowy
7647-01-0czysty045560WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 10%
Hydrochloric acid solution 10%
kwas chlorowodorowy
7647-01-0czysty045620WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 30%
Hydrochloric acid solution 30%
kwas chlorowodorowy
7647-01-0do HPLC010260WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 30-33%
Hydrochloric acid solution 30-33%
kwas chlorowodorowy
7647-01-0czysty045760WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 35-38%
Hydrochloric acid solution 35-38%
kwas chlorowodorowy
7647-01-0czysty
czysty do analiz
045770
014100
WARCHEMPOBIERZ
KWAS STEARYNOWY
Stearic acid
kwas oktadekanowy
57-11-4techniczny
czysty
czysty do analiz
070010
045830
014120
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SULFANILOWY
Sulfanilic acid
kwas p-aminobenzenosulfonowy
121-57-3czysty
czysty do analiz
045860
014130
WARCHEMPOBIERZ
KWAS 5-SULFOSALICYLOWY 2hydrat
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dwuwodny
5965-83-3czysty
czysty do analiz
045890
014140
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SZCZAWIOWY 2hydrat
Oxalic acid dihydrate
kwas dwukarboksylowy
6153-56-6czysty
czysty do analiz
045980
014160
WARCHEMPOBIERZ
KWAS SZCZAWIOWY roztwór 5%
Oxalic acid solution 5%
144-62-7czysty046010WARCHEMPOBIERZ
KWAS TELLUROWY 2hydrat
Telluric acid dihydrate
13451-14-4czysty046070WARCHEMPOBIERZ
KWAS TIODIGLIKOLOWY
Thiodiglycolic acid
123-93-3czysty046090WARCHEMPOBIERZ
KWAS TIOGLIKOLOWY
Thioglycolic acid
68-11-1czysty046110WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY
Trichloroacetic acid
kwas TCA
76-03-9czysty046130WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 10%
Trichloroacetic acid solution 10%
kwas trójchlorooctowy, kwas TCA
76-03-9czysty046150WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 20%
Trichloroacetic acid solution 20%
kwas trójchlorooctowy, kwas TCA
76-03-9czysty046170WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 30%
Trichloroacetic acid solution 30%
kwas trójchlorooctowy, kwas TCA
76-03-9czysty046190WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 50%
Trichloroacetic acid solution 50%
kwas trójchlorooctowy, kwas TCA
76-03-9czysty046210WARCHEMPOBIERZ
KWAS WALERIANOWY
Valeric acid
kwas pentanowy
109-52-4czysty046230WARCHEMPOBIERZ
KWAS WERSENOWY
Ethylenediamin.etetraacetic acid
kwas EDTA
60-00-4czysty
czysty do analiz
046250
014200
WARCHEMPOBIERZ
KWAS WINOWY
L-(+)-Tartaric acid
kwas 2,3 dihydroksybursztynowy
87-69-4czysty
czysty do analiz
046280
014210
WARCHEMPOBIERZ
KWAS WOLFRAMOWY
Tungstic acid
7783-03-1czysty046340WARCHEMPOBIERZ
LAKMUS
Litmus
C.I. 1242
1393-92-6czysty046370WARCHEMPOBIERZ
LAKMUS roztwór 0,1%
Litmus
C.I. 1242
1393-92-6czysty046400WARCHEMPOBIERZ
LAKTOZA 1hydrat
Lactose monohydrate
cukier mleczny
10039-26-6czysty
czysty do analiz
046430
014230
WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) AZOTAN 6hydrat
Lanthanum nitrate hexahydrate
10277-43-7czysty046460WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) CHLOREK 7hydrat
Lanthanum chloride heptahydrate
10025-84-0czysty046490WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) OCTAN hydrat
Lanthanum acetate hydrate
100587-90-4czysty046520WARCHEMPOBIERZ
LITU AZOTAN 3hydrat
Lithium nitrate trihydrate
azotan litu trójwodny
13453-76-4czysty
czysty do analiz
046580
014240
WARCHEMPOBIERZ
LITU BORAN bezwodny
Lithium metaborate
boran litu
13453-69-5czysty046600WARCHEMPOBIERZ
LITU CHLOREK 1hydrat
Lithium chloride monohydrate
chlorek litu jednowodny
16712-20-2czysty046640WARCHEMPOBIERZ
LITU CHLOREK bezwodny
Lithium chloride
chlorek litu
7447-41-8czysty
czysty do analiz
046610
014250
WARCHEMPOBIERZ
LITU CYTRYNIAN 4hydrat
Lithium citrate tetrahydrate
cytrynian litu czterowodny
6080-58-6czysty046680WARCHEMPOBIERZ
LITU CZTEROBORAN
Lithium tetraborate
tetraboran litu
12007-60-2czysty046700WARCHEMPOBIERZ
LITU FLUOREK
Lithium fluoride
fluorek litu
7789-24-4czysty046720WARCHEMPOBIERZ
LITU MLECZAN
Lithium lactate
mleczan litu
867-55-0czysty046750WARCHEMPOBIERZ
LITU OCTAN 2hydrat
Lithium acetate dihydrate
octan litu dwuwodny
6108-17-4czysty046760WARCHEMPOBIERZ
LITU SIARCZAN 1hydrat
Lithium sulfate monohydrate
siarczan litu jednowodny
10102-25-7czysty
czysty do analiz
046790
014300
WARCHEMPOBIERZ
LITU SIARCZAN bezwodny
Lithium sulfate
siarczan litu bezwodny
10377-48-7czysty046780WARCHEMPOBIERZ
LITU WĘGLAN
Lithium carbonate
węglan litu
554-13-2czysty
czysty do analiz
046820
014310
WARCHEMPOBIERZ
LITU WODOROTLENEK 1hydrat
Lithium hydroxide monohydrate
wodorotlenek litu jednowodny
1310-66-3czysty
czysty do analiz
046850
014320
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZ METAL PROSZEK
Magnesium powder
Magnez metaliczny - proszek
7439-95-4czysty046880WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZ METAL WIÓRY
Magnesium turnings
Magnez metaliczny - wióry
7439-95-4czysty046910WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZON I
Magneson I
4-(4-Nitrofenyloazo)rezorcyna
74-39-5czysty046950WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZON II
Magneson II
4-(4-Nitrofenylazo)-1-naftol
5290-62-0czysty046960WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU AZOTAN 6hydrat
Magnesium nitrate hexahydrate
azotan magnezowy sześciowodny
13446-18-9czysty
czysty do analiz
046970
014330
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CHLOREK bezwodny
Magnesium chloride
chlorek magnezowy bezwodny
7786-30-3czysty047000WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CHLOREK 6hydrat
Magnesium chloride hexahydrate
chlorek magnezowy sześciowodny
7791-18-6czysty
czysty do analiz
047030
014350
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CYTRYNIAN bezwodny
tri-Magnesium citrate
dwucytrynian trójmagnezowy bezwodny
3344-18-1czysty047090WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU di-SODU WERSENIAN hydrat
Edetate di-sodium magnesium hydrate
wersenian dwusodowo-magnezowy
14401-88-1czysty047210WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU OCTAN 4hydrat
Magnesium acetate tetrahydrate
octan magnezowy czterowodny
16674-78-5czysty
czysty do analiz
047120
014390
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU SIARCZAN bezwodny
Magnesium sulfate
siarczan magnezowy
7487-88-9czysty
czysty do analiz
047150
014400
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU SIARCZAN 7hydrat
Magnesium sulfate heptahydrate
siarczan magnezowy siedmiowodny, sól Epsom, sól gorzka
10034-99-8czysty
czysty do analiz
047180
014410
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU STEARYNIAN
Magnesium stearate
stearynian magnezowy
557-04-0czysty047240WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU TLENEK
Magnesium oxide
tlenek magnezowy
1309-48-4czysty
czysty do analiz
047270
014430
WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WĘGLAN ZASADOWY
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
węglan magnezowy zasadowy
56378-72-4czysty047300WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WODOROFOSFORAN 3hydrat
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
fosforan magnezu zasadowy
7782-75-4czysty047320WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WODOROTLENEK
Magnesium hydroxide
wodorotlenek magnezowy
1309-42-8czysty
czysty do analiz
047330
014450
WARCHEMPOBIERZ
MALTOZA 1hydrat
D-(+)-Maltose monohydrate
maltoza jednowodna
6363-53-7czysty047360WARCHEMPOBIERZ
MANGAN METAL PŁATKI
Manganese
7439-96-5czysty047390WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) AZOTAN 4hydrat
Manganese (II) nitrate tetrahydrate
azotan manganawy czterowodny
20694-39-7czysty047420WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) CHLOREK 4hydrat
Manganese (II) chloride tetrahydrate
chlorek manganawy czterowodny
13446-34-9czysty
czysty do analiz
047450
014480
WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) OCTAN 4hydrat
Manganese (II) acetate tetrahydrate
octan manganawy czterowodny
6156-78-1czysty047510WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) SIARCZAN 1hydrat
Manganese (II) sulfate monohydrate
siarczan manganawy jednowodny
10034-96-5czysty
czysty do analiz
047570
014520
WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) SIARCZAN 4hydrat
Manganese (II) sulfate tetrahydrate
siarczan manganawy czterowodny
10101-68-5czysty047600WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) TLENEK
Manganese (II) oxide
tlenek manganawy
1344-43-0czysty047630WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) WĘGLAN bezwodny
Manganese (II) carbonate
węglan manganawy
598-62-9czysty047660WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (IV) TLENEK
Manganese (IV) oxide
dwutlenek manganu
1313-13-9czysty047690WARCHEMPOBIERZ
MANNITOL
D-Mannitol
Mannit
69-65-8czysty047720WARCHEMPOBIERZ
MENTOL
Menthol
1490-04-6czysty047750WARCHEMPOBIERZ
METALOFTALEINA
Phthalein purple
purpura ftaleinowa
2411-89-4czysty047800WARCHEMPOBIERZ
METANOL
Methanol
alkohol metylowy, karbinol
67-56-1czysty
czysty do analiz
do HPLC
047810
014580
010270
WARCHEMPOBIERZ
METOKSYPROPANOL
1-Methoxy-2-propanol
dowanol
107-98-2czysty047840WARCHEMPOBIERZ
METOL
Metol
55-55-0czysty047870WARCHEMPOBIERZ
METYLENU BROMEK
Methylene bromide
dibromometan
74-95-3czysty047890WARCHEMPOBIERZ
METYLENU CHLOREK
Dichloromethane
dichlorometan, dwuchlorometan, dichlorek metylenu
75-09-2czysty
czysty do analiz
do HPLC
047900
014600
010280
WARCHEMPOBIERZ
METYLOPIROLIDON
1-Methyl-2-pyrrolidinone
n-Metylo-2-pirolidon
872-50-4czysty047960WARCHEMPOBIERZ
METYLU OCTAN
Methyl acetate
octan metylowy
79-20-9czysty
czysty do analiz
047990
014630
WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) BROMEK
Copper (I) bromide
bromek miedziawy
7787-70-4czysty048060WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) CHLOREK
Copper (I) chloride
chlorek miedziawy
7758-89-6czysty048080WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) JODEK
Copper (I) iodide
jodek miedziawy
7681-65-4czysty048100WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) RODANEK
Copper (I) thiocyanate
rodanek miedziawy
1111-67-7czysty048120WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) TLENEK
Copper (I) oxide
tlenek miedziawy
1317-39-1czysty048130WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) AZOTAN 3hydrat
Copper (II) nitrate trihydrate
miedziowy azotan trójwodny
10031-43-3czysty
czysty do analiz
048150
014650
WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) CHLOREK 2hydrat
Copper (II) chloride dihydrate
chlorek miedziowy dwuwodny
10125-13-0czysty
czysty do analiz
048170
014660
WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) CHLOREK roztwór 35%
Copper (II) chloride solution 35%
chlorek miedziowy roztwór 35%
7447-39-4czysty048180WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) FOSFORAN 3hydrat
Copper (II) phospfate trihydrate
fosforan miedziowy trójwodny
7798-23-4czysty048200WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) MRÓWCZAN
Copper (II) formate (VI)
mrówczan (VI) miedzi (II)
544-19-4czysty048220WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) OCTAN 1hydrat
Copper (II) acetate monohydrate
miedziowy octan jednowodny
6046-93-1czysty
czysty do analiz
048250
014700
WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZAN bezwodny
Copper (II) sulfate
siarczan miedziowy
7758-98-7czysty048270WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZAN 5hydrat
Copper (II) sulfate pentahydrate
siarczan miedziowy pięciowodny
7758-99-8czysty
czysty do analiz
048290
014720
WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZEK
Copper (II) sulfide
siarczek miedziowy
1317-40-4czysty048310WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) TLENEK
Copper (II) oxide
tlenek miedziowy
1317-38-0czysty048330WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WĘGLAN ZASADOWY
Copper (II) carbonate basic
zasadowy węglan miedziowy
12069-69-1czysty048350WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WINIAN 3hydrat
Copper (II) tartrate trihydrate
winian miedziowy trójwodny
815-82-7czysty048370WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WODOROTLENEK
Copper (II) hydroxide
wodorotlenek miedziowy
20427-59-2czysty048400WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL DRUT 3mm
Copper metal
7440-50-8czysty048010WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL PROSZEK
Copper metal powder
7440-50-8czysty048030WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL WIÓRY
Copper metal
7440-50-8czysty048050WARCHEMPOBIERZ
MIESZANINA ESCHKI
Eschka′s mixture
czysty048440WARCHEMPOBIERZ
MIESZANINA SELENOWA
Selenium mixture
20427-59-2czysty048450WARCHEMPOBIERZ
MOCZNIK
Urea
karbonylodiamid
57-13-6czysty
czysty do analiz
048470
014760
WARCHEMPOBIERZ
MOLIBDEN PROSZEK
Molybdenum powder
7439-98-7czysty048500WARCHEMPOBIERZ
MOLIBDENU (VI) TLENEK
Molybdenum trioxide
trójtlenek molibdenu
1313-27-5czysty048560WARCHEMPOBIERZ
MUREKSYD
Murexide
kwasu 5.5’nitrylodibarbiturowego sól monoamonowa
3051-09-0czysty048590WARCHEMPOBIERZ
NAFTA KOSMETYCZNA
Hydrotreated heavy naphtha
odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej
64742-48-9czysty048620WARCHEMPOBIERZ
NAFTALEN
Naphthalene
91-20-3czysty048650WARCHEMPOBIERZ
1-NAFTOL
1-Naphthol
alfa-naftol
90-15-3czysty048680WARCHEMPOBIERZ
2-NAFTOL
2-Naphthol
beta-naftol, 2-hydroksynaftalen
135-19-3czysty048860WARCHEMPOBIERZ
NEODYMU (III) TLENEK
Neodymium (III) oxide
tlenek neodymowy
1313-97-9czysty048900WARCHEMPOBIERZ
NIKIEL METAL PROSZEK
Nickel metal powder
7440-02-0czysty048920WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) AZOTAN 6hydrat
Nickel (II) nitrate hexahydrate
niklawy azotan sześciowodny
13478-00-7czysty
czysty do analiz
048950
014810
WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) CHLOREK 6hydrat
Nickel (II) chloride hexahydrate
chlorek niklawy sześciowodny
7791-20-0czysty
czysty do analiz
048980
014820
WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) OCTAN 4hydrat
Nickel (II) acetate tetrahydrate
octan niklawy czterowodny
6018-89-9czysty049010WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) SIARCZAN 6hydrat
Nickel (II) sulfate hexahydrate
siarczan niklawy sześciowodny
10101-97-0czysty
czysty do analiz
049040
014840
WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) SIARCZAN 7hydrat
Nickel (II) sulfate heptahydrate
siarczan niklawy siedmiowodny
10101-98-1czysty049070WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) WĘGLAN ZASADOWY
Nickel (II) carbonate basic
zasadowy węglan niklawy
12607-70-4czysty049130WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) WODOROTLENEK
Nickel (II) hydroxide
wodorotlenek niklawy
12054-48-7czysty049160WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (III) TLENEK CZARNY
Nickel (III) oxide black
tlenek niklowy czarny
1314-06-3czysty049190WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (III) TLENEK ZIELONY
Nickel (III) oxide green
tlenek niklowy zielony
1314-06-3czysty049200WARCHEMPOBIERZ
NINHYDRYNA
Ninhydrin
485-47-2czysty049220WARCHEMPOBIERZ
NINHYDRYNA roztwór 0,1%
Ninhydrin 0,1% solution in ethanol
485-47-2czysty049230WARCHEMPOBIERZ
m-NITROBENZALDEHYD
3-Nitrobenzaldehyde
3-nitrobenzaldehyd
99-61-6czysty049300WARCHEMPOBIERZ
NITROBENZEN
Nitrobenzene
98-95-3czysty049320WARCHEMPOBIERZ
NITROMETAN
Nitromethane
75-52-5czysty049380WARCHEMPOBIERZ
n-NONAN
n-Nonane
111-84-2czysty049400WARCHEMPOBIERZ
NONAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów)
Nonane mixture of isomers
n.dot.czysty049420WARCHEMPOBIERZ
n-NONANOL
1-Nonanol
alkohol nonylowy
143-08-8czysty049440WARCHEMPOBIERZ
n-OKTAN
n-Octane
111-65-9czysty049460WARCHEMPOBIERZ
n-OKTANOL
1-Octanol
alkohol oktanowy
111-87-5czysty049480WARCHEMPOBIERZ
OLEJEK IMMERSYJNY DO MIKROSKOPII
Castor oil
8001-79-4065430WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) AZOTAN
Lead (II) nitrate
azotan ołowiawy
10099-74-8czysty
czysty do analiz
049490
014920
WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) BROMEK
Lead (II) bromide
bromek ołowiawy
10031-22-8czysty049510WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) CHLOREK
Lead (II) chloride
chlorek ołowiawy
7758-95-4czysty049530WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) CHROMIAN
Lead (II) chromate
chromian ołowiawy
7758-97-6czysty049540WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) FLUOREK
Lead (II) fluoride
fluorek ołowiawy
7783-46-2czysty049560WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) OCTAN 3hydrat
Lead (II) acetate trihydrate
octan ołowiawy trójwodny
6080-56-4czysty
czysty do analiz
049580
014950
WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) OCTAN ZASADOWY
Lead (II) subacetate
zasadowy octan ołowiawy
1335-32-6czysty049660WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) SIARCZAN
Lead (II) sulfate
siarczan ołowiawy
7446-14-2czysty049690WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) SIARCZEK
Lead (II) sulfide
siarczek ołowiawy
1314-87-0czysty049720WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) TLENEK
Lead (II) oxide
tlenek ołowiawy
1317-36-8czysty049750WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WĘGLAN
Lead (II) carbonate
węglan ołowiawy
598-63-0czysty049770WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WĘGLAN ZASADOWY
Lead (II) carbonate basic
węglan ołowiu zasadowy
1319-46-6czysty049790WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WODOROTLENEK
Lead (II) hydroxide
wodorotlenek ołowiawy
1311-11-1czysty049800WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (IV) OCTAN
Lead (IV) acetate
octan ołowiowy
546-67-8czysty049810WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (IV) TLENEK
Lead (IV) oxide
dwutlenek ołowiu
1309-60-0czysty049820WARCHEMPOBIERZ
OŁÓW METAL GRANULKI
Lead
7439-92-1czysty049850WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ G
Orange G
C.I. 16230
1936-15-8czysty049880WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ G roztwór 0,1%
Orange G solution 0,1%
1936-15-8czysty049910WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ KSYLENOLOWY
Xylenol Orange tetrasodium salt
kwasu o-krezolosulfoftaleino-3,3”-bis metyloiminooctowego sól czterosodowa
3618-43-7czysty049970WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ METYLOWY
Methyl Orange
C.I. 13025
547-58-0czysty050000WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ METYLOWY roztwór 0,1%
Methyl Orange solution
C.I. 13025
547-58-0czysty050090WARCHEMPOBIERZ
OSMU (VIII) TLENEK
Osmium (VIII) oxide
czterotlenek osmowy
20816-12-0czysty050150WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA CIEKŁA CIĘŻKA
Paraffin liquid, White mineral oil
olej parafinowy
8042-47-5czysty050220WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA CIEKŁA LEKKA
Paraffin liquid, White mineral oil
olej wazelinowy
8042-47-5czysty050230WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA ZWYCZAJNA
Paraffin
parafina hydrorafinowana
64742-51-4czysty050350WARCHEMPOBIERZ
PARAFORMALDEHYD
Paraformaldehyde
30525-89-4 czysty050370WARCHEMPOBIERZ
PARAROZANILINY CHLOROWODOREK
Pararozaniline hydrochloride
parafuksyna
569-61-9czysty050400WARCHEMPOBIERZ
n-PENTAN
n-Pentane
109-66-0czysty
czysty do analiz
do HPLC
050420
014990
010290
WARCHEMPOBIERZ
1-PENTANOL
1-Pentanol
alkohol n-amylowy I-rz., n-pentanol, n-butylokarbinol, pentan-1-ol
71-41-0czysty
czysty do analiz
do HPLC
050450
015000
015000
WARCHEMPOBIERZ
PIROGALOL
Pyrogallol
1.2.3-trihydroksybenzen
87-66-1czysty050480WARCHEMPOBIERZ
PIRYDYNA
Pyridine
110-86-1czysty
czysty do analiz
do HPLC
050510
015020
010300
WARCHEMPOBIERZ
POLIWINYLOWY ALKOHOL
Polyvinyl alcohol
(poli) alkohol winylowy
25213-24-5czysty050540WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTAN
Potassium nitrate
azotan potasowy, saletra potasowa, saletra indyjska
7757-79-1czysty
czysty do analiz
050600
015040
WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTYN
Potassium nitrite
azotyn potasowy
7758-09-0czysty050630WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTYNOKOBALTAN
tri-Potassium hexanitritocobaltate
nitrokobaltan potasowy
13782-01-9czysty050660WARCHEMPOBIERZ
POTASU BENZOESAN
Potassium benzoate
benzoesan potasowy
582-25-2czysty050680WARCHEMPOBIERZ
POTASU BORAN
Potassium metaborate
metaboran potasowy
13709-94-9czysty050700WARCHEMPOBIERZ
POTASU BROMEK
Potassium bromide
bromek potasowy
7758-02-3czysty
czysty do analiz
050720
015060
WARCHEMPOBIERZ
POTASU BROMIAN
Potassium bromate
bromian potasowy
7758-01-2czysty
czysty do analiz
050730
015070
WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLORAN
Potassium chlorate
chloran potasowy
3811-04-9czysty
czysty do analiz
050750
015080
WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLOREK
Potassium chloride
chlorek potasowy
7447-40-7techniczny
czysty
czysty do analiz
070020
050780
015090
WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLOREK roztwór nasycony
Potassium chloride solution
chlorek potasowy
7447-40-7czysty050810WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMIAN
Potassium chromate
chromian (VI) potasu
7789-00-6czysty
czysty do analiz
050840
015100
WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMIAN rzowtór 1%
Potassium chromate solution 1%
chromian (VI) potasu
7789-00-6czysty050870WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMU (III) SIARCZAN 12hydrat
Potassium chromium (III) sulfate dodecahydrate
ałun chromowo potasowy
7788-99-0czysty051020WARCHEMPOBIERZ
POTASU CYJANEK
Potassium cyanide
cyjanek potasowy
151-50-8czysty
czysty do analiz
051050
015120
WARCHEMPOBIERZ
POTASU CYTRYNIAN 1hydrat
Potassium citrate tribasic monohydrate
cytrynian trójpotasowy jednowodny
6100-05-6czysty
czysty do analiz
051080
015130
WARCHEMPOBIERZ
POTASU DICHROMIAN
Potassium dichromate
dwuchromian potasowy
7778-50-9czysty
czysty do analiz
051110
015140
WARCHEMPOBIERZ
POTASU DICHROMIAN roztwór 5%
Potassium dichromate solution 5%
dwuchromian potasowy w roztworze wodnym
7778-50-9czysty051140WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK bezwodny
Potassium fluoride
fluorek potasowy
7789-23-3czysty
czysty do analiz
051200
015150
WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK 2hydrat
Potassium fluoride dihydrate
fluorek potasowy dwuwodny
13455-21-5czysty051230WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK roztwór 10%
Potassium fluoride solution 10%
fluorek potasowy w roztworze
7789-23-3czysty051260WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN I-ZASADOWY bezwodny
Potassium phosphate monobasic
diwodorofosforan potasu
7778-77-0czysty
czysty do analiz
051410
015220
WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Potassium phosphate dibasic
wodorofosforan di-potasu
7758-11-4czysty051440WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN II-ZASADOWY 3hydrat
Potassium phosphate dibasic trihydrate
wodorofosforan di-potasu trójwodny
16788-57-1czysty051470WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN III-ZASADOWY 1hydrat
Potassium phosphate tribasic monohydrate
fosforan trójpotasowy jednowodny
27176-10-9czysty051500WARCHEMPOBIERZ
POTASU HEKSAHYDROKSYANTYMONIAN
Potassium hexahydroxoantimonate (V)
hydroksyantymonian potasowy
12208-13-8czysty051530WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODAN
Potassium iodate
jodan potasowy
7758-05-6czysty
czysty do analiz
051560
015260
WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK
Potassium iodide
jodek potasowy
7681-11-0czysty
czysty do analiz
051590
015270
WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK roztwór 5%
Potassium iodide solution 5%
jodek potasowy w roztworze wodnym
7681-11-0czysty051610WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK roztwór 10%
Potassium iodide solution 10%
jodek potasowy w roztworze wodnym
7681-11-0czysty051620WARCHEMPOBIERZ
POTASU MOLIBDENIAN
Potassium molybdate
molibdenian potasowy
13446-49-6czysty051660WARCHEMPOBIERZ
POTASU MRÓWCZAN
Potassium formate
mrówczan potasowy
590-29-4czysty051680WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADCHLORAN
Potassium perchlorate
nadchloran potasowy
7778-74-7czysty051740WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADJODAN
Potassium periodate
nadjodan potasowy
7790-21-8czysty051770WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN
Potassium permanganate
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-7czysty
czysty do analiz
051800
015300
WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 0,05%
Potassium permanganate solution
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-7czysty051810WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 0,1%
Potassium permanganate solution
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-7czysty051820WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 4%
Potassium permanganate solution
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-7czysty051830WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADSIARCZAN
Potassium persulfate
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
7727-21-1czysty
czysty do analiz
051860
015320
WARCHEMPOBIERZ
POTASU OCTAN bezwodny
Potassium acetate
octan potasowy
127-08-2czysty051890WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROFOSFORAN 3hydrat
tetra-Potassium pyrophosphate trihydrate
pirofosforan czteropotasowy trójwodny
7790-67-2czysty051910WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROSIARCZAN
Potassium disulfate
dwusiarczan potasowy
7790-62-7czysty
czysty do analiz
051920
015340
WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROSIARCZYN
Potassium disulfite
dwusiarczyn potasowy
16731-55-8czysty
czysty do analiz
051950
015350
WARCHEMPOBIERZ
POTASU RODANEK
Potassium thiocyanate
potasu tiocyjanian
333-20-0czysty
czysty do analiz
051980
015360
WARCHEMPOBIERZ
POTASU SIARCZAN
Potassium sulfate
siarczan potasowy
7778-80-5techniczny
czysty
czysty do analiz
070030
052010
015370
WARCHEMPOBIERZ
POTASU SIARCZYN
Potassium sulfite
siarczyn potasu
10117-38-1czysty052020WARCHEMPOBIERZ
POTASU SODU WĘGLAN
Potassium carbonate - Sodium carbonate mixture
węglan sodowo - potasowy
n.dot.czysty052040WARCHEMPOBIERZ
POTASU SODU WINIAN 4hydrat
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
potasowo-sodowy winian czterowodny
6381-59-5czysty
czysty do analiz
052070
015390
WARCHEMPOBIERZ
POTASU SORBINIAN
Potassium sorbate
sobrinian potasowy
24634-61-5czysty
czysty do analiz
052090
015400
WARCHEMPOBIERZ
POTASU SZCZAWIAN 1hydrat
Potassium oxalate monohydrate
szczawian potasowy monohydrat
6487-48-5czysty
czysty do analiz
052100
015420
WARCHEMPOBIERZ
POTASU TIOSIARCZAN bezwodny
Potassium thiosulfate
tiosiarczan potasowy
10294-66-3czysty052120WARCHEMPOBIERZ
POTASU WERSENIAN 2hydrat
Edetate dipotassium dihydrate
wersenian dwupotasowy dwuwodny
25102-12-9czysty052150WARCHEMPOBIERZ
POTASU WĘGLAN bezwodny
Potassium carbonate
węglan potasowy
584-08-7czysty
czysty do analiz
052170
015430
WARCHEMPOBIERZ
POTASU WĘGLAN 1,5hydrat
Potassium carbonate sesquihydrate
węglan potasowy półtorawodny
6381-79-9czysty052190WARCHEMPOBIERZ
POTASU WIELOSIARCZEK
Potassium polysulfide
wielosiarczek potasowy
37199-66-9czysty052210WARCHEMPOBIERZ
POTASU WINIAN 0,5hydrat
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
winian di-potasu półwodny
6100-19-2czysty052230WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODORODIFLUOREK
Potassium hydrogen difluoride
kwaśny fluorek potasu
7789-29-9czysty052240WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROFTALAN
Potassium hydrogen phthalate
wodoroftalan potasowy
877-24-7czysty
czysty do analiz
052250
015450
WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROSIARCZAN
Potassium bisulfate
kwaśny siarczan potasu
7646-93-7czysty052280WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROSZCZAWIAN
Potassium hydrogen oxalate
kwaśny szczawian potasu
127-95-7czysty052310WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK
Potassium hydroxide
wodorotlenek potasowy
1310-58-3czysty
czysty do analiz
052340
015480
WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 5%
Potassium hydroxide solution 5%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-3czysty052360WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 20%
Potassium hydroxide solution 20%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-3czysty052420WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 50%
Potassium hydroxide solution 50%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-3czysty052500WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROWĘGLAN
Potassium bicarbonate
kwaśny węglan potasu
298-14-6czysty052610WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROWINIAN
Potassium tartrate monobasic
kwaśny winian potasowy
868-14-4czysty052640WARCHEMPOBIERZ
POTASU ŻELAZICYJANEK
Potassium hexacyanoferrate (III)
heksacyjanożelazian (III) potasu
13746-66-2czysty
czysty do analiz
052730
015610
WARCHEMPOBIERZ
POTASU ŻELAZOCYJANEK 3hydrat
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
heksacyjanożelazian (II) potasu trójwodny
14459-95-1czysty
czysty do analiz
052760
015620
WARCHEMPOBIERZ
1-PROPANOL
1-Propanol
alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
71-23-8czysty
czysty do analiz
052880
015630
WARCHEMPOBIERZ
2-PROPANOL
2-Propanol
alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
67-63-0czysty
czysty do analiz
do HPLC
052910
015640
010320
WARCHEMPOBIERZ
2-PROPANOL roztwór 70%
2-Propanol solution 70%
alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
67-63-0czysty052940WARCHEMPOBIERZ
n-PROPYLU OCTAN
Propyl acetate
octan n-propylu
109-60-4czysty
czysty do analiz
053000
015670
WARCHEMPOBIERZ
PURPURA BROMOKREZOLOWA
Bromocresol Purple
115-40-2czysty053030WARCHEMPOBIERZ
PURPURA BROMOKREZOLOWA roztwór 0,1%
Bromocresol Purple solution 0,1%
115-40-2czysty053040WARCHEMPOBIERZ
REZORCYNA
Resorcinol
1,3-dihydroksybenzen, rezorcynol
108-46-3czysty
czysty do analiz
053060
015680
WARCHEMPOBIERZ
RODAMINA B
Rhodamine B
róż brylantowy B
81-88-9czysty053120WARCHEMPOBIERZ
ROZTWÓR WIJSA
Wijs solution
0.1 mol/L roztwór chlorku jodu w lodowatym kwasie octowym, Odczynnik Wijsa
czysty053130WARCHEMPOBIERZ
RÓŻ BENGALSKI
Rose bengal
632-69-9czysty053140WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (I) AZOTAN 2hydrat
Mercury (I) nitrate dihydrate
azotan rtęciawy dwuwodny
14836-60-3czysty053160WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (I) CHLOREK
Mercury (I) chloride
chlorek rtęciawy, kalomel
10112-91-1czysty053180WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) AZOTAN 1hydrat
Mercury (II) nitrate monohydrate
rtęciowy azotan jednowodny
7783-34-8czysty
czysty do analiz
053210
015690
WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) BROMEK
Mercury (II) bromide
rtęciowy bromek
7789-47-1czysty053240WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) CHLOREK
Mercury (II) chloride
chlorek rtęciowy, sublimat
7487-94-7czysty053270WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) JODEK
Mercury (II) iodide red
jodek rtęciowy
7774-29-0czysty053300WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) OCTAN
Mercury (II) acetate
octan rtęciowy
1600-27-7czysty053330WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) RODANEK
Mercury (II) thiocyanate
tiocyjanian rtęciowy
597-85-8czysty053350WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) SIARCZAN
Mercury (II) sulfate
siarczan rtęciowy
7783-35-9czysty053360WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) SIARCZEK
Mercury (II) sulfide
siarczek rtęciowy
1344-48-5czysty053370WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) TLENEK CZERWONY
Mercury (II) oxide red
tlenek rtęciowy
21908-53-2czysty053390WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) TLENEK ŻÓŁTY
Mercury (II) oxide yellow
tlenek rtęciowy
21908-53-2czysty053420WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU CHLOREK
Rubidium chloride
chlorek rubidowy
7791-11-9czysty053510WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU SIARCZAN
Rubidium sulfate
siarczan rubidowy
7488-54-2czysty053570WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU WODOROTLENEK
Rubidium hydroxide
wodorotlenek rubidowy
1310-82-3czysty053580WARCHEMPOBIERZ
SACHAROZA
Sucrose
cukier trzcinowy, cukier buraczany
57-50-1czysty
czysty do analiz
053600
015790
WARCHEMPOBIERZ
SACHAROZA roztwór 30%
Sucrose solution 30%
57-50-1czysty053630WARCHEMPOBIERZ
ALDEHYD SALICYLOWY
Salicylaldehyde
salicylaldehyd, 2-hydroksybenzaldehyd
90-02-8czysty030250WARCHEMPOBIERZ
SELEN PROSZEK
Selenium
7782-49-2czysty053690WARCHEMPOBIERZ
SIARKA GRANULOWANA
Sulfur
7704-34-9czysty053710WARCHEMPOBIERZ
SIARKA MIELONA
Sulfur
7704-34-9czysty053720WARCHEMPOBIERZ
SIARKA SUBLIMOWANA
Sulfur
7704-34-9czysty053780WARCHEMPOBIERZ
SKROBIA ROZPUSZCZALNA
Starch soluble
9005-84-9czysty053810WARCHEMPOBIERZ
SODU ARSENIN
Sodium arsenite
arsenin sodowy
7784-46-5czysty053930WARCHEMPOBIERZ
SODU ASKORBINIAN
L(+)-Ascorbic acid sodium salt
askorbinian sodowy
134-03-2czysty
czysty do analiz
053960
015830
WARCHEMPOBIERZ
SODU ASKORBINIAN roztwór 10%
L(+)-Ascorbic acid sodium salt solution 10%
askorbinian sodowy roztwór wodny 10%
134-03-2czysty053990WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTAN
Sodium nitrate
azotan sodowy
7631-99-4czysty
czysty do analiz
054110
015880
WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTYN
Sodium nitrite
azotyn sodowy
7632-00-0czysty
czysty do analiz
054140
015890
WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTYNOKOBALTAN
Sodium cobaltinitrite
heksanitrokobaltan sodowy
13600-98-1czysty054170WARCHEMPOBIERZ
SODU AZYDEK
Sodium azide
azydek sodowy
26628-22-8czysty
czysty do analiz
054200
015900
WARCHEMPOBIERZ
SODU BARBITAL
Sodium barbital
5,5-Dietylobarbituran sodu
144-02-5czysty054230WARCHEMPOBIERZ
SODU BENZOESAN
Sodium benzoate
benzoesan sodowy
532-32-1czysty
czysty do analiz
054260
015910
WARCHEMPOBIERZ
SODU BIZMUTAN
Sodium bishmuthan
bizmutan sodowy
12232-99-4czysty054290WARCHEMPOBIERZ
SODU BORAN 4hydrat
Sodium metaborate tetrahydrate
metaboran sodowy czterowodny
10555-76-7czysty054320WARCHEMPOBIERZ
SODU BROMEK
Sodium bromide
bromek sodowy
7647-15-6czysty
czysty do analiz
054350
015920
WARCHEMPOBIERZ
SODU BROMIAN
Sodium bromate
bromian sodowy
7789-38-0czysty054380WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORAN
Sodium chlorate
chloran sodowy
7775-09-9czysty054410WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK
Sodium chloride
chlorek sodowy
7647-14-5czysty
czysty do analiz
054440
015940
WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 0,9%
Sodium chloride solution 0,9%
chlorek sodowy
7647-14-5czysty054460WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 1%
Sodium chloride solution 1%
chlorek sodowy
7647-14-5czysty054470WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 3%
Sodium chloride solution 3%
chlorek sodowy
7647-14-5czysty054490WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór nasycony
Sodium chloride solution
chlorek sodowy
7647-14-5czysty054530WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 7,5%
Sodium chlorite solution 7,5%
chloryn sodowy w roztworze
7758-19-2czysty054590WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 12,5%
Sodium chlorite solution 12,5%
chloryn sodowy w roztworze
7758-19-2czysty054620WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 25%
Sodium chlorite solution 25%
chloryn sodowy w roztworze
7758-19-2czysty054650WARCHEMPOBIERZ
SODU CHROMIAN
Sodium chromate
chromian sodowy
7775-11-3czysty
czysty do analiz
054680
015950
WARCHEMPOBIERZ
SODU CYJANEK
Sodium cyanide
cyjanek sodowy
143-33-9czysty054710WARCHEMPOBIERZ
SODU CYKLAMINIAN
Sodium cyclamate
cyklaminian sodowy
139-05-9czysty054720WARCHEMPOBIERZ
SODU CYTRYNIAN 2hydrat
Sodium citrate dihydrate
cytrynian sodowy dwuwodny
6132-04-3czysty
czysty do analiz
054740
015970
WARCHEMPOBIERZ
SODU CYTRYNIAN roztwór 1%
Sodium citrate solution 1%
cytrynian sodowy w roztworze
6132-04-3czysty054770WARCHEMPOBIERZ
SODU DEOKSYCHOLAN
Sodium deoxycholate
deoksycholan sodowy
302-95-4czysty054860WARCHEMPOBIERZ
SODU DICHROMIAN bezwodny
Sodium dichromate
dwuchromian sodowy
10588-01-9czysty054890WARCHEMPOBIERZ
SODU DICHROMIAN 2hydrat
Sodium dichromate dihydrate
dwuchromian sodowy dwuwodny
7789-12-0czysty
czysty do analiz
054920
016000
WARCHEMPOBIERZ
SODU DIETYLODITIOKARBAMINIAN 3hydrat
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Kupral
20624-25-3czysty055010WARCHEMPOBIERZ
SODU DITIONIN
Sodium dithionite
podsiarczyn sodu
7775-14-6czysty054950WARCHEMPOBIERZ
SODU DODECYLOSIARCZAN
Sodium Dodecyl Sulfate
laurynian sodu, laurylosiarczan sodu
151-21-3czysty
czysty do analiz
054980
016010
WARCHEMPOBIERZ
SODU FLUOREK
Sodium fluoride
fluorek sodowy
7681-49-4czysty
czysty do analiz
055040
016030
WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate monobasic
diwodorofosforan sodu
7558-80-7czysty055130WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY 1hydrat
Sodium phosphate monobasic monohydrate
diwodorofosforan sodu jednowodny
10049-21-5czysty055160WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY 2hydrat
Sodium phosphate monobasic dihydrate
diwodorofosforan sodu dwuwodny
13472-35-0czysty055190WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate dibasic
wodorofosforan di-sodu
7558-79-4czysty055220WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 2hydrat
Sodium phosphate dibasic dihydrate
wodorofosforan di-sodu dwuwodny
10028-24-7czysty055250WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 7hydrat
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
wodorofosforan di-sodu siedmiowodny
7782-85-6czysty055280WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 12hydrat
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
wodorofosforan di-sodu dwunastowodny
10039-32-4czysty055310WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN III-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate tribasic
fosforan trójsodowy
7601-54-9czysty055340WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN III-ZASADOWY 12hydrat
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
fosforan trójsodowy dwunastowodny
10101-89-0czysty055370WARCHEMPOBIERZ
SODU GLUKONIAN527-07-1czysty055400WARCHEMPOBIERZ
SODU GLUTAMINIAN 1hydrat
Sodium glutamate monohydrate
glutaminian sodowy jednowodny
6106-04-3czysty055430WARCHEMPOBIERZ
SODU HEKSAMETAFOSFORAN
Sodium metaphosphate
metafosforan sodowy
10124-56-8czysty055460WARCHEMPOBIERZ
SODU JODAN
Sodium iodate
jodan sodowy
7681-55-2czysty055490WARCHEMPOBIERZ
SODU JODEK
Sodium iodide
jodek sodowy
7681-82-5czysty
czysty do analiz
055520
016150
WARCHEMPOBIERZ
SODU METAKRZEMIAN 5hydrat
Sodium metasilicate pentahydrate
metakrzemian sodowy pięciowodny
10213-79-3czysty055550WARCHEMPOBIERZ
SODU MOLIBDENIAN bezwodny
Sodium molybdate
molibdenian sodowy bezwodny
7631-95-0czysty055570WARCHEMPOBIERZ
SODU MOLIBDENIAN 2hydrat
Sodium molybdate dihydrate
molibdenian sodowy dwuwodny
10102-40-6czysty
czysty do analiz
055580
016170
WARCHEMPOBIERZ
SODU MRÓWCZAN
Sodium formate
mrówczan sodowy
141-53-7czysty
czysty do analiz
055610
016180
WARCHEMPOBIERZ
SODU NADCHLORAN bezwodny
Sodium perchlorate
nadchloran sodowy
7601-89-0czysty055640WARCHEMPOBIERZ
SODU NADCHLORAN 1hydrat
Sodium perchlorate monohydrate
nadchloran sodowy jednowodny
7791-07-3czysty055670WARCHEMPOBIERZ
SODU NADJODAN
Sodium (meta) periodate
metanadjodan sodowy
7790-28-5czysty
czysty do analiz
055700
016200
WARCHEMPOBIERZ
SODU NADSIARCZAN
Sodium persulfate
nadsiarczan sodowy
7775-27-1czysty
czysty do analiz
055730
016210
WARCHEMPOBIERZ
SODU NITROPRUSYDEK 2hydrat
Sodium nitroprusside dihydrate
nitroprusydek sodowy dwuwodny
13755-38-9czysty
czysty do analiz
055770
016230
WARCHEMPOBIERZ
SODU OCTAN bezwodny
Sodium acetate
octan sodowy
127-09-3czysty
czysty do analiz
055800
016240
WARCHEMPOBIERZ
SODU OCTAN 3hydrat
Sodium acetate trihydrate
octan sodowy trójwodny
6131-90-4czysty
czysty do analiz
055820
016250
WARCHEMPOBIERZ
SODU OLEINIAN
Sodium oleate
oleinian sodowy
143-19-1czysty055850WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROFOSFORAN 10hydrat
Sodium pyrophosphate decahydrate
pirofosforan tetra-sodowy dziesięciowodny
13472-36-1czysty
czysty do analiz
055880
016260
WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROSIARCZAN
Sodium pyrosulfate
disodu disiarczan (VI)
13870-29-6czysty
czysty do analiz
055910
016270
WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROSIARCZYN
Sodium metabisulfite
disodu disiarczan (IV), E223
7681-57-4czysty
czysty do analiz
055940
016280
WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 5%
Sodium hypochlorite solution 5%
podchloryn sodowy
7681-52-9czysty055990WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 10%
Sodium hypochlorite solution 10%
podchloryn sodowy
7681-52-9czysty056000WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 15%
Sodium hypochlorite solution 15%
podchloryn sodowy
7681-52-9czysty056010WARCHEMPOBIERZ
SODU PODFOSFORYN 1hydrat
Sodium hypophosphite monohydrate
podfosforyn sodowy
10039-56-2czysty
czysty do analiz
056030
016300
WARCHEMPOBIERZ
SODU RODANEK
Sodium thiocyanate
sodu tiocyjanian
540-72-7czysty
czysty do analiz
056060
016310
WARCHEMPOBIERZ
SODU RODIZONIAN
Sodium rhodizonate
523-21-7czysty056090WARCHEMPOBIERZ
SODU SALICYLAN
Sodium salicylate
salicylan sodowy
54-21-7czysty
czysty do analiz
056120
016320
WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIAN bezwodny
Sodium selenate
selenian sodowy
13410-01-0czysty056150WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIN bezwodny
Sodium selenite
selenin sodowy bezwodny
10102-18-8czysty056170WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIN 5hydrat
Sodium selenite pentahydrate
selenin sodowy pięciowodny
26970-82-1czysty056180WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZAN bezwodny
Sodium sulfate
siarczan sodowy, sól glauberska
7757-82-6czysty
czysty do analiz
056210
016330
WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZAN 10hydrat
Sodium sulfate decahydrate
siarczan sodowy dziesięciowodny
7727-73-3czysty
czysty do analiz
056240
016340
WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZEK 9hydrat
Sodium sulfide nonahydrate
siarczek sodowy dziewięciowodny
1313-84-4czysty056270WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZYN 7hydrat
Sodium sulfite heptahydrate
siarczyn sodowy
10102-15-5czysty056330WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZYN bezwodny
Sodium sulfite
siarczyn sodowy
7757-83-7czysty
czysty do analiz
056300
016360
WARCHEMPOBIERZ
SODU STEARYNIAN
Sodium stearate
stearynian sodowy
822-16-2czysty056360WARCHEMPOBIERZ
SODU SZCZAWIAN
Sodium oxalate
szczawian sodowy
62-76-0czysty
czysty do analiz
056390
016390
WARCHEMPOBIERZ
SODU TETRABORAN 5hydrat
Sodium tetraborate pentahydrate
czteroboran sodowy, boraks, borax, heptaoksytetraboran sodu
12179-04-3czysty056440WARCHEMPOBIERZ
SODU TETRABORAN 10hydrat
Sodium tetraborate decahydrate
czteroboran sodowy, boraks, borax, heptaoksytetraboran sodu
1303-96-4czysty
czysty do analiz
056450
016410
WARCHEMPOBIERZ
SODU TIOSIARCZAN bezwodny
Sodium thiosulfate
tiosiarczan sodowy
7772-98-7czysty056480WARCHEMPOBIERZ
SODU TIOSIARCZAN 5hydrat
Sodium thiosulfate pentahydrate
sodowy tiosiarczan pentahydrat
10102-17-7czysty
czysty do analiz
056510
016430
WARCHEMPOBIERZ
SODU WANADAN
Sodium metavanadate
metawanadan sodowy
13718-26-8czysty056540WARCHEMPOBIERZ
di- SODU WERSENIAN 2hydrat
Edetate disodium dihydrate
EDTA, wersenian dwusodowy, kwasu etylenodiamin.otetraoctowego sól dwusodowa
6381-92-6czysty
czysty do analiz
056600
016450
WARCHEMPOBIERZ
tetra-SODU WERSENIAN
Edetate tetrasodium hydrate
EDTA - wersenian czterosodowy
64-02-8 (bezw.)czysty
czysty do analiz
056630
016460
WARCHEMPOBIERZ
SODU WĘGLAN bezwodny
Sodium carbonate
soda kalcynowana
497-19-8czysty
czysty do analiz
056660
016470
WARCHEMPOBIERZ
SODU WĘGLAN 10hydrat
Sodium carbonate decahydrate
węglan sodowy dziesięciowodny
6132-02-1czysty
czysty do analiz
056690
016480
WARCHEMPOBIERZ
SODU WINIAN 2hydrat
Sodium tartrate dibasic dihydrate
winian dwusodowy
6106-24-7czysty056750WARCHEMPOBIERZ
SODU WODORODIFLUOREK
kwaśny fluorek sodu
1333-83-1czysty056780WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSELENIN
Sodium hydrogen selenite
kwaśny selenin sodowy
7782-82-3czysty056810WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZAN 1hydrat
Sodium bisulfate monohydrate
sodu siarczan kwaśny 1hydrat
10034-88-5czysty056870WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZYN
Sodium hydrogensulfite
sodowy siarczyn kwaśny
7631-90-5czysty056900WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZYN roztwór 40%
Sodium hydrogensulfite solution 40%
kwaśny siarczyn sodowy w roztworze
7631-90-5czysty056960WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK
Sodium hydroxide
wodorotlenek sodowy, soda żrąca, soda kaustyczna
1310-73-2czysty
czysty do analiz
056990
016530
WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 5%
Sodium hydroxide solution 5%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-2czysty057030WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 20%
Sodium hydroxide solution 20%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-2czysty057060WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 50%
Sodium hydroxide solution 50%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-2czysty057130WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROWĘGLAN
Sodium bicarbonate
sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat, soda oczyszczona, wodorowęglan sodowy
144-55-8czysty
czysty do analiz
057150
016680
WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROWINIAN
Sodium tartrate monobasic
kwaśny winian sodowy
526-94-3czysty057240WARCHEMPOBIERZ
SODU WOLFRAMIAN 2hydrat
Sodium tungstate dihydrate
wolframian sodowy dwuwodny
10213-10-2czysty057270WARCHEMPOBIERZ
SÓD METAL KAWAŁKI
Sodium
(łac. Natrium)
7440-23-5czysty057320WARCHEMPOBIERZ
SÓL TABELKI
Sodium chloride
chlorek sodowy w tabletkach
7647-14-5czysty057350WARCHEMPOBIERZ
SPIRYTUS MEDYCZNY 70%
Ethanol solution 70%
alkohol etylowy skażony, spirytus medyczny
64-17-5czysty037140WARCHEMPOBIERZ
SPIRYTUS SALICYLOWY 2%
Kwas salicylowy roztwór 2% w alkoholu etylowym
czysty065880WARCHEMPOBIERZ
SREBRA AZOTAN
Silver nitrate
azotan (V) srebra, lapis
7761-88-8czysty
czysty do analiz
057380
016710
WARCHEMPOBIERZ
SREBRA AZOTAN roztwór 1%
Silver nitrate solution 1%
azotan srebra w roztworze
7761-88-8czysty057400WARCHEMPOBIERZ
STOP DEVARDA (PROSZEK)
Devarda’s alloy
stop w proszku cynku, glinu i miedzi
8049-11-4czysty057860WARCHEMPOBIERZ
STOP RANEYA (PROSZEK)
Raney alloy
stop w proszku niklu i glinu
12635-29-9czysty057890WARCHEMPOBIERZ
STOP WOODA (GRANULKI)
Wood alloy
stop według Wood'a
8049-22-7czysty057920WARCHEMPOBIERZ
STRONTU AZOTAN
Strontium nitrate
kwasu azotowego sól strontowa
10042-76-9czysty
czysty do analiz
057950
016870
WARCHEMPOBIERZ
STRONTU CHLOREK 6hydrat
Strontium chloride hexahydrate
chlorek strontowy sześciowodny
10025-70-4czysty
czysty do analiz
057980
016880
WARCHEMPOBIERZ
STRONTU OCTAN 0,5hydrat
Strontium acetate hemihydrate
octan strontowy półwodny
543-94-2czysty058010WARCHEMPOBIERZ
STRONTU SIARCZAN
Strontium sulfate
siarczan strontowy
7759-02-6czysty058040WARCHEMPOBIERZ
STRONTU WĘGLAN
Strontium carbonate
węglan strontowy
1633-05-2czysty058070WARCHEMPOBIERZ
STRONTU WODOROTLENEK 8hydrat
Strontium hydroxide octahydrate
wodorotlenek strontowy ośmiowodny
1311-10-0czysty058100WARCHEMPOBIERZ
SUDAN I
Sudan I
842-07-9czysty058130WARCHEMPOBIERZ
SUDAN II
Sudan II
3118-97-6czysty058160WARCHEMPOBIERZ
SUDAN III
Sudan III
85-86-9czysty058190WARCHEMPOBIERZ
SUDAN III roztwór 0,1%
Sudan III solution 0,1% in ethanol
85-86-9czysty058220WARCHEMPOBIERZ
SUDAN IV
Scarlet red
85-83-6czysty058250WARCHEMPOBIERZ
SULFANILAMID
Sulfanilamide
63-74-1czysty058310WARCHEMPOBIERZ
SZKŁO WODNE SODOWE
Sodium trisilicate
krzemian sodu w roztworze
1344-09-8czysty058340WARCHEMPOBIERZ
TALU (I) AZOTAN
Thallium nitrate
10102-45-1czysty058370WARCHEMPOBIERZ
TANINA
Tannin
kwas taninowy, kwas garbnikowy
1401-55-4czysty058400WARCHEMPOBIERZ
TELLUR PROSZEK
Tellurium
13494-80-9czysty058430WARCHEMPOBIERZ
TETRACHLOROETAN
Tetrachloroethane
czterochloroetan
79-34-5czysty058460WARCHEMPOBIERZ
TETRACHLOROETYLEN
Tetrachloroethylene
czterochloroetylen
127-18-4czysty
czysty do analiz
058490
016930
WARCHEMPOBIERZ
TETRAHYDROFURAN
Tetrahydrofuran
czterowodorofuran - THF
109-99-9czysty
czysty do analiz
do HPLC
058520
016940
010330
WARCHEMPOBIERZ
TETRALINA
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
1,2,3,4-tetrahydronaftalen
119-64-2czysty058550WARCHEMPOBIERZ
TIOACETAMID
Thioacetamide
AKT
62-55-5czysty058580WARCHEMPOBIERZ
TIOMOCZNIK
Thiourea
tiokarbamid
62-56-6czysty
czysty do analiz
058610
016960
WARCHEMPOBIERZ
TOLUEN
Toluene
metylobenzen
108-88-3czysty
czysty do analiz
do HPLC
058640
016970
010340
WARCHEMPOBIERZ
o-TOLUIDYNA
o-Toluidine
orto-toluidyna
95-53-4czysty058670WARCHEMPOBIERZ
p-TOLUIDYNA
p-Toluidine
para-toluidyna
106-49-0czysty058700WARCHEMPOBIERZ
TRICHLOROETYLEN
Trichloroethylene
trójchloroetylen - TRI
79-01-6czysty058730WARCHEMPOBIERZ
TRIETANOLOAMINA
Triethanolamine
tri-(2-hydroksyetylo)amina
102-71-6czysty
czysty do analiz
058760
017010
WARCHEMPOBIERZ
TRIETYLOAMINA
Triethylamine
N,N-dietyloetanoamina, trójetyloamina
121-44-8czysty058790WARCHEMPOBIERZ
TRIS (HYDROKSYMETYLO) AMINOMETAN
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
bufor Tris
77-86-1czysty058820WARCHEMPOBIERZ
TRITON (R) X-100
Triton (R) X-100
9002-93-1czysty067940WARCHEMPOBIERZ
TYMOL
Thymol
89-83-8czysty058850WARCHEMPOBIERZ
TYMOLOFTALEINA
Thymolphthalein
125-20-2czysty058880WARCHEMPOBIERZ
TYMOLOFTALEINA roztwór 0,1%
Thymolphthalein solution 0,1% in ethanol
125-20-2czysty058890WARCHEMPOBIERZ
TYTAN METAL PROSZEK
Titanium
7440-32-6czysty058910WARCHEMPOBIERZ
TYTANU (IV) TLENEK
Titanium dioxide
dwutlenek tytanu
13463-67-7czysty058940WARCHEMPOBIERZ
n-UNDEKANOL
n-Undecyl alcohol
alkohol undekanowy
112-42-5czysty058970WARCHEMPOBIERZ
URANINA
Uranine
518-47-8czysty059000WARCHEMPOBIERZ
URANYLU OCTAN 2hydrat
Uranyl acetate dihydrate
octan uranylowy dwuwodny
6159-44-0czysty059030WARCHEMPOBIERZ
UROTROPINA
Hexamethylenetetramine
sześciometylenoczteroamina
100-97-0czysty059060WARCHEMPOBIERZ
WANADU (V) TLENEK
Vanadium pentoxide
pięciotlenek wanadu
1314-62-1czysty059090WARCHEMPOBIERZ
WANILINA
4-Hydroksy-3-metoksybenzaldehyd
121-33-5czysty059120WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA AZOTAN 4hydrat
Calcium nitrate tetrahydrate
wapniowy azotan czterowodny
13477-34-4czysty
czysty do analiz
059150
017070
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK bezwodny
Calcium chloride
chlorek wapniowy
10043-52-4czysty
czysty do analiz
059180
017080
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK 2hydrat
Calcium chloride dihydrate
chlorek wapniowy dwuwodny
10035-04-8czysty
czysty do analiz
059210
017090
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK 6hydrat
Calcium chloride hexahydrate
chlorek wapniowy sześciowodny
7774-34-7czysty
czysty do analiz
059240
017100
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK DO EKSYKATORÓW
Calcium chloride
chlorek wapniowy
10043-52-4czysty059330WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CYTRYNIAN 4hydrat
Calcium citrate tribasic tetrahydrate
cytrynian wapniowy czterowodny
5785-44-4czysty059360WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN I-ZASADOWY 1hydrat
Calcium dihydrogenphosphate monohydrate
fosforan monowapniowy jednowodny, wapnia diwodorofosforan 1hydrat
7758-23-8czysty059450WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Calcium phosphate dibasic
wodorofosforan wapnia
7757-93-9czysty059480WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN II-ZASADOWY 2hydrat
Calcium phosphate dibasic dihydrate
wodorofosforan wapnia dwuwodny
7789-77-7czysty059510WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN III-ZASADOWY bezwodny
tri-Calcium phosphate
fosforan trójwapniowy bezwodny
7758-87-4czysty059540WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA MLECZAN 5hydrat
Calcium lactate pentahydrate
wapnia L-mleczan pięciowodny
5743-47-5czysty059570WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA OCTAN 1hydrat
Calcium acetate monohydrate
octan wapniowy jednowodny
5743-26-0czysty
czysty do analiz
059630
017180
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA PODCHLORYN
Hypochlorite calcium
wapno chlorowane
7778-54-3czysty059680WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN bezwodny
Calcium sulfate anhydrous
siarczan wapniowy
7778-18-9czysty059720WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN 0,5hydrat
Calcium sulfate hemihydrate
siarczan wapniowy półwodny
10034-76-1czysty059750WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN 2hydrat
Calcium sulfate dihydrate
siarczan wapniowy dwuwodny
10101-41-4czysty059780WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA STEARYNIAN
Calcium stearate
stearynian wapniowy
1592-23-0czysty059800WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SZCZAWIAN 2hydrat
Calcium oxalate dihydrate
szczawian wapniowy dwuwodny
7236-42-2czysty059840WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA TLENEK
Calcium oxide
wapniowy tlenek, wapno palone, wapno niegaszone
1305-78-8czysty059870WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WĘGLAN
Calcium carbonate
węglan wapniowy
471-34-1czysty
czysty do analiz
059900
017280
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK
Calcium hydroxide
wodorotlenek wapniowy, wapno gaszone
1305-62-0czysty
czysty do analiz
059990
017300
WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK roztwór 4%
Calcium hydroxide solution 4%
Woda wapienna
1305-62-0czysty060020WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK roztwór 10%
Calcium hydroxide solution 10%
Mleko wapienne
1305-62-0czysty060030WARCHEMPOBIERZ
WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY
Carbon
7440-44-0czysty060080WARCHEMPOBIERZ
WĘGIEL AKTYWNY PYLISTY
Carbon
7440-44-0czysty060090WARCHEMPOBIERZ
WĘGLA TETRACHLOREK
Carbon tetrachloride
czterochlorek węgla
56-23-5czysty060110WARCHEMPOBIERZ
WODA DESTYLOWANA
Distilled water
tlenek diwodoru
7732-18-5czysty do analiz
do HPLC
060230
010360
WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 3%
Hydrogen peroxide solution 3%
woda utleniona
7722-84-1czysty060350WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 10%
Hydrogen peroxide solution 10%
7722-84-1czysty060410WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 30%
Hydrogen peroxide solution 30%
perhydrol
7722-84-1czysty
czysty do analiz
060590
017420
WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 60%
Hydrogen peroxide solution 60%
7722-84-1czysty060740WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA
Bromocresol Green
76-60-8czysty060800WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA roztwór 0,1%
Bromocresol Green solution 0,1%
76-60-8czysty060820WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BRYLANTOWA
Brilliant green
633-03-4czysty060890WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ MALACHITOWA
Malachite Green oxalate
szczawian zieleni malachitowej, C.I. 42000
2437-29-8czysty060950WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ MALACHITOWA roztwór 1%
Malachite Green oxalate solution 1%
szczawian zieleni malachitowej w roztworze
2437-29-8czysty060960WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ NAFTOLOWA B
Naphtol green B
19381-50-1czysty060980WARCHEMPOBIERZ
ZIEMIA OKRZEMKOWA
Diatomaceous earth
diatomit, kalcynowany sodą amoniakalną
68855-54-9czysty061000WARCHEMPOBIERZ
ZŁOTA (III) CHLOREK 3hydrat
Gold (III) chloride trihydrate
chlorek złotowy, kwas chlorozłotowy trójwodny
16961-25-4czysty061050WARCHEMPOBIERZ
ŻEL KRZEMIONKOWY SZEROKOPOROWATY
Silica gel
7631-86-9czysty065990WARCHEMPOBIERZ
ŻEL KRZEMIONKOWY WĄSKOPOROWATY
Silica gel
7631-86-9czysty066060WARCHEMPOBIERZ
ŻELATYNA PROSZEK
Gelatin powder
9000-70-8czysty061060WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) CHLOREK 4hydrat
Iron (II) chloride tetrahydrate
chlorek żelazawy czterowodny
13478-10-9czysty061100WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) SIARCZAN 7hydrat
Iron (II) sulfate heptahydrate
żelazawy siarczan siedmiowodny
7782-63-0czysty
czysty do analiz
061130
017500
WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) SZCZAWIAN 2hydrat
Iron (II) oxalate dihydrate
żelazawy szczawian dwuwodny
6047-25-2czysty061190WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) AZOTAN 9hydrat
Iron (III) nitrate nonahydrate
żelazowy azotan dziewięciowodny
7782-61-8czysty
czysty do analiz
061220
017520
WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK bezwodny
Iron (III) chloride
chlorek żelazowy
7705-08-0czysty061250WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK 6hydrat
Iron (III) chloride hexahydrate
żelazowy chlorek sześciowodny
10025-77-1czysty
czysty do analiz
061280
017540
WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK roztwór 20%
Iron (III) chloride solution 20%
chlorek żelazowy w roztworze
7705-08-0czysty061350WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK roztwór 40%
Iron (III) chloride solution 40%
chlorek żelazowy w roztworze
7705-08-0czysty061370WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CYTRYNIAN 5hydrat
Iron (III) citrate pentahydrate
cytrynian żelazowy pięciowodny
6043-74-9czysty061400WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) OCTAN ZASADOWY
Iron (III) acetate basic
octan żelazowy zasadowy
10450-55-2czysty061410WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) RODANEK roztwór
Iron (III) thiocyanate solution
mieszanina poreakcyjna rodanku potasu i chlorku żelaza (III)
czysty061420WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) SIARCZAN hydrat
Iron (III) sulfate hydrate
żelazowy siarczan uwodniony
15244-10-7czysty061430WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) TLENEK
Iron (III) oxide red
tlenek żelazowy
1309-37-1czysty
czysty do analiz
061460
017560
WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZO METAL PROSZEK
Iron powder
7439-89-6czysty061070WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ BRYLANTOWA
Brilliant Yellow
3051-11-4czysty061580WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA
Yellow dimethyl
żółcień dwumetylowa
60-11-7czysty061610WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA roztwór 0,1%
Yellow dimethyl solution 0,1%
60-11-7czysty061640WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ TYTANOWA
Titanium yellow
1829-00-1czysty061730WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ TYTANOWA roztwór 0,1%
Titanium yellow solution 0,1%
1829-00-1czysty061750WARCHEMPOBIERZ