Wróć na stronę główną – warchem.pl

Nazwa produktuNr CASNr kat.ProducentMSDS
ACETALDEHYD
Acetaldehyde
aldehyd octowy, etanal
75-07-03002WARCHEMPOBIERZ
ACETAMID
Acetamide
etanoamid
60-35-53005WARCHEMPOBIERZ
ACETANILID
Acetanilide
acetyloanilina, acetyloaminobenzen, antyfebryna, N-fenyloacetamid
103-84-43008WARCHEMPOBIERZ
ACETON
Acetone
propanon, keton dimetylowy
67-64-13011WARCHEMPOBIERZ
ACETONITRYL
Acetonitrile
cyjanek metylu, nitryl kwasu octowego
75-05-83014WARCHEMPOBIERZ
ACETYLOACETON
Acetylacetone
2,4-pentanodion, ACAC
123-54-63017WARCHEMPOBIERZ
ACETYLU CHLOREK
Acetyl chloride
chlorek kwasu octowego
75-36-53018WARCHEMPOBIERZ
ALBUMINA Z JAJ, (PROSZEK)
Egg albumin
białko w proszku
9006-59-13023WARCHEMPOBIERZ
ALDEHYD SALICYLOWY
Salicylaldehyde
Salicylaldehyd, 2-hydroksybenzaldehyd
90-02-83025WARCHEMPOBIERZ
ALIZARYNA
Alizarin
1,2-dihydroksy-9,10-antrachinon
72-48-03026WARCHEMPOBIERZ
ALIZAROL
Alizarin solution in ethanol
3027WARCHEMPOBIERZ
ALKILOBENZYLU FTALAN
Alkylbenzyl phthalate
Alkilo (C7-9) benzylu ftalan
68515-40-23029WARCHEMPOBIERZ
ALUMINON
Aluminon
sól amonowa kwasu aurynotrikarboksylowego
569-58-43032WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 1%
Ammonium hydroxide solution 1%, Ammonia solution
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-63038WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 3%
Ammonium hydroxide solution 3%, Ammonia solution
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-63041WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 5%
Ammonium hydroxide solution 5%, Ammonia solution
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-63044WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 10%
Ammonium hydroxide solution 10%, Ammonia solution
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-63047WARCHEMPOBIERZ
AMONIAK roztwór 25%
Ammonium hydroxide solution 25%, Ammonia solution
woda amoniakalna, wodorotlenek amonu
1336-21-63053WARCHEMPOBIERZ
AMONU AZOTAN
Ammonium nitrate
amonowy azotan, saletra amonowa
6484-52-23058WARCHEMPOBIERZ
AMONU BENZOESAN
Ammonium benzoate
benzoesan amonowy
1863-63-43062WARCHEMPOBIERZ
AMONU BIZMUTU (III) CYTRYNIAN 10hydrat
Bismuth ammonium citrate decahydrate
cytrynian amonowo-bizmutawy dziesięciowodny
31886-41-63064WARCHEMPOBIERZ
AMONU BROMEK
Ammonium bromide
bromek amonowy
12124-97-93065WARCHEMPOBIERZ
AMONU CERU (IV) SIARCZAN 2hydrat
Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate
siarczan amonowo-cerowy dwuwodny
10378-47-93066WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHLOREK
Ammonium chloride
chlorek amonowy, salmiak
12125-02-93068WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHROMIAN
Ammonium chromate
chromian amonowy
7788-98-93071WARCHEMPOBIERZ
AMONU CHROMU (III) SIARCZAN 12hydrat
Ammonium chromium (III) sulfate 12hydrate
ałun amonowo-chromowy
10022-47-63072WARCHEMPOBIERZ
AMONU CYTRYNIAN II-zasadowy
di-Ammonium hydrogen citrate
wodorocytrynian di-amonu
3012-65-53074WARCHEMPOBIERZ
AMONU CYTRYNIAN III-zasadowy
tri-Ammonium citrate
tri-amonu cytrynian
3458-72-83077WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN
Ammonium dichromate
dichromian amonowy, dwuchromian amonu
7789-09-53080WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN roztwór 5%
Ammonium dichromate solution 5%
dichromian amonowy w roztworze
7789-09-53083WARCHEMPOBIERZ
AMONU DICHROMIAN roztwór 15%
Ammonium dichromate solution 15%
dichromian amonowy w roztworze
7789-09-53086WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK
Ammonium fluoride
obojętny fluorek amonowy
12125-01-83089WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK roztwór 20%
Ammonium fluoride solution 20%
fluorek amonowy w roztworze
12125-01-83092WARCHEMPOBIERZ
AMONU FLUOREK roztwór 40%
Ammonium fluoride solution 40%
fluorek amonowy w roztworze
12125-01-83098WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN I-ZASADOWY
Ammonium phosphate monobasic
amonu diwodorofosforan, ortofosforan monoamonu, fosforan amonowy jednozasadowy
7722-76-13101WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN II-ZASADOWY
Ammonium phosphate dibasic
di-amonu wodorofosforan, ortofosforan diamonu, fosforan amonowy dwuzasadowy
7783-28-03104WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFORAN III-ZASADOWY 3hydrat
tri-Ammonium phosphate trihydrate
tri-amonu fosforan, ortofosforan tri-amonu, fosforan amonowy trójzasadowy trójwodny
25447-33-03107WARCHEMPOBIERZ
AMONU FOSFOROMOLIBDENIAN 3hydrat
Ammonium phophomolybdate trihydrate
fosforomolibdenian amonowy trójwodny
12026-66-33109WARCHEMPOBIERZ
AMONU GLINU SIARCZAN 12hydrat
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
ałun glinowo-amonowy dwunastowodny
7784-26-13110WARCHEMPOBIERZ
AMONU JODAN
Ammonium iodate
jodan amonowy
13446-09-83112WARCHEMPOBIERZ
AMONU JODEK
Ammonium iodide
jodek amonowy
12027-06-43113WARCHEMPOBIERZ
AMONU MAGNEZU FOSFORAN 6hydrat
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
fosforan amonowo magnezowy sześciowodny, struwit, guanit
13478-16-53114WARCHEMPOBIERZ
AMONU MIEDZI (II) CHLOREK 2hydrat
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
chlorek amonowo-miedziowy dwuwodny
10060-13-63115WARCHEMPOBIERZ
AMONU MIEDZI (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium copper (II) sulphate hexahydrate
siarczan amonowo-miedziowy sześciowodny
13587-26-33116WARCHEMPOBIERZ
AMONU MOLIBDENIAN 4hydrat
Ammonium molybdate tetrahydrate
amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony, molibdenian amonowy czterowodny
12054-85-23119WARCHEMPOBIERZ
AMONU MOLIBDENIAN roztwór 1,5%
Ammonium molybdate solution 1,5%
molibdenian amonowy w roztworze
12027-67-73122WARCHEMPOBIERZ
AMONU MRÓWCZAN
Ammonium formate
kwasu mrówkowego sól amonowa, mrówczan amonowy
540-69-23125WARCHEMPOBIERZ
AMONU NADSIARCZAN
Ammonium persulfate
peroksodisiarczan (VI) amonu, nadtlenodisiarczan (VI) amonu, nadsiarczan amonowy
7727-54-03131WARCHEMPOBIERZ
AMONU NIKLU (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium nickel (II) sulfate hexahydrate
siarczan amonowo-niklawy sześciowodny
7785-20-83133WARCHEMPOBIERZ
AMONU OCTAN
Ammonium acetate
kwasu octowego sól amonowa, octan amonowy
631-61-83134WARCHEMPOBIERZ
AMONU RODANEK
Ammonium thiocyanate
tiocyjanian amonu, sulfocyjanian amonu, rodanek amonowy
1762-95-43137WARCHEMPOBIERZ
AMONU SIARCZAN
Ammonium sulfate
siarczan amonowy
7783-20-23140WARCHEMPOBIERZ
AMONU SIARCZEK roztwór 20%
Ammonium sulfide solution 20%
siarczek amonowy w roztworze
12135-76-13150WARCHEMPOBIERZ
AMONU SODU WINIAN 4hydrat
Ammonium sodium tartrate tetrahydrate
winian sodowo-amonowy czterowodny
20199-92-23152WARCHEMPOBIERZ
AMONU SZCZAWIAN bezwodny
Ammonium oxalate
szczawian di- amonu, szczawian amonowy
1113-38-83154WARCHEMPOBIERZ
AMONU SZCZAWIAN 1hydrat
Ammonium oxalate monohydrate
szczawian di- amonu monohydrat, szczawian amonowy jednowodny
6009-70-73155WARCHEMPOBIERZ
AMONU TETRABORAN 4hydrat
Ammonium tetraborate tetrahydrate
czteroboran amonowy czterowodny
12228-87-43158WARCHEMPOBIERZ
AMONU WANADAN
Ammonium metavanadate
monowanadan amonowy, metawanadan amonu
7803-55-63161WARCHEMPOBIERZ
AMONU WĘGLAN
Ammonium carbonate
mieszanina amonu węglanu i wodorowęglanu oraz karbaminianu amonowego
10361-29-23164WARCHEMPOBIERZ
AMONU WINIAN
Ammonium L-tartrate
di-amonu winian, winian amonowy
3164-29-23167WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODORODIFLUOREK
Ammonium hydrogen difluoride
amonu fluorek kwaśny, wodorodifluorek amonowy
1341-49-73170WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODOROSZCZAWIAN 0,5hydrat
Ammonium Hydrogen Oxalate hemihydrate
kwaśny szczawian amonu półwodny
37541-72-33172WARCHEMPOBIERZ
AMONU WODOROWĘGLAN
Ammonium bicarbonate
amonu węglan kwaśny, wodorowęglan amonowy, amoniak spożywczy
1066-33-73173WARCHEMPOBIERZ
AMONU WOLFRAMIAN 5hydrat
Ammonium tungsten oxide pentahydrate
wolframian amonowy pięciowodny
1311-93-93175WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (II) SIARCZAN 6hydrat
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
amonowo-żelazawy siarczan, sól Mohra, ałun amonowo-żelazawy sześciowodny
7783-85-93176WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) CYTRYNIAN ZIELONY
Ammonium iron (III) citrate green
cytrynian amonowo-żelazowy zielony
1185-57-53177WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) CYTRYNIAN BRĄZOWY
Ammonium iron (III) citrate brown
cytrynian amonowo-żelazowy brązowy
1185-57-53178WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) SIARCZAN 12hydrat
Ammonium iron (III) sulfate dodecahydrate
amonowo-żelazowy siarczan, ałun amonowo-żelazowy dwunastowodny
7783-83-73182WARCHEMPOBIERZ
AMONU ŻELAZA (III) SZCZAWIAN 3hydrat
Ammonium iron (III) oxalate trihydrate
szczawian żelazowo-amonowy trójwodny
13268-42-33183WARCHEMPOBIERZ
n-AMYLU OCTAN
Amyl acetate
ester n-amylowy kwasu octowego, n-pentylu octan
628-63-73185WARCHEMPOBIERZ
ANILINA
Aniline
aminobenzen, fenyloamina
62-53-33188WARCHEMPOBIERZ
ANILINY CHLOROWODOREK
Aniline hydrochloride
142-04-13191WARCHEMPOBIERZ
ANTYMON METAL PROSZEK
Antimony
7440-36-03197WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) CHLOREK
Antimony (III) chloride
antymonawy chlorek, antymonu trichlorek
10025-91-93200WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) SIARCZAN
Antimony (III) sulfate
siarczan antymonawy
7446-32-43202WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) SIARCZEK
Antimony (III) sulfide
siarczek antymonawy
1345-04-63203WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (III) TLENEK
Antimony (III) oxide
antymonawy tlenek
1309-64-43204WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONU (V) TLENEK
Antimony (V) oxide
tlenek antymonowy
1314-60-93206WARCHEMPOBIERZ
ANTYMONYLU POTASU WINIAN 0,5hydrat
Potassium antimony (III) tartrate hemihydrate
winian antymonylowo-potasowy uwodniony
28300-74-53207WARCHEMPOBIERZ
o-ANYŻOWY ALDEHYD
o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
Anyżaldehyd, 2-Metoksybenzaldehyd
135-02-43209WARCHEMPOBIERZ
ARGENTORAT
Argentorate for fingerprint purposes
argentorat do celów daktyloskopijnych
3210WARCHEMPOBIERZ
ARSEN METAL
Arsenic
7440-38-23211WARCHEMPOBIERZ
ARSENU (III) TLENEK
Arsenic (III) oxide
arszenik
1327-53-33213WARCHEMPOBIERZ
L-ASPARAGINA 1hydrat
L-Asparagine monohydrate
kwas aminobursztynowy
5794-13-83214WARCHEMPOBIERZ
BARU AZOTAN
Barium nitrate
azotan barowy
10022-31-83215WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK bezwodny
Barium chloride
chlorek barowy
10361-37-23218WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK 2hydrat
Barium chloride dihydrate
chlorek barowy dwuwodny
10326-27-93221WARCHEMPOBIERZ
BARU CHLOREK roztwór 5%
Barium chloride solution 5%
chlorek barowy w roztworze wodnym
10361-37-23224WARCHEMPOBIERZ
BARU CHROMIAN
Barium chromate
chromian barowy
10294-40-33236WARCHEMPOBIERZ
BARU NADCHLORAN
Barium perchlorate
Chloran (VII) baru
13465-95-73240WARCHEMPOBIERZ
BARU NADTLENEK
Barium peroxide
nadtlenek barowy
1304-29-63242WARCHEMPOBIERZ
BARU OCTAN
Barium acetate
octan barowy
543-80-63245WARCHEMPOBIERZ
BARU SIARCZAN
Barium sulfate
siarczan barowy, baryt, (łac. Barii sulfas)
7727-43-73248WARCHEMPOBIERZ
BARU WĘGLAN
Barium carbonate
węglan barowy
513-77-93254WARCHEMPOBIERZ
BARU WODOROTLENEK 8hydrat
Barium hydroxide octahydrate
wodorotlenek barowy ośmiowodny
12230-71-63257WARCHEMPOBIERZ
BARWNIK GIEMSY
Giemsa Stain
barwnik Giemzy
3260WARCHEMPOBIERZ
BARWNIK GIEMSY roztwór
Giemsa Stain solution in methanol
barwnik Giemzy w metanolu
3263WARCHEMPOBIERZ
BENZALDEHYD
Benzaldehyde
aldehyd benzoesowy
100-52-73266WARCHEMPOBIERZ
BENZEN
Benzene
71-43-23269WARCHEMPOBIERZ
BENZYDYNA
Benzidine
bifenylo-4,4’-diamina
92-87-53274WARCHEMPOBIERZ
BENZYLOWY ALKOHOL
Benzyl alcohol
hydroksytoluen, fenylokarbinol, fenylometanol, toluenol
100-51-63275WARCHEMPOBIERZ
BENZYNA EKSTRAKCYJNA
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
benzyna ekstracyjna niskoaromatyczna
- 3278WARCHEMPOBIERZ
BENZYNA LAKOWA
White spirit
spirytus mineralny
68603-08-73281WARCHEMPOBIERZ
BERYLU OCTAN zasadowy
Beryllium acetate, basic
19049-40-23284WARCHEMPOBIERZ
BERYLU TLENEK
Beryllium oxide
1304-56-93287WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK CHROMOWY
Chromium (VI) oxide
trójtlenek chromu, bezwodnik kwasu chromowego, tritlenek chromu, tlenek chromu(VI)
1333-82-03290WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK FTALOWY
Phthalic anhydride
bezwodnik kwasu ftalowego
85-44-93293WARCHEMPOBIERZ
BEZWODNIK OCTOWY
Acetic anhydride
bezwodnik kwasu octowego
108-24-73296WARCHEMPOBIERZ
2,2'- BIPIRYDYL
2,2'- Bipyridyl
dipirydyl, 2,2-dwupirydyl
366-18-73299WARCHEMPOBIERZ
BIZMUT METAL GRANULKI
Bismuth
7440-69-93302WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) AZOTAN 5hydrat
Bismuth (III) nitrate pentahydrate
azotan bizmutawy pięciowodny
10035-06-03305WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) AZOTAN zasadowy
Bismuth (III) subnitrate
azotan bizmutawy zasadowy
1304-85-43308WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) CHLOREK
Bismuth (III) chloride
chlorek bizmutawy
7787-60-23311WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) CYTRYNIAN
Bismuth (III) citrate
cytrynian bizmutawy
813-93-43312WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) SIARCZAN 7hydrat
Bismuth (III) sulfate heptahydrate
siarczan bizmutawy siedmiowodny
7787-68-0 (bezw.)3313WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) TLENEK
Bismuth (III) oxide
tlenek bizmutawy
1304-76-33314WARCHEMPOBIERZ
BIZMUTU (III) WODOROTLENEK
Bismuth hydroxide
wodorotlenek bizmutawy
10361-43-03315WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ALKALICZNY roztwór 0,1%
Alkaline blue solution 0,1%
1324-76-13320WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ANILINOWY
Aniline blue
błękit bawełniany, błękit metylowy
28631-66-53329WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT ANILINOWY roztwór 0,1%
Aniline blue solution 0,1%
błękit bawełniany, błękit metylowy
28631-66-53332WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOFENOLOWY
Bromophenol blue
3,3',5,5' tetrabromofenolosulfoftaleina
115-39-93335WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOFENOLOWY roztwór 0,1%
Bromophenol blue solution 0,1%
115-39-93341WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY
Bromothymol blue
3,3'’dibromotymolosulfoftaleina
76-59-53344WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY roztwór 0,04%
Bromothymol blue solution 0,04%
alkoholowy roztwór błękitu bromotymolowego
76-59-53350WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY roztwór 0,1%
Bromothymol blue solution 0,1%
alkoholowy roztwór błękitu bromotymolowego
76-59-53352WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT BRYLANTOWY
Brilliant blue
(C.I. 42090)
3844-45-93360WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT DISULFINOWY
Disulfin blue
129-17-93362WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT EVANSA
Evans blue
314-13-63364WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT METYLENOWY
Methylene blue
3,7-bis (dimetyloamin.o) feno-5-tioazynowy chlorek
61-73-43365WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT METYLENOWY roztwór 0,1%
Methylene blue solution 0,1%
wodny roztwór błękitu metylenowego
61-73-43366WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT NILU
Nile blue
3625-57-83382WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT PRUSKI
Prussian blue, Berlin blue
błękit berliński, błękit Turnbulla, żelazocyjanek potasowo-żelazowy
12240-15-23384WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TOLUIDYNOWY
Toluidine blue
92-31-93386WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TYMOLOWY
Thymol Blue
tymolosulfoftaleina
76-61-93389WARCHEMPOBIERZ
BŁĘKIT TYMOLOWY roztwór 0,1%
Thymol Blue solution 0,1%
tymolosulfoftaleina
76-61-93395WARCHEMPOBIERZ
BROM
Bromine
7726-95-63398WARCHEMPOBIERZ
BROMOFORM
Tribromomethane
Tribromometan
75-25-23401WARCHEMPOBIERZ
BROMOWA WODA
Bromine water
brom w roztworze wodnym
7726-95-63404WARCHEMPOBIERZ
1-BUTANOL
1-Butanol
alkohol n-butylowy, alkohol butylowy, butan-1-ol, n-butanol, 1-hydroksybutan
71-36-33410WARCHEMPOBIERZ
2-BUTANOL
2-Butanol
alkohol sec-butylowy, butan-2-ol, alkohol butylowy II-rz.
78-92-23413WARCHEMPOBIERZ
tert-BUTYLOWY ALKOHOL
tert-Butanol
tert-BUTANOL
75-65-03415WARCHEMPOBIERZ
2-BUTANON
2-Butanone
metyloetyloketon, butanon, butan-2-on, keton etylowo-metylowy, butanon-2, metyloaceton, MEK
78-93-33416WARCHEMPOBIERZ
n-BUTYLU OCTAN
n-Butyl acetate
octan n-butylu, octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego, ester butylowy kwasu octowego
123-86-43419WARCHEMPOBIERZ
CELULOZA MIKROKRYSTALICZNA
Microcrystalline cellulose
beta-amyloza
9004-34-63422WARCHEMPOBIERZ
CERU (III) AZOTAN 6hydrat
Cerium (III) nitrate hexahydrate
azotan cerawy sześciowodny
10294-41-43425WARCHEMPOBIERZ
CERU (IV) SIARCZAN 4hydrat
Cerium (IV) sulfate tetrahydrate
siarczan cerowy czterowodny
10294-42-53431WARCHEMPOBIERZ
CERU (IV) TLENEK
Cerium (IV) oxide
tlenek cerowy, dwutlenek ceru
1306-38-33434WARCHEMPOBIERZ
CEZU AZOTAN
Cesium nitrate
azotan cezowy
7789-18-63437WARCHEMPOBIERZ
CEZU CHLOREK
Cesium chloride
chlorek cezowy
7647-17-83440WARCHEMPOBIERZ
CEZU FLUOREK
Cesium fluoride
fluorek cezowy
13400-13-03441WARCHEMPOBIERZ
CEZU SIARCZAN
Cesium sulfate
siarczan cezowy
10294-54-93442WARCHEMPOBIERZ
CHINOLINA
Quinoline
91-22-53443WARCHEMPOBIERZ
CHINHYDRON
Quinhydrone
106-34-33444WARCHEMPOBIERZ
CHLORALU WODZIAN
Chloral hydrate
hydrat trichloroetanalu
302-17-03446WARCHEMPOBIERZ
CHLORALU WODZIAN roztwór 1%
Chloral hydrate solution 1%
hydrat trichloroetanalu
302-17-03447WARCHEMPOBIERZ
CHLORAMINA T 3hydrat
Chloramine T trihydrate
N-chloro-4 toluenosulfamidu sól sodowa trójwodna
7080-50-43449WARCHEMPOBIERZ
CHLORAMINA T roztwór 3%
Chloramine T solution 3%
N-chloro-4 toluenosulfamidu sól sodowa w roztworze wodnym
127-65-13452WARCHEMPOBIERZ
CHLOROBENZEN
Chlorobenzene
chlorek fenylu
108-90-73458WARCHEMPOBIERZ
CHLOROFORM
Chloroform
trójchlorometan, trichlorometan, trójchlorek metylenu, trójchlorek formylu
67-66-33461WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) AZOTAN 9hydrat
Chromium (III) nitrate nonahydrate
azotan chromowy dziewięciowodny
7789-02-83467WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) CHLOREK 6hydrat
Chromium (III) chloride hexahydrate
trichlorek chromu sześciowodny
10060-12-53470WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) OCTAN 2hydrat
Chromium (III) acetate dihydrate
octan chromowy dwuwodny
1066-30-4 (bezw.)3471WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) SIARCZAN hydrat
Chromium (III) sulfate n-hydrate
uwodniony siarczan chromu
15244-38-93472WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) SIARCZAN 18hydrat
Chromium (III) sulfate octadecahydrate
siarczan chromowy osiemnastowodny
15244-38-93473WARCHEMPOBIERZ
CHROMU (III) TLENEK ZIELONY
Chromium (III) oxide
tlenek chromowy, zieleń chromowa
1308-38-93476WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSAN
Cyclohexane
heksahydroksybenzen, heksametylen, heksanaften, sześciometylen
110-82-73479WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSANOL
Cyclohexanol
heksahydrofenol, heksalina
108-93-03482WARCHEMPOBIERZ
CYKLOHEKSANON
Cyclohexanone
ketoheksametylen, heksanon cykliczny
108-94-13485WARCHEMPOBIERZ
CYKLOPENTADIEN
1,3-cyclopentadiene
542-92-73486WARCHEMPOBIERZ
CYNA METAL GRANULKI
Tin
7440-31-53488WARCHEMPOBIERZ
CYNA METAL PROSZEK
Tin
7440-31-53489WARCHEMPOBIERZ
CYNK METAL GRANULKI
Zinc granules
7440-66-63491WARCHEMPOBIERZ
CYNK METAL PROSZEK
Zinc powder
7440-66-63494WARCHEMPOBIERZ
CYNKU AZOTAN 6hydrat
Zinc nitrate hexahydrate
sól cynkowa kwasu azotowego, azotan cynkowy
10196-18-63497WARCHEMPOBIERZ
CYNKU BROMEK bezwodny
Zinc bromide
bromek cynkowy
7699-45-83499WARCHEMPOBIERZ
CYNKU CHLOREK bezwodny
Zinc chloride
dichlorek cynku, chlorek cynkowy
7646-85-73500WARCHEMPOBIERZ
CYNKU CHLOREK roztwór 5%
Zinc chloride solution 5%
chlorek cynkowy w roztworze
7646-85-73502WARCHEMPOBIERZ
CYNKU JODAN
Zinc iodate
jodan cynkowy
7790-37-63506WARCHEMPOBIERZ
CYNKU OCTAN 2hydrat
Zinc acetate dihydrate
octan cynkowy dwuwodny
5970-45-63512WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SIARCZAN 1hydrat
Zinc sulfate monohydrate
siarczan cynkowy jednowodny
7446-19-73515WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SIARCZAN 7hydrat
Zinc sulfate heptahydrate
siarczan cynkowy siedmiowodny
7446-20-03518WARCHEMPOBIERZ
CYNKU STEARYNIAN
Zinc stearate
stearynian cynkowy
557-05-13521WARCHEMPOBIERZ
CYNKU SZCZAWIAN 2hydrat
Zinc oxalate dihydrate
szczawian cynkowy dwuwodny
4255-07-63522WARCHEMPOBIERZ
CYNKU TLENEK
Zinc oxide
tlenek cynkowy, biel cynkowa, cynkit
1314-13-23523WARCHEMPOBIERZ
CYNKU WĘGLAN zasadowy
Zinc carbonate basic
węglan cynkowy zasadowy
5263-02-53524WARCHEMPOBIERZ
CYNKU WODOROTLENEK
Zinc hydroxide
wodorotlenek cynkowy
20427-58-13525WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) CHLOREK bezwodny
Tin (II) chloride
chlorek cynawy
7772-99-83527WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) CHLOREK 2hydrat
Tin (II) chloride dihydrate
chlorek cynawy dwuwodny
10025-69-13530WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) SIARCZAN
Tin (II) sulfate
siarczan cynawy
7488-55-33533WARCHEMPOBIERZ
CYNY (II) TLENEK
Tin (II) oxide
tlenek cynawy
21651-19-43535WARCHEMPOBIERZ
CYNY (IV) CHLOREK
Tin (IV) chloride
chlorek cynowy
7646-78-83537WARCHEMPOBIERZ
CYNY (IV) TLENEK
Tin (IV) oxide
tlenek cynowy, dwutlenek cyny
18282-10-53539WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) AZOTAN 5hydrat
Zirconium nitrate pentahydrate
Azotan cyrkonowy pięciowodny
13773-58-53545WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) SIARCZAN 4hydrat
Zirconium sulfate tetrahydrate
Siarczan cyrkonowy czterowodny
7446-31-33547WARCHEMPOBIERZ
CYRKONU (IV) TLENEK
Zirconium oxide
Dwutlenek cyrkonowy
1314-23-43549WARCHEMPOBIERZ
CYRKONYLU CHLOREK 8hydrat
Zirconium (IV) oxychloride octahydrate
Tlenochlorek cyrkonowy ośmiowodny
13520-92-83551WARCHEMPOBIERZ
L-CYSTEINA
L-Cysteine
52-90-43554WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ AMIDOWA 10B
Amide black 10B
1064-48-83555WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ ERIOCHROMOWA T
Eriochrome Black T
1787-61-73557WARCHEMPOBIERZ
CZERŃ ERIOCHROMOWA T roztwór 0,1%
Eriochrome Black T solution 0,1%
1787-61-73563WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ ALIZARYNOWA S
Alizarin Red S
Alizaryna S
130-22-33572WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ ALIZARYNOWA S roztwór 0,1%
Alizarin Red S solution 0,1%
Alizaryna S roztwór wodny
130-22-33574WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ BROMOFENOLOWA
Bromophenol red
2800-80-83585WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ BROMOFENOLOWA roztwór 0,1%
Bromophenol red solution 0,1% in ethanol
2800-80-83586WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ FENOLOWA
Phenol Red
143-74-83590WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ FENOLOWA roztwór 0,1%
Phenol Red solution 0,1%
143-74-83596WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KARMIN
Carmine red
1390-65-43605WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KONGO
Congo Red
573-58-03608WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KONGO roztwór 0,1%
Congo Red solution 0,1%
573-58-03611WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KREZOLOWA
Cresol red
1733-12-63623WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ KREZOLOWA roztwór 0,1%
Cresol red solution 0,1%
1733-12-63629WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ METYLOWA
Methyl Red
493-52-73632WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ METYLOWA roztwór 0,1%
Methyl Red solution 0,1% in ethanol
493-52-73635WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ OBOJĘTNA
Neutral Red
czerwień toluenowa
553-24-23638WARCHEMPOBIERZ
CZERWIEŃ OBOJĘTNA roztwór 0,1%
Neutral Red solution 0,1% in ethanol
czerwień toluenowa w roztworze alkoholowym
553-24-23641WARCHEMPOBIERZ
n-DEKAN
n-Decane
124-18-53643WARCHEMPOBIERZ
1-DEKANOL
1-Decanol
alkohol 1-dekanowy
112-30-13644WARCHEMPOBIERZ
2-DEKANOL
2-Decanol
alkohol 2-dekanowy
1120-06-53645WARCHEMPOBIERZ
DIETANOLOAMINA
Diethanolamine
DEA
111-42-23647WARCHEMPOBIERZ
DIETYLOAMINA
Diethylamine
dwuetyloamina
109-89-73650WARCHEMPOBIERZ
DIETYLU SIARCZAN
Diethyl sulfate
siarczan dwuetylu
64-67-53652WARCHEMPOBIERZ
DIFENYLOAMINA
Diphenylamine
N-fenyloanilina
122-39-43654WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZON
1,5-Diphenylcarbazone
2-fenylohydrazyd kwasu fenyloazomrówkowego
538-62-53655WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZON roztwór 2%
1,5-Diphenylcarbazone solution 2% in ethanol
538-62-53656WARCHEMPOBIERZ
1,5-DIFENYLOKARBAZYD
1,5-Diphenylcarbazide
140-22-73658WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLOFORMAMID
N,N-Dimethylformamide
N,N-dwumetyloformamid, dimetyloformamid, formylodwumetyloamin.a, dwumetyloamid kwasu mrówkowego, DMF
68-12-23660WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLOGLIOKSYM
Dimethylglyoxime
dwumetyloglioksym, diacetylodioksym, dioksym diacetylu, dwuoksym dwuacetylu
95-45-43662WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SIARCZAN
Dimethyl sulfate
siarczan dwumetylu
77-78-13665WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 99,5%
Dimethyl sulfoxide
metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-53668WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 10%
Dimethyl sulfoxide solution 10%
metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-53674WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 20%
Dimethyl sulfoxide solution 20%
metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-53677WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 30%
Dimethyl sulfoxide solution 30%
metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-53683WARCHEMPOBIERZ
DIMETYLU SULFOTLENEK 50%
Dimethyl sulfoxide solution 50%
metylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO, sulfotlenek dwumetylu, dimetylosulfotlenek
67-68-53689WARCHEMPOBIERZ
DIOKSAN
1.4-Dioxane
dwuoksan
123-91-13691WARCHEMPOBIERZ
DITIZON
Dithizone
difenylotiokarbazon
60-10-63693WARCHEMPOBIERZ
DYSPROZU (III) TLENEK
Dysprosium (III) oxide
tlenek dysprozowy
1308-87-83695WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA
Eosin Y
tetrabromofluoresceina
15086-94-93698WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA roztwór 0,1%
Eosin Y solution 0,1% in ethanol
15086-94-93701WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA ŻÓŁTAWA
Eosin Y disodium salt
tetrabromofluoresceiny sól dwusodowa
17372-87-13707WARCHEMPOBIERZ
EOZYNA ŻÓŁTAWA roztwór 1%
Eosin Y disodium salt solution 1%
17372-87-13708WARCHEMPOBIERZ
ERBU (III) TLENEK
Erbium (III) oxide
12061-16-43713WARCHEMPOBIERZ
ETANOL SKAŻONY 70%
Denatured ethanol solution 70%
alkohol etylowy skażony, spirytus medyczny
64-17-53714WARCHEMPOBIERZ
ETANOL SKAŻONY 92%
Denatured ethanol solution 92%
alkohol etylowy skażony
64-17-53715WARCHEMPOBIERZ
ETANOLOAMINA
Ethanolamine
2-aminoetanol
141-43-53716WARCHEMPOBIERZ
ETANOL SKAŻONY 96%
Denatured ethanol solution 96%
alkohol etylowy skażony
64-17-53717WARCHEMPOBIERZ
ETER DIETYLOWY
Diethyl ether
eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan
60-29-73719WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 40/60
Petroleum ether boiling range 40-60
3722WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 60/90
Petroleum ether boiling range 60-90
benzyna apteczna
3725WARCHEMPOBIERZ
ETER NAFTOWY 80/110
Petroleum ether boiling range 80-110
3728WARCHEMPOBIERZ
ETER tert-BUTYLOWO-METYLOWY
Methyl tert-butyl ether
MTBE
1634-04-43732WARCHEMPOBIERZ
ETYLENODIAMINA
Ethylenediamine
etylenodwuamina
107-15-33734WARCHEMPOBIERZ
ETYLENU CHLOREK
1,2-Dichloroethane
1,2-dwuchloroetan
107-06-23737WARCHEMPOBIERZ
ETYLOBENZEN
Ethylbenzene
fenyloetan
100-41-43740WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 0,5%
Ethanol solution 0,5%
etanol
64-17-53743WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 70%
Ethanol solution 70%
etanol
64-17-53758WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 96%
Ethanol solution 96%
etanol
64-17-53767WARCHEMPOBIERZ
ETYLOWY ALKOHOL 99,8%
Alcohol dehydrated 99,8%
etanol
64-17-53770WARCHEMPOBIERZ
ETYLU OCTAN
Ethyl acetate
ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
141-78-63776WARCHEMPOBIERZ
EUROPU (III) TLENEK
Europium (III) oxide
1308-96-93778WARCHEMPOBIERZ
1,10- FENANTROLINA 1hydrat
1,10-Phenanthroline monohydrate
fenantrolina jednowodna
5144-89-83779WARCHEMPOBIERZ
1,10- FENANTROLINY CHLOROWODOREK 1hydrat
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
monohydrat chlorowodorku 1,10 fenantroliny
18851-33-73782WARCHEMPOBIERZ
FENOL
Phenol
kwas karbolowy
108-95-23785WARCHEMPOBIERZ
FENOL roztwór 5%
Phenol solution 5%
kwas karbolowy w roztworze 5%
108-95-23788WARCHEMPOBIERZ
FENOL roztwór 50%
Phenol solution 50%
kwas karbolowy w roztworze 50%
108-95-23797WARCHEMPOBIERZ
FENOLOFTALEINA
Phenolphthalein
3,3-bis-(4-hydroksyfenylo) ftalid
77-09-83800WARCHEMPOBIERZ
FENOLOFTALEINA roztwór 0,1%
Phenolphthalein solution 0,1% in ethanol
3,3-bis-(4-hydroksyfenylo) ftalid
77-09-83803WARCHEMPOBIERZ
FIOLET GENCJANOWY
Gentian violet
548-62-93820WARCHEMPOBIERZ
FIOLET KRYSTALICZNY
Crystal Violet
fiolet metylowy 10 B
548-62-93821WARCHEMPOBIERZ
FIOLET KRYSTALICZNY roztwór 0,1%
Crystal Violet solution 0,1%
548-62-93833WARCHEMPOBIERZ
FIOLET METYLOWY
Methyl Violet
8004-87-33842WARCHEMPOBIERZ
FIOLET METYLOWY roztwór 0,1%
Methyl Violet solution 0,1%
8004-87-33845WARCHEMPOBIERZ
FLUORESCEINA
Fluorescein
2321-07-53848WARCHEMPOBIERZ
FLUORESCEINA roztwór 0,1%
Fluorescein solution 0,1% in ethanol
2321-07-53851WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 3%
Formaldehyde solution 3%
aldehyd mrówkowy
50-00-03860WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 5%
Formaldehyde solution 5%
aldehyd mrówkowy
50-00-03866WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 10%
Formaldehyde solution 10%
aldehyd mrówkowy
50-00-03868WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 20%
Formaldehyde solution 20%
aldehyd mrówkowy
50-00-03875WARCHEMPOBIERZ
FORMALDEHYD roztwór 36-38%
Formaldehyde solution 36-38%
aldehyd mrówkowy
50-00-03878WARCHEMPOBIERZ
FORMAMID
Formamide
metanoamid
75-12-73884WARCHEMPOBIERZ
FOSFOR CZERWONY
Red phosphorus
fosfor w proszku
7723-14-03887WARCHEMPOBIERZ
FOSFORU (V) TLENEK
Phosphorus pentaoxide
pentatlenek difosforu
1314-56-33890WARCHEMPOBIERZ
D-FRUKTOZA
D-(-)-Fructose
D(-)-fruktoza, lewuloza
57-48-73893WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA KWAŚNA
Fuchsin sour
3244-88-03895WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA OBOJĘTNA
Fuchsin neutral, Solvent Red 41
3248-93-93897WARCHEMPOBIERZ
FUKSYNA ZASADOWA
Basic Fuchsin
rozaniliny chlorek
632-99-53899WARCHEMPOBIERZ
GADOLINU (III) CHLOREK bezwodny
Gadolinium (III) chloride anhydrous
chlorek gadolinowy
10138-52-03901WARCHEMPOBIERZ
GADOLINU (III) TLENEK
Digadolinium trioxide
trójtlenek gadolinowy
12064-62-93902WARCHEMPOBIERZ
GALU (III) AZOTAN hydrat
Gallium (III) nitrate hydrate
69365-72-63903WARCHEMPOBIERZ
GALU (III) TLENEK
Gallium (III) oxide
12024-21-43904WARCHEMPOBIERZ
GERMAN
Germanium
7440-56-43905WARCHEMPOBIERZ
GERMANU (IV) TLENEK
Germanium (IV) oxide
dwutlenek germanu
1310-53-83907WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA bezwodna
Glycerin
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-53911WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA roztwór 85%
Glycerin solution 85%
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-53912WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNA SYNTETYCZNA
Synthetic glycerin
1,2,3-propanotriol, glicerol, alkohol trihydroksylowy
56-81-53914WARCHEMPOBIERZ
GLICERYNY TRIOCTAN
Glycerin triacetate
trójoctan gliceryny
102-76-13917WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL BUTYLENOWY
Butylene glycol
butan-1,3-diol
107-88-03919WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL BUTYLOWY
Ethylene glycol butyl ether
2-butoksyetanol
111-76-23920WARCHEMPOBIERZ
di-GLIKOL BUTYLOWY
Butyl di-glycol
112-34-53923WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL DIETYLENOWY
Diethylene glycol
glikol dwuetylenowy
111-46-63926WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY
Ethylene glycol
etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2-dihydroksyetan
107-21-13929WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 10%
Ethylene glycol solution 10%
107-21-13932WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 20%
Ethylene glycol solution 20%
107-21-13935WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 30%
Ethylene glycol solution 30%
107-21-13938WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 40%
Ethylene glycol solution 40%
107-21-13941WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL ETYLENOWY roztwór 50%
Ethylene glycol solution 50%
107-21-13944WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL METYLOWY
2-Methoxyethanol, Methyl glycol
2-Metoksyetanol
109-86-43949WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL POLIETYLENOWY 400
Polyethylene glycol 400
25322-68-33950WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL POLIETYLENOWY 4000 - WYCOFANY
Polyethylene glycol
25322-68-33953WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL PROPYLENOWY
Propylene Glycol
1,2–propanodiol, 1,2–dihydroksypropan
57-55-63956WARCHEMPOBIERZ
GLIKOL TETRAETYLENOWY
Tetraethylene glycol
112-60-73958WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL BLASZKI
Aluminium
aluminium
7429-90-53959WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL GRANULKI
Aluminium
aluminium
7429-90-53960WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL PROSZEK
Aluminium powder
aluminium
7429-90-53962WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL PYŁ
Aluminium
aluminium
7429-90-53963WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL PYŁ DARK
Aluminium
aluminium
7429-90-53964WARCHEMPOBIERZ
GLIN METAL WIÓRY
Aluminium
aluminium
7429-90-53965WARCHEMPOBIERZ
GLINU AZOTAN 9hydrat
Aluminum nitrate nonahydrate
azotan glinowy dziewięciowodny
7784-27-23968WARCHEMPOBIERZ
GLINU BORAN
Aluminum borate
boran glinowy
11121-16-73970WARCHEMPOBIERZ
GLINU CHLOREK bezwodny
Aluminum chloride
chlorek glinowy
7446-70-03971WARCHEMPOBIERZ
GLINU CHLOREK 6hydrat
Aluminum chloride hexahydrate
chlorek glinowy sześciowodny
7784-13-63974WARCHEMPOBIERZ
GLINU FOSFORAN 2hydrat - WYCOFANY
Aluminum phosphate dihydrate
fosforan glinowy dwuwodny
7784-30-73976WARCHEMPOBIERZ
GLINU POTASU SIARCZAN 12hydrat
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
ałun glinowo potasowy
7784-24-93977WARCHEMPOBIERZ
GLINU POTASU SIARCZAN roztwór 10%
Aluminum potassium sulfate solution 10%
10043-67-13980WARCHEMPOBIERZ
GLINU SIARCZAN 18hydrat
Aluminum sulfate octadecahydrate
siarczan glinowy osiemnastowodny
7784-31-83983WARCHEMPOBIERZ
GLINU SIARCZAN roztwór 0,3%
Aluminum sulfate solution 0,3%
7784-31-83986WARCHEMPOBIERZ
GLINU TLENEK
Aluminum oxide
tlenek glinowy
1344-28-13995WARCHEMPOBIERZ
GLINU WĘGLIK - WYCOFANY
Aluminum carbide
węglik glinowy
1299-86-13997WARCHEMPOBIERZ
GLINU WODOROTLENEK
Aluminum hydroxide
wodorotlenek glinowy, hydrargilit
21645-51-23998WARCHEMPOBIERZ
GLINU WODOROTLENEK roztwór 3%
Aluminum hydroxide solution 3%
wodorotlenek glinowy
21645-51-24001WARCHEMPOBIERZ
GLUKOZA bezwodna
D-(+)-Glucose
dekstroza
50-99-74004WARCHEMPOBIERZ
GLUKOZA 1hydrat
D-(+)-Glucose monohydrate
dekstroza
14431-43-74005WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 2,5%
Glutaraldehyde solution 2,5%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-84006WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 10%
Glutaraldehyde solution 10%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-84007WARCHEMPOBIERZ
GLUTAROWY ALDEHYD 25%
Glutaraldehyde solution 25%
glutaraldehyd, gluratal
111-30-84008WARCHEMPOBIERZ
GUMA ARABASKA (PROSZEK)
Gum arabic
E414
9000-01-54013WARCHEMPOBIERZ
GWAJAKOL roztwór 0,5%
Guaiacol 0,5% solution in ethanol
90-05-14016WARCHEMPOBIERZ
GWAJAKOL roztwór 1%
Guaiacol 1% solution in ethanol
90-05-14017WARCHEMPOBIERZ
n-HEKSAN 95%
n-Hexane
110-54-34022WARCHEMPOBIERZ
n-HEKSAN 99%
n-Hexane
110-54-34024WARCHEMPOBIERZ
HEKSAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów)
Hexane mixture of isomers
64742-49-04026WARCHEMPOBIERZ
1-HEKSANOL
n-Hexyl alcohol
Alkohol n-heksylowy
111-27-34029WARCHEMPOBIERZ
n-HEPTAN
n-Heptane
142-82-54033WARCHEMPOBIERZ
HEPTAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów) - WYCOFANY
Heptane mixture of isomers
n.dot.4035WARCHEMPOBIERZ
1-HEPTANOL
n-Heptyl alcohol
alkohol n-heptylowy
111-70-64036WARCHEMPOBIERZ
HYDRAZYNY SIARCZAN
Hydrazinium sulfate
diamidu siarczan
10034-93-24037WARCHEMPOBIERZ
HYDROCHINON
Hydroquinone
chinol
123-31-94041WARCHEMPOBIERZ
8- HYDROKSYCHINOLINA
8-Hydroxyquinoline
8-oksychinolina
148-24-34044WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODODOREK
Hydroxylamine hydrochloride
5470-11-14047WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODODOREK roztwór 1%
Hydroxylamine hydrochloride solution 1%
5470-11-14049WARCHEMPOBIERZ
HYDROKSYLOAMINY SIARCZAN
Hydroxylamine sulfate
10039-54-04051WARCHEMPOBIERZ
INDU (III) TLENEK
Indium (III) oxide
1312-43-24055WARCHEMPOBIERZ
INDYGO
Indigo
482-89-34057WARCHEMPOBIERZ
INDYGO KARMIN
Indigo carmine
860-22-04058WARCHEMPOBIERZ
INDYGO KARMIN roztwór 0,1%
Indigo carmine solution 0,1%
4059WARCHEMPOBIERZ
ITERBU (III) TLENEK
Ytterbium (III) oxide
1314-37-04060WARCHEMPOBIERZ
ITRU (III) TLENEK
Yttrium (III) oxide
1314-36-94062WARCHEMPOBIERZ
IZOAMYLOWY ALKOHOL
Isoamyl alcohol
izopentanol
123-51-34063WARCHEMPOBIERZ
IZOAMYLU OCTAN
Isoamyl acetate
octan izopentylu
123-92-24064WARCHEMPOBIERZ
IZOBUTYLOWY ALKOHOL
Isobutyl alcohol
izobutanol
78-83-14067WARCHEMPOBIERZ
IZOBUTYLU OCTAN
Isobutyl acetate
octan izobutylowy
110-19-04070WARCHEMPOBIERZ
IZOHEKSAN
Isohexane
2-metylopentan
107-83-54074WARCHEMPOBIERZ
IZOOKTAN
Isooctane
trimetylopentan
540-84-14076WARCHEMPOBIERZ
IZOPROPYLOACETON
4-Methyl-2-pentanone
metyloizobutyloketon
108-10-14079WARCHEMPOBIERZ
IZOPROPYLU OCTAN
Isopropyl acetate
octan izopropylowy
108-21-44082WARCHEMPOBIERZ
JOD
Iodine
jod sublimowany, krystaliczny
7553-56-24085WARCHEMPOBIERZ
JODU PENTATLENEK
Diiodine pentoxide
pięciotlenek dwujodu
12029-98-04088WARCHEMPOBIERZ
JODYNA roztwór wodny
Iodine-potassium iodide solution
Płyn Lugola
4091WARCHEMPOBIERZ
JODYNA roztwór alkoholowy
Iodine-potassium iodide solution in ethanol
(łac. Iodi Solutio Spirituosa, Tinctura Joidi)
4092WARCHEMPOBIERZ
KADMU AZOTAN 4hydrat
Cadmium nitrate tetrahydrate
azotan kadmowy czterowodny
10022-68-14097WARCHEMPOBIERZ
KADMU CHLOREK 2,5hydrat
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
kadmowy chlorek dwu i półwodny
7790-78-54100WARCHEMPOBIERZ
KADMU JODEK
Cadmium iodide
jodek kadmowy
7790-80-94103WARCHEMPOBIERZ
KADMU OCTAN 2hydrat
Cadmium acetate dihydrate
kadmowy octan dwuwodny
5743-04-44106WARCHEMPOBIERZ
KADMU SIARCZAN hydrat
Cadmium sulfate hydrate
kadmowy siarczan uwodniony
7790-84-34109WARCHEMPOBIERZ
KADMU SIARCZEK
Cadmium sulfide pure
siarczek kadmowy
1306-23-64110WARCHEMPOBIERZ
KADMU SZCZAWIAN hydrat
Cadmium oxalate hydrate
kadmowy szczawian uwodniony
814-88-04112WARCHEMPOBIERZ
KADMU TLENEK BRĄZOWY
Cadmium oxide brown
kadmowy tlenek
1306-19-04115WARCHEMPOBIERZ
KADMU TLENEK CZARNY
Cadmium oxide black
kadmowy tlenek
1306-19-04116WARCHEMPOBIERZ
KADMU WĘGLAN
Cadmium carbonate
kadmowy węglan
513-78-04118WARCHEMPOBIERZ
KALCEINA (SÓL SODOWA)
Calcein sodium salt
108750-13-64125WARCHEMPOBIERZ
KALCES (SÓL SODOWA)
Calconcarboxylic acid sodium salt
brak4127WARCHEMPOBIERZ
KALCES (POSTAĆ KWASOWA)
Calconcarboxylic acid
3737-95-94128WARCHEMPOBIERZ
KARBID (WAPNIA WĘGLIK)
Calcium carbide
węglik wapnia
75-20-74130WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) AZOTAN 6hydrat
Cobalt (II) nitrate hexahydrate
kobaltawy azotan sześciowodny
10026-22-94136WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) CHLOREK bezwodny
Cobalt (II) chloride
chlorek kobaltawy
7646-79-94140WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) CHLOREK 6hydrat
Cobalt (II) chloride hexahydrate
kobaltawy chlorek sześciowodny
7791-13-14142WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) OCTAN 4hydrat
Cobalt (II) acetate tetrahydrate
octan kobaltawy czterowodny
6147-53-14145WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) SIARCZAN 7hydrat
Cobalt (II) sulfate heptahydrate
kobaltawy siarczan siedmiowodny
10026-24-14148WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) WĘGLAN
Cobalt (II) carbonate
węglan kobaltawy
513-79-14151WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II) WODOROTLENEK
Cobalt (II) hydroxide
wodorotlenek kobaltawy
21041-93-04154WARCHEMPOBIERZ
KOBALTU (II,III) TLENEK
Cobalt (II.III) oxide
tlenek kobaltawo-kobaltowy
1308-06-14156WARCHEMPOBIERZ
KOFEINA bezwodna
Anhydrous caffeine
58-08-24159WARCHEMPOBIERZ
KOLODIUM roztwór 4%
Collodion solution 4%
roztwór azotanu celulozy w eterze dietylowym
9004-70-04160WARCHEMPOBIERZ
KRZEMU DITLENEK
Silicon dioxide
dwutlenek krzemu, tlenek krzemu (IV)
7631-86-94166WARCHEMPOBIERZ
KSYLEN
Xylene mixture of isomers
ksylen - mieszanina izomerów
1330-20-74169WARCHEMPOBIERZ
KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Acetylsalicylic acid
aspiryna
50-78-24171WARCHEMPOBIERZ
KWAS ADYPINOWY
Adipic acid
kwas heksanodiowy
124-04-94173WARCHEMPOBIERZ
KWAS AMIDOSULFONOWY
Sulfamic acid
kwas sulfamidowy
5329-14-64175WARCHEMPOBIERZ
KWAS AMINOOCTOWY
Glycine
glicyna, glikokol
56-40-64177WARCHEMPOBIERZ
KWAS ASKORBINOWY
L-Ascorbic acid
witamina C, kwas askorbinowy lewoskrętny
50-81-74180WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 5%
Nitric acid solution 5%
kwas azotowy (V)
7697-37-24196WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 20%
Nitric acid solution 20%
kwas azotowy (V)
7697-37-24205WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 60%
Nitric acid solution 60%
kwas azotowy (V)
7697-37-24220WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 65%
Nitric acid solution 65%
kwas azotowy (V)
7697-37-24223WARCHEMPOBIERZ
KWAS AZOTOWY roztwór 69%
Nitric acid solution 69%
kwas azotowy (V)
7697-37-24224WARCHEMPOBIERZ
KWAS BARBITUROWY
2,4,6-Trihydroxypyrimidine
67-52-74226WARCHEMPOBIERZ
KWAS BENZOESOWY
Benzoic Acid
kwas benzenokarboksylowy
65-85-04229WARCHEMPOBIERZ
KWAS BOROWY
Boric acid
kwas borny, kwas ortoborowy
10043-35-34232WARCHEMPOBIERZ
KWAS BOROWY roztwór 3%
Boric acid solution 3%
woda borowa
10043-35-34238WARCHEMPOBIERZ
KWAS BROMOWODOROWY 48%
Hydrobromic acid solution 48%
10035-10-64243WARCHEMPOBIERZ
KWAS BURSZTYNOWY
Succinic acid
kwas butanodiowy
110-15-64247WARCHEMPOBIERZ
KWAS CHLOROOCTOWY
Chloroacetic acid
kwas chloroetanowy
79-11-84250WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY bezwodny
Citric acid
2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas
77-92-94256WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY 1hydrat
Citric acid monohydrate
2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas monohydrat
5949-29-14259WARCHEMPOBIERZ
KWAS CYTRYNOWY roztwór 10%
Citric acid solution 10%
77-92-94260WARCHEMPOBIERZ
KWAS DICHLOROOCTOWY
Dichloroacetic acid
kwas dwuchlorooctowy
79-43-64271WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 5%
Hydrofluoric acid solution 5%
fluorowodór w roztworze
7664-39-34276WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 20%
Hydrofluoric acid solution 20%
fluorowodór w roztworze
7664-39-34280WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 40%
Hydrofluoric acid solution 40%
fluorowodór w roztworze
7664-39-34284WARCHEMPOBIERZ
KWAS FLUOROWODOROWY roztwór 70%
Hydrofluoric acid solution 70%
fluorowodór w roztworze
7664-39-34290WARCHEMPOBIERZ
KWAS FOSFOROMOLIBDENOWY hydrat
Phosphomolybdic acid hydrate
51429-74-44293WARCHEMPOBIERZ
KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY hydrat
Phosphotungstic acid hydrate
12501-23-44295WARCHEMPOBIERZ
KWAS FTALOWY
Phthalic acid
88-99-34298WARCHEMPOBIERZ
KWAS FUMAROWY
Fumaric acid
110-17-84300WARCHEMPOBIERZ
KWAS GLUTAMINOWY
L-glutamic acid
58-86-04305WARCHEMPOBIERZ
KWAS JABŁKOWY
DL-Malic acid
Kwas DL-jabłkowy
6915-15-74310WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 40%
Hydroiodic acid solution 40%
jodowodór w roztworze
10034-85-24313WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 57%
Hydroiodic acid solution 57%
jodowodór w roztworze
10034-85-24315WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWODOROWY 67%
Hydroiodic acid solution 67%
jodowodór w roztworze
10034-85-24317WARCHEMPOBIERZ
KWAS JODOWY
Iodic acid
7782-68-54320WARCHEMPOBIERZ
KWAS KAPRONOWY
Hexanoic acid
142-62-14322WARCHEMPOBIERZ
KWAS MALEINOWY
Maleic acid
110-16-74325WARCHEMPOBIERZ
KWAS MALONOWY
Malonic acid
141-82-24327WARCHEMPOBIERZ
KWAS MASŁOWY
Butyric acid
kwas butanowy
107-92-64330WARCHEMPOBIERZ
KWAS METAFOSFOROWY
Metaphosphoric acid
10343-62-14331WARCHEMPOBIERZ
KWAS METANOSULFONOWY
Methanesulfonic acid
75-75-24332WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 5%
L(+)-lactic acid solution 5%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-44333WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 20%
L(+)-lactic acid solution 20%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-44337WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 50%
L(+)-lactic acid solution 50%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-44343WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 80%
L(+)-lactic acid solution 80%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-44347WARCHEMPOBIERZ
KWAS MLEKOWY roztwór 88%
L(+)-lactic acid solution 88%
kwas 2-hydroksypropanowy
79-33-44349WARCHEMPOBIERZ
KWAS MOLIBDENOWY
Molybdic Acid
7782-91-44352WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 5%
Formic acid solution 5%
kwas metanowy
64-18-64355WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 25%
Formic acid solution 25%
kwas metanowy
64-18-64361WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 50%
Formic acid solution 50%
kwas metanowy
64-18-64363WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY roztwór 85%
Formic acid solution 85%
kwas metanowy
64-18-64369WARCHEMPOBIERZ
KWAS MRÓWKOWY min. 99%
Formic acid 99%
kwas metanowy
64-18-64371WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADCHLOROWY roztwór 60%
Perchloric acid solution 60%
kwas chlorowy (VII)
7601-90-34375WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADCHLOROWY roztwór 70%
Perchloric acid solution 70%
kwas chlorowy (VII)
7601-90-34379WARCHEMPOBIERZ
KWAS NADJODOWY
Periodic acid
kwas jodowy (VII)
10450-60-94382WARCHEMPOBIERZ
KWAS NAFTIONOWY
Naphthionic acid
Kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy
84-86-64395WARCHEMPOBIERZ
KWAS NIKOTYNOWY
Nicotinic acid
niacyna
59-67-64399WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 3%
Acetic acid solution 3%
kwas etanowy
64-19-74403WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 5%
Acetic acid solution 5%
kwas etanowy
64-19-74407WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 10%
Acetic acid solution 10%
kwas etanowy
64-19-74411WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 20%
Acetic acid solution 20%
kwas etanowy
64-19-74413WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 50%
Acetic acid solution 50%
kwas etanowy
64-19-74425WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY roztwór 80%
Acetic acid solution 80%
kwas etanowy
64-19-74429WARCHEMPOBIERZ
KWAS OCTOWY 99,5%
Glacial acetic acid
kwas etanowy, kwas octowy lodowaty
64-19-74433WARCHEMPOBIERZ
KWAS OLEINOWY
Oleic acid
kwas cis-oktadek-9-enowy
112-80-14435WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 5%
Phosphoric acid solution 5%
kwas fosforowy (V)
7664-38-24438WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 25%
Phosphoric acid solution 25%
kwas fosforowy (V)
7664-38-24442WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 40% - WYCOFANY4445WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 50%
Phosphoric acid solution 50%
kwas fosforowy (V)
7664-38-24446WARCHEMPOBIERZ
KWAS ORTO-FOSFOROWY roztwór 85%
Phosphoric acid solution 85%
kwas fosforowy (V)
7664-38-24452WARCHEMPOBIERZ
KWAS PALMITYNOWY
Palmitic acid
kwas heksadekanowy
57-10-34455WARCHEMPOBIERZ
KWAS PIKRYNOWY (ZWILŻONY)
Picric acid
2,4,6-trinitrofenol
88-89-14459WARCHEMPOBIERZ
KWAS PROPIONOWY
Propionic acid
kwas propanowy
79-09-44480WARCHEMPOBIERZ
KWAS RUBEANOWODOROWY
Rubean acid
kwas rubeanowy
79-40-34508WARCHEMPOBIERZ
KWAS SALICYLOWY
Salicylic acid
kwas hydroksy benzoesowy
69-72-74511WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 5%
Sulfuric acid solution 5%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94514WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 10%
Sulfuric acid solution 10%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94517WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 20%
Sulfuric acid solution 20%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94520WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 37,5%
Sulfuric acid solution 37,5%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94528WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 50%
Sulfuric acid solution 50%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94532WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 69%
Sulfuric acid solution 69%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94535WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 95%
Sulfuric acid solution 95%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94544WARCHEMPOBIERZ
KWAS SIARKOWY roztwór 98%
Sulfuric acid solution 98%
kwas siarkowy (VI)
7664-93-94547WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 5%
Hydrochloric acid solution 5%
kwas chlorowodorowy
7647-01-04556WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 10%
Hydrochloric acid solution 10%
kwas chlorowodorowy
7647-01-04562WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 30%
Hydrochloric acid solution 30%
kwas chlorowodorowy
7647-01-04574WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 30-33%
Hydrochloric acid solution 30-33%
kwas chlorowodorowy
7647-01-04576WARCHEMPOBIERZ
KWAS SOLNY roztwór 35-38%
Hydrochloric acid solution 35-38%
kwas chlorowodorowy
7647-01-04577WARCHEMPOBIERZ
KWAS STEARYNOWY
Stearic acid
kwas oktadekanowy
57-11-44583WARCHEMPOBIERZ
KWAS SULFANILOWY
Sulfanilic acid
kwas p-aminobenzenosulfonowy
121-57-34586WARCHEMPOBIERZ
KWAS 5-SULFOSALICYLOWY 2hydrat
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dwuwodny
5965-83-34589WARCHEMPOBIERZ
KWAS SZCZAWIOWY 2hydrat
Oxalic acid dihydrate
kwas dwukarboksylowy
6153-56-64598WARCHEMPOBIERZ
KWAS SZCZAWIOWY roztwór 5%
Oxalic acid solution 5%
144-62-74601WARCHEMPOBIERZ
KWAS TANINOWY
Tannic acid
kwas garbnikowy
1401-55-44606WARCHEMPOBIERZ
KWAS TELLUROWY 2hydrat
Telluric acid dihydrate
13451-14-44607WARCHEMPOBIERZ
KWAS TIODIGLIKOLOWY
Thiodiglycolic acid
123-93-34609WARCHEMPOBIERZ
KWAS TIOGLIKOLOWY
Thioglycolic acid
68-11-14611WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY
Trichloroacetic acid
kwas TCA
76-03-94613WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 10%
Trichloroacetic acid solution 10%
kwas trójchlorooctowy w roztworze, kwas TCA
76-03-94615WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 20%
Trichloroacetic acid solution 20%
kwas trójchlorooctowy w roztworze, kwas TCA
76-03-94617WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 30%
Trichloroacetic acid solution 30%
kwas trójchlorooctowy w roztworze, kwas TCA
76-03-94619WARCHEMPOBIERZ
KWAS TRICHLOROOCTOWY roztwór 50%
Trichloroacetic acid solution 50%
kwas trójchlorooctowy w roztworze, kwas TCA
76-03-94621WARCHEMPOBIERZ
KWAS WALERIANOWY
Valeric acid
kwas pentanowy
109-52-44623WARCHEMPOBIERZ
KWAS WERSENOWY
Ethylenediamin.etetraacetic acid
kwas EDTA
60-00-44625WARCHEMPOBIERZ
KWAS WINOWY
L-(+)-Tartaric acid
kwas 2.3 dihydroksybursztynowy
87-69-44628WARCHEMPOBIERZ
KWAS WOLFRAMOWY
Tungstic acid
7783-03-14634WARCHEMPOBIERZ
LAKMUS
Litmus (C.I.1242)
C.I. 1242
1393-92-64637WARCHEMPOBIERZ
LAKMUS roztwór 0,1%
Litmus solution 0,1%
C.I. 1242
1393-92-64640WARCHEMPOBIERZ
LAKTOZA 1hydrat
Lactose monohydrate
cukier mleczny
10039-26-64643WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) AZOTAN 6hydrat
Lanthanum nitrate hexahydrate
10277-43-74646WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) CHLOREK 7hydrat
Lanthanum chloride heptahydrate
10025-84-04649WARCHEMPOBIERZ
LANTANU (III) OCTAN hydrat
Lanthanum acetate hydrate
100587-90-44652WARCHEMPOBIERZ
LITU AZOTAN 3hydrat
Lithium nitrate trihydrate
azotan litu trójwodny
13453-76-44658WARCHEMPOBIERZ
LITU METABORAN bezwodny
Lithium metaborate
metaboran litowy
13453-69-54660WARCHEMPOBIERZ
LITU CHLOREK bezwodny
Lithium chloride
chlorek litu
7447-41-84661WARCHEMPOBIERZ
LITU CHLOREK 1hydrat
Lithium chloride monohydrate
chlorek litu jednowodny
16712-20-24664WARCHEMPOBIERZ
LITU CYTRYNIAN 4hydrat
Lithium citrate tetrahydrate
cytrynian litu czterowodny
6080-58-64668WARCHEMPOBIERZ
LITU CZTEROBORAN
Lithium tetraborate
tetraboran litu
12007-60-24670WARCHEMPOBIERZ
LITU FLUOREK
Lithium fluoride
fluorek litu
7789-24-44672WARCHEMPOBIERZ
LITU MLECZAN
Lithium lactate
mleczan litu
867-55-04675WARCHEMPOBIERZ
LITU OCTAN 2hydrat
Lithium acetate dihydrate
octan litu dwuwodny
6108-17-44676WARCHEMPOBIERZ
LITU SIARCZAN bezwodny
Lithium sulfate
siarczan litu bezwodny
10377-48-74678WARCHEMPOBIERZ
LITU SIARCZAN 1hydrat
Lithium sulfate monohydrate
siarczan litu jednowodny
10102-25-74679WARCHEMPOBIERZ
LITU WĘGLAN
Lithium carbonate
węglan litu
554-13-24682WARCHEMPOBIERZ
LITU WODOROTLENEK 1hydrat
Lithium hydroxide monohydrate
wodorotlenek litu jednowodny
1310-66-34685WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZ METAL PROSZEK
Magnesium powder
Magnez metaliczny - proszek
7439-95-44688WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZ METAL WIÓRY
Magnesium turnings
Magnez metaliczny - wióry
7439-95-44691WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZON I
Magneson I
4-(4-Nitrofenyloazo)rezorcyna
74-39-54695WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZON II
Magneson II
4-(4-Nitrofenylazo)-1-naftol
5290-62-04696WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU AZOTAN 6hydrat
Magnesium nitrate hexahydrate
azotan magnezowy sześciowodny
13446-18-94697WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CHLOREK bezwodny
Magnesium chloride
chlorek magnezowy bezwodny
7786-30-34700WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CHLOREK 6hydrat
Magnesium chloride hexahydrate
chlorek magnezowy sześciowodny
7791-18-64703WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU CYTRYNIAN bezwodny
tri-Magnesium citrate
dwucytrynian trójmagnezowy bezwodny
3344-18-14709WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU OCTAN 4hydrat
Magnesium acetate tetrahydrate
octan magnezowy czterowodny
16674-78-54712WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU SIARCZAN bezwodny
Magnesium sulfate
siarczan magnezowy
7487-88-94715WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU SIARCZAN 7hydrat
Magnesium sulfate heptahydrate
siarczan magnezowy siedmiowodny, sól Epsom, sól gorzka
10034-99-84718WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU di-SODU WERSENIAN hydrat
Edetate di-sodium magnesium hydrate
wersenian dwusodowo-magnezowy
14401-88-14721WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU STEARYNIAN
Magnesium stearate
stearynian magnezowy
557-04-04724WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU TLENEK
Magnesium oxide
tlenek magnezowy
1309-48-44727WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WĘGLAN ZASADOWY 5hydrat
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
węglan magnezowy zasadowy
56378-72-44730WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WODOROFOSFORAN 3hydrat
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
fosforan magnezu zasadowy
7782-75-44732WARCHEMPOBIERZ
MAGNEZU WODOROTLENEK
Magnesium hydroxide
wodorotlenek magnezowy
1309-42-84733WARCHEMPOBIERZ
MALTOZA 1hydrat
D-(+)-Maltose monohydrate
maltoza jednowodna
6363-53-74736WARCHEMPOBIERZ
MANGAN METAL PŁATKI
Manganese flakes
7439-96-54739WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) AZOTAN 4hydrat
Manganese (II) nitrate tetrahydrate
azotan manganawy czterowodny
20694-39-74742WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) CHLOREK 4hydrat
Manganese (II) chloride tetrahydrate
chlorek manganawy czterowodny
13446-34-94745WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) OCTAN 4hydrat
Manganese (II) acetate tetrahydrate
octan manganawy czterowodny
6156-78-14751WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) SIARCZAN 1hydrat
Manganese (II) sulfate monohydrate
siarczan manganawy jednowodny
10034-96-54757WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) SIARCZAN 4hydrat
Manganese (II) sulfate tetrahydrate
siarczan manganawy czterowodny
10101-68-54760WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) TLENEK
Manganese (II) oxide
tlenek manganawy
1344-43-04763WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (II) WĘGLAN bezwodny
Manganese (II) carbonate
węglan manganawy
598-62-94766WARCHEMPOBIERZ
MANGANU (IV) TLENEK
Manganese (IV) oxide
dwutlenek manganu
1313-13-94769WARCHEMPOBIERZ
MANNITOL
D-Mannitol
Mannit
69-65-84772WARCHEMPOBIERZ
MENTOL
Menthol
1490-04-64775WARCHEMPOBIERZ
METALOFTALEINA
Phthalein purple
Purpura ftaleinowa
2411-89-44780WARCHEMPOBIERZ
METANOL
Methanol
alkohol metylowy, karbinol
67-56-14781WARCHEMPOBIERZ
METOKSYPROPANOL
1-Methoxy-2-propanol
dowanol
107-98-24784WARCHEMPOBIERZ
METOL
Metol
55-55-04787WARCHEMPOBIERZ
METYLENU BROMEK
Methylene bromide
dibromometan
74-95-34789WARCHEMPOBIERZ
METYLENU CHLOREK
Dichloromethane
dichlorometan, dwuchlorometan, dichlorek metylenu
75-09-24790WARCHEMPOBIERZ
METYLOPIROLIDON
1-Methyl-2-pyrrolidinone
n-Metylo-2-pirolidon
872-50-44796WARCHEMPOBIERZ
METYLU OCTAN
Methyl acetate
octan metylowy
79-20-94799WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL DRUT 3mm
Copper
7440-50-84801WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL PROSZEK
Copper powder
7440-50-84803WARCHEMPOBIERZ
MIEDŹ METAL WIÓRY
Copper
7440-50-84805WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) BROMEK
Copper (I) bromide
bromek miedziawy
7787-70-44806WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) CHLOREK
Copper (I) chloride
chlorek miedziawy
7758-89-64808WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) JODEK
Copper (I) iodide
jodek miedziawy
7681-65-44810WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) RODANEK
Copper (I) thiocyanate
rodanek miedziawy
1111-67-74812WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (I) TLENEK
Copper (I) oxide
tlenek miedziawy
1317-39-14813WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) AZOTAN 3hydrat
Copper (II) nitrate trihydrate
miedziowy azotan trójwodny
10031-43-34815WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) CHLOREK 2hydrat
Copper (II) chloride dihydrate
chlorek miedziowy dwuwodny
10125-13-04817WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) CHLOREK roztwór 35%
Copper (II) chloride solution 35%
chlorek miedziowy roztwór 35%
7447-39-44818WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) FOSFORAN 3hydrat
Copper (II) phospfate trihydrate
fosforan miedziowy trójwodny
7798-23-44820WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) MRÓWCZAN
Copper (II) formate (VI)
mrówczan (VI) miedzi (II)
544-19-44822WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) OCTAN 1hydrat
Copper (II) acetate monohydrate
miedziowy octan jednowodny
6046-93-14825WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZAN bezwodny
Copper (II) sulfate
siarczan miedziowy
7758-98-74827WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZAN 5hydrat
Copper (II) sulfate pentahydrate
siarczan miedziowy pięciowodny
7758-99-84829WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) SIARCZEK
Copper (II) sulfide
siarczek miedziowy
1317-40-44831WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) TLENEK
Copper (II) oxide
tlenek miedziowy
1317-38-04833WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WĘGLAN ZASADOWY
Copper (II) carbonate basic
zasadowy węglan miedziowy
12069-69-14835WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WINIAN 3hydrat
Copper (II) tartrate trihydrate
winian miedziowy trójwodny
815-82-74837WARCHEMPOBIERZ
MIEDZI (II) WODOROTLENEK
Copper (II) hydroxide
wodorotlenek miedziowy
20427-59-24840WARCHEMPOBIERZ
MIESZANINA ESCHKI
Eschka′s mixture
4844WARCHEMPOBIERZ
MIESZANINA SELENOWA
Selenium mixture
4845WARCHEMPOBIERZ
MOCZNIK
Urea
karbonylodiamid
57-13-64847WARCHEMPOBIERZ
MOLIBDEN PROSZEK
Molybdenum powder
7439-98-74850WARCHEMPOBIERZ
MOLIBDENU (VI) TLENEK
Molybdenum trioxide
trójtlenek molibdenu
1313-27-54856WARCHEMPOBIERZ
MUREKSYD
Murexide
kwasu 5.5’nitrylodibarbiturowego sól monoamonowa
3051-09-04859WARCHEMPOBIERZ
NAFTA KOSMETYCZNA
Hydrotreated heavy naphtha
odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej
64742-48-94862WARCHEMPOBIERZ
NAFTALEN
Naphthalene
91-20-34865WARCHEMPOBIERZ
1- NAFTOL
1-Naphthol
alfa-naftol
90-15-34868WARCHEMPOBIERZ
2- NAFTOL
2-Naphthol
beta-naftol, 2-hydroksynaftalen
135-19-34886WARCHEMPOBIERZ
NEODYMU (III) TLENEK
Neodymium (III) oxide
tlenek neodymowy
1313-97-94890WARCHEMPOBIERZ
NIKIEL METAL PROSZEK
Nickel metal powder
7440-02-04892WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) AZOTAN 6hydrat
Nickel (II) nitrate hexahydrate
niklawy azotan sześciowodny
13478-00-74895WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) CHLOREK 6hydrat
Nickel (II) chloride hexahydrate
chlorek niklawy sześciowodny
7791-20-04898WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) OCTAN 4hydrat
Nickel (II) acetate tetrahydrate
octan niklawy czterowodny
6018-89-94901WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) SIARCZAN 6hydrat
Nickel (II) sulfate hexahydrate
siarczan niklawy sześciowodny
10101-97-04904WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) SIARCZAN 7hydrat
Nickel (II) sulfate heptahydrate
siarczan niklawy siedmiowodny
10101-98-14907WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) WĘGLAN ZASADOWY
Nickel (II) carbonate basic
zasadowy węglan niklawy
12607-70-44913WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (II) WODOROTLENEK
Nickel (II) hydroxide
wodorotlenek niklawy
12054-48-74916WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (III) TLENEK CZARNY
Nickel (III) oxide black
tlenek niklowy czarny
1314-06-34919WARCHEMPOBIERZ
NIKLU (III) TLENEK ZIELONY
Nickel (III) oxide green
tlenek niklowy zielony
1314-06-34920WARCHEMPOBIERZ
NINHYDRYNA
Ninhydrin
485-47-24922WARCHEMPOBIERZ
NINHYDRYNA roztwór 0,1%
Ninhydrin 0,1% solution in ethanol
485-47-24923WARCHEMPOBIERZ
m- NITROBENZALDEHYD
3-Nitrobenzaldehyde
3-Nitrobenzaldehyd
99-61-64930WARCHEMPOBIERZ
NITROBENZEN
Nitrobenzene
98-95-34932WARCHEMPOBIERZ
NITROMETAN
Nitromethane
75-52-54938WARCHEMPOBIERZ
n-NONAN
n-Nonane
111-84-24940WARCHEMPOBIERZ
NONAN frakcja z nafty (mieszanina izomerów)
Nonane mixture of isomers
n.dot.4942WARCHEMPOBIERZ
1-NONANOL
1-Nonanol
alkohol nonylowy
143-08-84944WARCHEMPOBIERZ
n-OKTAN
n-Octane
111-65-94946WARCHEMPOBIERZ
1-OKTANOL
1-Octanol
alkohol oktanowy
111-87-54948WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) AZOTAN
Lead (II) nitrate
azotan ołowiawy
10099-74-84949WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) BROMEK
Lead (II) bromide
bromek ołowiawy
10031-22-84951WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) CHLOREK
Lead (II) chloride
chlorek ołowiawy
7758-95-44953WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) CHROMIAN
Lead (II) chromate
chromian ołowiawy
7758-97-64954WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) FLUOREK
Lead (II) fluoride
fluorek ołowiawy
7783-46-24956WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) OCTAN 3hydrat
Lead (II) acetate trihydrate
octan ołowiawy trójwodny
6080-56-44958WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) OCTAN ZASADOWY
Lead (II) subacetate
zasadowy octan ołowiawy
1335-32-64966WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) SIARCZAN
Lead (II) sulfate
siarczan ołowiawy
7446-14-24969WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) SIARCZEK
Lead (II) sulfide
siarczek ołowiawy
1314-87-04972WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) TLENEK
Lead (II) oxide
tlenek ołowiawy
1317-36-84975WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WĘGLAN
Lead (II) carbonate
węglan ołowiawy
598-63-04977WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WĘGLAN ZASADOWY
Lead (II) carbonate basic
węglan ołowiu zasadowy
1319-46-64979WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (II) WODOROTLENEK
Lead (II) hydroxide
wodorotlenek ołowiawy
1311-11-14980WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (IV) OCTAN
Lead (IV) acetate
octan ołowiowy
546-67-84981WARCHEMPOBIERZ
OŁOWIU (IV) TLENEK
Lead (IV) oxide
dwutlenek ołowiu
1309-60-04982WARCHEMPOBIERZ
OŁÓW METAL GRANULKI
Lead granules
7439-92-14985WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ G
Orange G
C.I. 16230
1936-15-84988WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ G roztwór 0,1%
Orange G solution 0,1%
1936-15-84991WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ KSYLENOLOWY
Xylenol Orange tetrasodium salt
kwasu o-krezolosulfoftaleino-3,3”-bis metyloiminooctowego sól czterosodowa
3618-43-74997WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ METYLOWY
Methyl Orange
C.I. 13025
547-58-05000WARCHEMPOBIERZ
ORANŻ METYLOWY roztwór 0,1%
Methyl Orange solution 0,1%
C.I. 13025
547-58-05009WARCHEMPOBIERZ
OSMU (VIII) TLENEK
Osmium (VIII) oxide
czterotlenek osmowy
20816-12-05015WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA CIEKŁA CIĘŻKA
Paraffin liquid, White mineral oil
olej parafinowy
8042-47-55022WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA CIEKŁA LEKKA
Paraffin liquid, White mineral oil
olej wazelinowy
8042-47-55023WARCHEMPOBIERZ
PARAFINA ZWYCZAJNA
Paraffin
parafina hydrorafinowana
64742-51-45035WARCHEMPOBIERZ
PARAFORMALDEHYD
Paraformaldehyde
30525-89-4 5037WARCHEMPOBIERZ
PARAROZANILINY CHLOROWODOREK
Pararozaniline hydrochloride
parafuksyna
569-61-95040WARCHEMPOBIERZ
n-PENTAN
n-Pentane
109-66-05042WARCHEMPOBIERZ
1- PENTANOL
1-Pentanol
alkohol n-amylowy I-rz., n-pentanol, n-butylokarbinol, pentan-1-ol
71-41-05045WARCHEMPOBIERZ
PIROGALOL
Pyrogallol
1.2.3-trihydroksybenzen
87-66-15048WARCHEMPOBIERZ
PIRYDYNA
Pyridine
110-86-15051WARCHEMPOBIERZ
POLIWINYLOWY ALKOHOL
Polyvinyl alcohol
(poli) alkohol winylowy
25213-24-55054WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTAN
Potassium nitrate
azotan potasowy, saletra potasowa, saletra indyjska
7757-79-15060WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTYN
Potassium nitrite
azotyn potasowy
7758-09-05063WARCHEMPOBIERZ
POTASU AZOTYNOKOBALTAN
Tripotassium hexanitritocobaltate
nitrokobaltan potasowy
13782-01-95066WARCHEMPOBIERZ
POTASU BENZOESAN
Potassium benzoate
benzoesan potasowy
582-25-25068WARCHEMPOBIERZ
POTASU BORAN
Potassium metaborate
metaboran potasowy
13709-94-95070WARCHEMPOBIERZ
POTASU BROMEK
Potassium bromide
bromek potasowy
7758-02-35072WARCHEMPOBIERZ
POTASU BROMIAN
Potassium bromate
bromian potasowy
7758-01-25073WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLORAN
Potassium chlorate
chloran potasowy
3811-04-95075WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLOREK
Potassium chloride
chlorek potasowy
7447-40-75078WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHLOREK roztwór nasycony
Potassium chloride solution
chlorek potasowy
7447-40-75081WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMIAN
Potassium chromate
chromian (VI) potasu
7789-00-65084WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMIAN roztwór 1%
Potassium chromate solution 1%
chromian (VI) potasu
7789-00-65087WARCHEMPOBIERZ
POTASU CHROMU (III) SIARCZAN 12hydrat
Potassium chromium (III) sulfate dodecahydrate
ałun chromowo potasowy
7788-99-05102WARCHEMPOBIERZ
POTASU CYJANEK
Potassium cyanide
cyjanek potasowy
151-50-85105WARCHEMPOBIERZ
POTASU CYTRYNIAN 1hydrat
Potassium citrate tribasic monohydrate
cytrynian trójpotasowy jednowodny
6100-05-65108WARCHEMPOBIERZ
POTASU DICHROMIAN
Potassium dichromate
dwuchromian potasowy
7778-50-95111WARCHEMPOBIERZ
POTASU DICHROMIAN roztwór 5%
Potassium dichromate solution 5%
dwuchromian potasowy w roztworze wodnym
7778-50-95114WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK bezwodny
Potassium fluoride
fluorek potasowy
7789-23-35120WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK 2hydrat
Potassium fluoride dihydrate
fluorek potasowy dwuwodny
13455-21-55123WARCHEMPOBIERZ
POTASU FLUOREK roztwór 10%
Potassium fluoride solution 10%
fluorek potasowy w roztworze
7789-23-35126WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN I-ZASADOWY bezwodny
Potassium phosphate monobasic
diwodorofosforan potasu
7778-77-05141WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Potassium phosphate dibasic
wodorofosforan di-potasu
7758-11-45144WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN II-ZASADOWY 3hydrat
Potassium phosphate dibasic trihydrate
wodorofosforan di-potasu trójwodny
16788-57-15147WARCHEMPOBIERZ
POTASU FOSFORAN III-ZASADOWY 1hydrat
Potassium phosphate tribasic monohydrate
fosforan trójpotasowy jednowodny
27176-10-95150WARCHEMPOBIERZ
POTASU HEKSAHYDROKSYANTYMONIAN
Potassium hexahydroxoantimonate (V)
hydroksyantymonian potasowy
12208-13-85153WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODAN
Potassium iodate
jodan potasowy
7758-05-65156WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK
Potassium iodide
jodek potasowy
7681-11-05159WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK roztwór 5%
Potassium iodide solution 5%
jodek potasowy w roztworze wodnym
7681-11-05161WARCHEMPOBIERZ
POTASU JODEK roztwór 10%
Potassium iodide solution 10%
jodek potasowy w roztworze wodnym
7681-11-05162WARCHEMPOBIERZ
POTASU MOLIBDENIAN
Potassium molybdate
molibdenian potasowy
13446-49-65166WARCHEMPOBIERZ
POTASU MRÓWCZAN
Potassium formate
mrówczan potasowy
590-29-45168WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADCHLORAN
Potassium perchlorate
nadchloran potasowy
7778-74-75174WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADJODAN
Potassium periodate
nadjodan potasowy
7790-21-85177WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN
Potassium permanganate
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-75180WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 0,05%
Potassium permanganate solution 0,05%
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-75181WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 0,1%
Potassium permanganate solution 0,1%
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-75182WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADMANGANIAN roztwór 4%
Potassium permanganate solution 4%
nadmanganian potasowy, manganian (VII) potasu
7722-64-75183WARCHEMPOBIERZ
POTASU NADSIARCZAN
Potassium persulfate
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
7727-21-15186WARCHEMPOBIERZ
POTASU OCTAN bezwodny
Potassium acetate
octan potasowy
127-08-25189WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROFOSFORAN 3hydrat
tetra-Potassium pyrophosphate trihydrate
pirofosforan czteropotasowy trójwodny
7790-67-25191WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROSIARCZAN
Potassium disulfate
dwusiarczan potasowy
7790-62-75192WARCHEMPOBIERZ
POTASU PIROSIARCZYN
Potassium disulfite
dwusiarczyn potasowy
16731-55-85195WARCHEMPOBIERZ
POTASU RODANEK
Potassium thiocyanate
potasu tiocyjanian
333-20-05198WARCHEMPOBIERZ
POTASU SIARCZAN
Potassium sulfate
siarczan potasowy
7778-80-55201WARCHEMPOBIERZ
POTASU SIARCZYN
Potassium sulfite
siarczyn potasu
10117-38-15202WARCHEMPOBIERZ
POTASU SODU WĘGLAN
Potassium carbonate - Sodium carbonate mixture
węglan sodowo - potasowy
n.dot.5204WARCHEMPOBIERZ
POTASU SODU WINIAN 4hydrat
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
potasowo-sodowy winian czterowodny
6381-59-55207WARCHEMPOBIERZ
POTASU SORBINIAN
Potassium sorbate
sobrinian potasowy
24634-61-55209WARCHEMPOBIERZ
POTASU SZCZAWIAN 1hydrat
Potassium oxalate monohydrate
szczawian potasowy monohydrat
6487-48-55210WARCHEMPOBIERZ
POTASU TIOSIARCZAN bezwodny
Potassium thiosulfate
tiosiarczan potasowy
10294-66-35212WARCHEMPOBIERZ
POTASU WERSENIAN 2hydrat
Edetate dipotassium dihydrate
wersenian dwupotasowy dwuwodny
25102-12-95215WARCHEMPOBIERZ
POTASU WĘGLAN bezwodny
Potassium carbonate
węglan potasowy
584-08-75217WARCHEMPOBIERZ
POTASU WĘGLAN 1,5hydrat
Potassium carbonate sesquihydrate
węglan potasowy półtorawodny
6381-79-95219WARCHEMPOBIERZ
POTASU WIELOSIARCZEK
Potassium polysulfide
wielosiarczek potasowy
37199-66-95221WARCHEMPOBIERZ
POTASU WINIAN 0,5hydrat
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
winian di-potasu półwodny
6100-19-25223WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODORODIFLUOREK
Potassium hydrogen difluoride
kwaśny fluorek potasu
7789-29-95224WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROFTALAN
Potassium hydrogen phthalate
wodoroftalan potasowy
877-24-75225WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROSIARCZAN
Potassium bisulfate
kwaśny siarczan potasu
7646-93-75228WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROSZCZAWIAN
Potassium hydrogen oxalate
kwaśny szczawian potasu
127-95-75231WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK
Potassium hydroxide
wodorotlenek potasowy
1310-58-35234WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 5%
Potassium hydroxide solution 5%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-35236WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 20%
Potassium hydroxide solution 20%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-35242WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROTLENEK roztwór 50%
Potassium hydroxide solution 50%
wodorotlenek potasowy w roztworze
1310-58-35250WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROWĘGLAN
Potassium bicarbonate
kwaśny węglan potasu
298-14-65261WARCHEMPOBIERZ
POTASU WODOROWINIAN
Potassium tartrate monobasic
kwaśny winian potasowy
868-14-45264WARCHEMPOBIERZ
POTASU ŻELAZICYJANEK
Potassium hexacyanoferrate (III)
heksacyjanożelazian (III) potasu
13746-66-25273WARCHEMPOBIERZ
POTASU ŻELAZOCYJANEK 3hydrat
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
heksacyjanożelazian (II) potasu trójwodny
14459-95-15276WARCHEMPOBIERZ
1- PROPANOL
1-Propanol
alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
71-23-85288WARCHEMPOBIERZ
2- PROPANOL
2-Propanol
alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
67-63-05291WARCHEMPOBIERZ
2- PROPANOL roztwór 70%
2-Propanol solution 70%
alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
67-63-05294WARCHEMPOBIERZ
n-PROPYLU OCTAN
Propyl acetate
octan n-propylu
109-60-45300WARCHEMPOBIERZ
PURPURA BROMOKREZOLOWA
Bromocresol Purple
115-40-25303WARCHEMPOBIERZ
PURPURA BROMOKREZOLOWA roztwór 0,1%
Bromocresol Purple solution 0,1%
115-40-25304WARCHEMPOBIERZ
REZORCYNA
Resorcinol
1,3-dihydroksybenzen, rezorcynol
108-46-35306WARCHEMPOBIERZ
RODAMINA B
Rhodamine B
róż brylantowy B
81-88-95312WARCHEMPOBIERZ
ROZTWÓR WIJSA
Wijs solution
0.1 mol/L roztwór chlorku jodu w lodowatym kwasie octowym, Odczynnik Wijsa
5313WARCHEMPOBIERZ
RÓŻ BENGALSKI
Rose bengal
632-69-95314WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (I) AZOTAN 2hydrat
Mercury (I) nitrate dihydrate
azotan rtęciawy dwuwodny
14836-60-35316WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (I) CHLOREK
Mercury (I) chloride
chlorek rtęciawy. kalomel
10112-91-15318WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) AZOTAN 1hydrat
Mercury (II) nitrate monohydrate
rtęciowy azotan jednowodny
7783-34-85321WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) BROMEK
Mercury (II) bromide
rtęciowy bromek
7789-47-15324WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) CHLOREK
Mercury (II) chloride
chlorek rtęciowy. sublimat
7487-94-75327WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) JODEK
Mercury (II) iodide red
jodek rtęciowy
7774-29-05330WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) OCTAN
Mercury (II) acetate
octan rtęciowy
1600-27-75333WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) RODANEK
Mercury (II) thiocyanate
tiocyjanian rtęciowy
597-85-85335WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) SIARCZAN
Mercury (II) sulfate
siarczan rtęciowy
7783-35-95336WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) SIARCZEK CZERWONY
Mercury (II) sulfide red
siarczek rtęciowy
1344-48-55337WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) TLENEK CZERWONY
Mercury (II) oxide red
tlenek rtęciowy
21908-53-25339WARCHEMPOBIERZ
RTĘCI (II) TLENEK ŻÓŁTY
Mercury (II) oxide yellow
tlenek rtęciowy
21908-53-25342WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU CHLOREK
Rubidium chloride
chlorek rubidowy
7791-11-95351WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU SIARCZAN
Rubidium sulfate
siarczan rubidowy
7488-54-25357WARCHEMPOBIERZ
RUBIDU WODOROTLENEK
Rubidium hydroxide
wodorotlenek rubidowy
1310-82-35358WARCHEMPOBIERZ
SACHAROZA
Sucrose
cukier trzcinowy, cukier buraczany
57-50-15360WARCHEMPOBIERZ
SACHAROZA roztwór 30%
Sucrose solution 30%
57-50-15363WARCHEMPOBIERZ
SELEN PROSZEK
Selenium
7782-49-25369WARCHEMPOBIERZ
SIARKA GRANULOWANA
Sulfur
7704-34-95371WARCHEMPOBIERZ
SIARKA MIELONA
Sulfur
7704-34-95372WARCHEMPOBIERZ
SIARKA SUBLIMOWANA
Sulfur
7704-34-95378WARCHEMPOBIERZ
SKROBIA ROZPUSZCZALNA
Starch soluble
9005-84-95381WARCHEMPOBIERZ
SODU ARSENIN
Sodium arsenite
arsenin sodowy
7784-46-55393WARCHEMPOBIERZ
SODU ASKORBINIAN
L(+)-Ascorbic acid sodium salt
askorbinian sodowy
134-03-25396WARCHEMPOBIERZ
SODU ASKORBINIAN roztwór 10%
L(+)-Ascorbic acid sodium salt solution 10%
askorbinian sodowy roztwór wodny 10%
134-03-25399WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTAN
Sodium nitrate
azotan sodowy
7631-99-45411WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTYN
Sodium nitrite
azotyn sodowy
7632-00-05414WARCHEMPOBIERZ
SODU AZOTYNOKOBALTAN
Sodium cobaltinitrite
heksanitrokobaltan sodowy
13600-98-15417WARCHEMPOBIERZ
SODU AZYDEK
Sodium azide
azydek sodowy
26628-22-85420WARCHEMPOBIERZ
SODU BARBITAL
Sodium barbital
5,5-Dietylobarbituran sodu
144-02-55423WARCHEMPOBIERZ
SODU BENZOESAN
Sodium benzoate
benzoesan sodowy
532-32-15426WARCHEMPOBIERZ
SODU BIZMUTAN
Sodium bishmuthan
bizmutan sodowy
12232-99-45429WARCHEMPOBIERZ
SODU BORAN 4hydrat
Sodium metaborate tetrahydrate
metaboran sodowy czterowodny
10555-76-75432WARCHEMPOBIERZ
SODU BROMEK
Sodium bromide
bromek sodowy
7647-15-65435WARCHEMPOBIERZ
SODU BROMIAN
Sodium bromate
bromian sodowy
7789-38-05438WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORAN
Sodium chlorate
chloran sodowy
7775-09-95441WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK
Sodium chloride
chlorek sodowy
7647-14-55444WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 0,9%
Sodium chloride solution 0,9%
chlorek sodowy
7647-14-55446WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 1%
Sodium chloride solution 1%
chlorek sodowy
7647-14-55447WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór 3%
Sodium chloride solution 3%
chlorek sodowy
7647-14-55449WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLOREK roztwór nasycony
Sodium chloride solution
chlorek sodowy
7647-14-55453WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 7,5%
Sodium chlorite solution 7,5%
chloryn sodowy
7758-19-25459WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 12,5%
Sodium chlorite solution 12,5%
chloryn sodowy
7758-19-25462WARCHEMPOBIERZ
SODU CHLORYN roztwór 25%
Sodium chlorite solution 25%
chloryn sodowy
7758-19-25465WARCHEMPOBIERZ
SODU CHROMIAN
Sodium chromate
chromian sodowy
7775-11-35468WARCHEMPOBIERZ
SODU CYJANEK
Sodium cyanide
cyjanek sodowy
143-33-95471WARCHEMPOBIERZ
SODU CYKLAMINIAN
Sodium cyclamate
cyklaminian sodowy
139-05-95472WARCHEMPOBIERZ
SODU CYTRYNIAN 2hydrat
Sodium citrate dihydrate
cytrynian sodowy dwuwodny
6132-04-35474WARCHEMPOBIERZ
SODU CYTRYNIAN roztwór 1%
Sodium citrate solution 1%
cytrynian sodowy w roztworze
5477WARCHEMPOBIERZ
SODU DEOKSYCHOLAN
Sodium deoxycholate
deoksycholan sodowy
302-95-45486WARCHEMPOBIERZ
SODU DICHROMIAN bezwodny
Sodium dichromate
dwuchromian sodowy
10588-01-95489WARCHEMPOBIERZ
SODU DICHROMIAN 2hydrat
Sodium dichromate dihydrate
dwuchromian sodowy dwuwodny
7789-12-05492WARCHEMPOBIERZ
SODU DITIONIN
Sodium dithionite
podsiarczyn sodu
7775-14-65495WARCHEMPOBIERZ
SODU DODECYLOSIARCZAN
Sodium Dodecyl Sulfate
laurynian sodu, laurylosiarczan sodu
151-21-35498WARCHEMPOBIERZ
SODU DIETYLODITIOKARBAMINIAN 3hydrat
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Kupral
20624-25-35501WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROOCTAN
Sodium diacetate
dwuoctan sodu
126-96-55502WARCHEMPOBIERZ
SODU FLUOREK
Sodium fluoride
fluorek sodowy
7681-49-45504WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate monobasic
diwodorofosforan sodu
7558-80-75513WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY 1hydrat
Sodium phosphate monobasic monohydrate
diwodorofosforan sodu jednowodny
10049-21-55516WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN I-ZASADOWY 2hydrat
Sodium phosphate monobasic dihydrate
diwodorofosforan sodu dwuwodny
13472-35-05519WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate dibasic
wodorofosforan di-sodu
7558-79-45522WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 2hydrat
Sodium phosphate dibasic dihydrate
wodorofosforan di-sodu dwuwodny
10028-24-75525WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 7hydrat
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
wodorofosforan di-sodu siedmiowodny
7782-85-65528WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 12hydrat
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
wodorofosforan di-sodu dwunastowodny
10039-32-45531WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN III-ZASADOWY bezwodny
Sodium phosphate tribasic
fosforan trójsodowy
7601-54-95534WARCHEMPOBIERZ
SODU FOSFORAN III-ZASADOWY 12hydrat
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
fosforan trójsodowy dwunastowodny
10101-89-05537WARCHEMPOBIERZ
SODU GLUKONIAN
Sodium gluconate
glukonian sodowy
527-07-15540WARCHEMPOBIERZ
SODU GLUTAMINIAN 1hydrat
Sodium glutamate monohydrate
glutaminian sodowy jednowodny
6106-04-35543WARCHEMPOBIERZ
SODU HEKSAMETAFOSFORAN
Sodium metaphosphate
metafosforan sodowy
10124-56-85546WARCHEMPOBIERZ
SODU JODAN
Sodium iodate
jodan sodowy
7681-55-25549WARCHEMPOBIERZ
SODU JODEK
Sodium iodide
jodek sodowy
7681-82-55552WARCHEMPOBIERZ
SODU METAKRZEMIAN 5hydrat
Sodium metasilicate pentahydrate
metakrzemian sodowy pięciowodny
10213-79-35555WARCHEMPOBIERZ
SODU MOLIBDENIAN bezwodny
Sodium molybdate
molibdenian sodowy bezwodny
7631-95-05557WARCHEMPOBIERZ
SODU MOLIBDENIAN 2hydrat
Sodium molybdate dihydrate
molibdenian sodowy dwuwodny
10102-40-65558WARCHEMPOBIERZ
SODU MRÓWCZAN
Sodium formate
mrówczan sodowy
141-53-75561WARCHEMPOBIERZ
SODU NADCHLORAN bezwodny
Sodium perchlorate
nadchloran sodowy
7601-89-05564WARCHEMPOBIERZ
SODU NADCHLORAN 1hydrat
Sodium perchlorate monohydrate
nadchloran sodowy jednowodny
7791-07-35567WARCHEMPOBIERZ
SODU NADJODAN
Sodium (meta) periodate
metanadjodan sodowy
7790-28-55570WARCHEMPOBIERZ
SODU NADSIARCZAN
Sodium persulfate
nadsiarczan sodowy
7775-27-15573WARCHEMPOBIERZ
SODU NITROPRUSYDEK 2hydrat
Sodium nitroprusside dihydrate
nitroprusydek sodowy dwuwodny
13755-38-95577WARCHEMPOBIERZ
SODU OCTAN bezwodny
Sodium acetate
octan sodowy
127-09-35580WARCHEMPOBIERZ
SODU OCTAN 3hydrat
Sodium acetate trihydrate
octan sodowy trójwodny
6131-90-45582WARCHEMPOBIERZ
SODU OLEINIAN
Sodium oleate
oleinian sodowy
143-19-15585WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROFOSFORAN 10hydrat
Sodium pyrophosphate decahydrate
pirofosforan tetra-sodowy dziesięciowodny
13472-36-15588WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROSIARCZAN
Sodium pyrosulfate
disodu disiarczan (VI)
13870-29-65591WARCHEMPOBIERZ
SODU PIROSIARCZYN
Sodium metabisulfite
disodu disiarczan (IV), E223
7681-57-45594WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 5%
Sodium hypochlorite solution 5%
podchloryn sodowy
7681-52-95599WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 10%
Sodium hypochlorite solution 10%
podchloryn sodowy
7681-52-95600WARCHEMPOBIERZ
SODU PODCHLORYN roztwór 15%
Sodium hypochlorite solution 15%
podchloryn sodowy
7681-52-95601WARCHEMPOBIERZ
SODU PODFOSFORYN 1hydrat
Sodium hypophosphite monohydrate
podfosforyn sodowy
10039-56-25603WARCHEMPOBIERZ
SODU RODANEK
Sodium thiocyanate
sodu tiocyjanian
540-72-75606WARCHEMPOBIERZ
SODU RODIZONIAN
Sodium rhodizonate
523-21-75609WARCHEMPOBIERZ
SODU SALICYLAN
Sodium salicylate
salicylan sodowy
54-21-75612WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIAN bezwodny
Sodium selenate
selenian sodowy
13410-01-05615WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIN bezwodny
Sodium selenite
selenin sodowy bezwodny
10102-18-85617WARCHEMPOBIERZ
SODU SELENIN 5hydrat
Sodium selenite pentahydrate
selenin sodowy pięciowodny
26970-82-15618WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZAN bezwodny
Sodium sulfate
siarczan sodowy, sól glauberska
7757-82-65621WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZAN 10hydrat
Sodium sulfate decahydrate
siarczan sodowy dziesięciowodny
7727-73-35624WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZEK 9hydrat
Sodium sulfide nonahydrate
siarczek sodowy dziewięciowodny
1313-84-45627WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZYN bezwodny
Sodium sulfite
siarczyn sodowy
7757-83-75630WARCHEMPOBIERZ
SODU SIARCZYN 7hydrat
Sodium sulfite heptahydrate
siarczyn sodowy
10102-15-55633WARCHEMPOBIERZ
SODU STEARYNIAN
Sodium stearate
stearynian sodowy
822-16-25636WARCHEMPOBIERZ
SODU SZCZAWIAN
Sodium oxalate
szczawian sodowy
62-76-05639WARCHEMPOBIERZ
SODU TETRABORAN 5hydrat
Sodium tetraborate pentahydrate
czteroboran sodowy, boraks, borax, heptaoksytetraboran sodu
12179-04-35644WARCHEMPOBIERZ
SODU TETRABORAN 10hydrat
Sodium tetraborate decahydrate
czteroboran sodowy, boraks, borax, heptaoksytetraboran sodu
1303-96-45645WARCHEMPOBIERZ
SODU TIOSIARCZAN bezwodny
Sodium thiosulfate
tiosiarczan sodowy
7772-98-75648WARCHEMPOBIERZ
SODU TIOSIARCZAN 5hydrat
Sodium thiosulfate pentahydrate
sodowy tiosiarczan pentahydrat
10102-17-75651WARCHEMPOBIERZ
SODU WANADAN
Sodium metavanadate
metawanadan sodowy
13718-26-85654WARCHEMPOBIERZ
di- SODU WERSENIAN 2hydrat
Edetate disodium dihydrate
EDTA, wersenian dwusodowy, kwasu etylenodiamin.otetraoctowego sól dwusodowa
6381-92-65660WARCHEMPOBIERZ
tetra-SODU WERSENIAN hydrat
Edetate tetrasodium hydrate
EDTA - wersenian czterosodowy
64-02-8 (bezw.)5663WARCHEMPOBIERZ
SODU WĘGLAN bezwodny
Sodium carbonate
soda kalcynowana
497-19-85666WARCHEMPOBIERZ
SODU WĘGLAN 10hydrat
Sodium carbonate decahydrate
węglan sodowy dziesięciowodny
6132-02-15669WARCHEMPOBIERZ
SODU WINIAN 2hydrat
Sodium tartrate dibasic dihydrate
winian dwusodowy
6106-24-75675WARCHEMPOBIERZ
SODU WODORODIFLUOREK
Sodium bifluoride
kwaśny fluorek sodu
1333-83-15678WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSELENIN
Sodium hydrogen selenite
kwaśny selenin sodowy
7782-82-35681WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZAN 1hydrat
Sodium bisulfate monohydrate
sodu siarczan kwaśny 1hydrat
10034-88-55687WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZYN
Sodium hydrogensulfite
sodowy siarczyn kwaśny
7631-90-55690WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROSIARCZYN roztwór 40%
Sodium hydrogensulfite solution 40%
kwaśny siarczyn sodowy w roztworze
7631-90-55696WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK
Sodium hydroxide
wodorotlenek sodowy, soda żrąca, soda kaustyczna
1310-73-25699WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 5%
Sodium hydroxide solution 5%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-25703WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 20%
Sodium hydroxide solution 20%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-25706WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROTLENEK roztwór 50%
Sodium hydroxide solution 50%
wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym
1310-73-25713WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROWĘGLAN
Sodium bicarbonate
sodu węglan kwaśny, sodu bikarbonat, soda oczyszczona, wodorowęglan sodowy
144-55-85715WARCHEMPOBIERZ
SODU WODOROWINIAN
Sodium tartrate monobasic
kwaśny winian sodowy
526-94-35724WARCHEMPOBIERZ
SODU WOLFRAMIAN 2hydrat
Sodium tungstate dihydrate
wolframian sodowy dwuwodny
10213-10-25727WARCHEMPOBIERZ
SÓD METAL KAWAŁKI
Sodium in kerosene, pieces
(łac. Natrium)
7440-23-55732WARCHEMPOBIERZ
SÓL TABELKI
Salt tablets
chlorek sodowy w tabletkach
7647-14-55735WARCHEMPOBIERZ
SREBRA AZOTAN
Silver nitrate
azotan (V) srebra, lapis
7761-88-85738WARCHEMPOBIERZ
SREBRA AZOTAN roztwór 1%
Silver nitrate solution 1%
azotan srebra w roztworze
7761-88-85740WARCHEMPOBIERZ
STOP DEVARDA (PROSZEK)
Devarda’s alloy
stop w proszku cynku, glinu i miedzi
8049-11-45786WARCHEMPOBIERZ
STOP RANEYA (PROSZEK)
Raney alloy
stop w proszku niklu i glinu
12635-29-95789WARCHEMPOBIERZ
STOP WOODA (GRANULKI)
Wood alloy
Stop według Wood'a
8049-22-75792WARCHEMPOBIERZ
STRONTU AZOTAN
Strontium nitrate
kwasu azotowego sól strontowa
10042-76-95795WARCHEMPOBIERZ
STRONTU CHLOREK 6hydrat
Strontium chloride hexahydrate
chlorek strontowy sześciowodny
10025-70-45798WARCHEMPOBIERZ
STRONTU OCTAN 0,5hydrat
Strontium acetate hemihydrate
octan strontowy półwodny
543-94-25801WARCHEMPOBIERZ
STRONTU SIARCZAN
Strontium sulfate
siarczan strontowy
7759-02-65804WARCHEMPOBIERZ
STRONTU WĘGLAN
Strontium carbonate
węglan strontowy
1633-05-25807WARCHEMPOBIERZ
STRONTU WODOROTLENEK 8hydrat
Strontium hydroxide octahydrate
wodorotlenek strontowy ośmiowodny
1311-10-05810WARCHEMPOBIERZ
SUDAN I
Sudan I
842-07-95813WARCHEMPOBIERZ
SUDAN II
Sudan II
3118-97-65816WARCHEMPOBIERZ
SUDAN III
Sudan III
85-86-95819WARCHEMPOBIERZ
SUDAN III roztwór 0,1%
Sudan III solution 0,1% in ethanol
85-86-95822WARCHEMPOBIERZ
SUDAN IV
Scarlet red
85-83-65825WARCHEMPOBIERZ
SULFANILAMID
Sulfanilamide
63-74-15831WARCHEMPOBIERZ
SZKŁO WODNE SODOWE
Sodium trisilicate
krzemian sodu w roztworze
1344-09-85834WARCHEMPOBIERZ
TALU (I) AZOTAN
Thallium nitrate
10102-45-15837WARCHEMPOBIERZ
TELLUR PROSZEK
Tellurium powder
13494-80-95843WARCHEMPOBIERZ
TETRACHLOROETAN
1,1,2,2-Tetrachloroethane
czterochloroetan
79-34-55846WARCHEMPOBIERZ
TETRACHLOROETYLEN
Tetrachloroethylene
czterochloroetylen
127-18-45849WARCHEMPOBIERZ
TETRAHYDROFURAN
Tetrahydrofuran
czterowodorofuran - THF
109-99-95852WARCHEMPOBIERZ
TETRALINA
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
1,2,3,4-tetrahydronaftalen
119-64-25855WARCHEMPOBIERZ
TIOACETAMID
Thioacetamide
AKT
62-55-55858WARCHEMPOBIERZ
TIOMOCZNIK
Thiourea
tiokarbamid
62-56-65861WARCHEMPOBIERZ
TOLUEN
Toluene
metylobenzen
108-88-35864WARCHEMPOBIERZ
o-TOLUIDYNA
o-Toluidine
o-Metyloanilina
95-53-45867WARCHEMPOBIERZ
p-TOLUIDYNA
p-Toluidine
para-toluidyna
106-49-05870WARCHEMPOBIERZ
TRICHLOROETYLEN
Trichloroethylene
trójchloroetylen - TRI
79-01-65873WARCHEMPOBIERZ
TRIETANOLOAMINA
Triethanolamine
tri-(2-hydroksyetylo)amina
102-71-65876WARCHEMPOBIERZ
TRIETYLOAMINA
Triethylamine
N,N-dietyloetanoamina, trójetyloamina
121-44-85879WARCHEMPOBIERZ
TRIS (HYDROKSYMETYLO) AMINOMETAN
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
bufor Tris
77-86-15882WARCHEMPOBIERZ
TYMOL
Thymol
89-83-85885WARCHEMPOBIERZ
TYMOLOFTALEINA
Thymolphthalein
125-20-25888WARCHEMPOBIERZ
TYMOLOFTALEINA roztwór 0,1%
Thymolphthalein solution 0,1% in ethanol
125-20-25889WARCHEMPOBIERZ
TYTAN METAL PROSZEK
Titanium powder
7440-32-65891WARCHEMPOBIERZ
TYTANU (IV) TLENEK
Titanium dioxide
dwutlenek tytanu
13463-67-75894WARCHEMPOBIERZ
UNDEKANOL
n-Undecyl alcohol
alkohol undekanowy
112-42-55897WARCHEMPOBIERZ
URANINA
Uranine
518-47-85900WARCHEMPOBIERZ
URANYLU OCTAN 2hydrat
Uranyl acetate dihydrate
octan uranylowy dwuwodny
6159-44-05903WARCHEMPOBIERZ
UROTROPINA
Hexamethylenetetramine
sześciometylenoczteroamina
100-97-05906WARCHEMPOBIERZ
WANADU (V) TLENEK
Vanadium pentoxide
pięciotlenek wanadu
1314-62-15909WARCHEMPOBIERZ
WANILINA
4-Hydroksy-3-metoksybenzaldehyd
121-33-55912WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA AZOTAN 4hydrat
Calcium nitrate tetrahydrate
wapniowy azotan czterowodny
13477-34-45915WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK bezwodny
Calcium chloride
chlorek wapniowy
10043-52-45918WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK 2hydrat
Calcium chloride dihydrate
chlorek wapniowy dwuwodny
10035-04-85921WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK 6hydrat
Calcium chloride hexahydrate
chlorek wapniowy sześciowodny
7774-34-75924WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CHLOREK DO EKSYKATORÓW
Calcium chloride
chlorek wapniowy
10043-52-45933WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA CYTRYNIAN 4hydrat
Calcium citrate tribasic tetrahydrate
cytrynian wapniowy czterowodny
5785-44-45936WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN I-ZASADOWY 1hydrat
Calcium dihydrogenphosphate monohydrate
fosforan monowapniowy jednowodny, wapnia diwodorofosforan 1hydrat
7758-23-85945WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN II-ZASADOWY bezwodny
Calcium phosphate dibasic
wodorofosforan wapnia
7757-93-95948WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN II-ZASADOWY 2hydrat
Calcium phosphate dibasic dihydrate
wodorofosforan wapnia dwuwodny
7789-77-75951WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA FOSFORAN III-ZASADOWY bezwodny
tri-Calcium phosphate
fosforan trójwapniowy bezwodny
7758-87-45954WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA MLECZAN 5hydrat
Calcium lactate pentahydrate
wapnia L-mleczan pięciowodny
5743-47-55957WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA MRÓWCZAN
Calcium formate
mrówczan wapniowy
544-17-25960WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA OCTAN 1hydrat
Calcium acetate monohydrate
octan wapniowy jednowodny
5743-26-05963WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA PODCHLORYN
Hypochlorite calcium
wapno chlorowane
7778-54-35968WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN bezwodny
Calcium sulfate anhydrous
siarczan wapniowy
7778-18-95972WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN 0,5hydrat
Calcium sulfate hemihydrate
siarczan wapniowy półwodny
10034-76-15975WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SIARCZAN 2hydrat
Calcium sulfate dihydrate
siarczan wapniowy dwuwodny
10101-41-45978WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA STEARYNIAN
Calcium stearate
stearynian wapniowy
1592-23-05980WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA SZCZAWIAN 2hydrat
Calcium oxalate dihydrate
szczawian wapniowy dwuwodny
7236-42-25984WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA TLENEK
Calcium oxide
wapniowy tlenek, wapno palone, wapno niegaszone
1305-78-85987WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WĘGLAN
Calcium carbonate
węglan wapniowy
471-34-15990WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK
Calcium hydroxide
wodorotlenek wapniowy, wapno gaszone
1305-62-05999WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK roztwór 4%
Calcium hydroxide solution 4%
Woda wapienna
1305-62-06002WARCHEMPOBIERZ
WAPNIA WODOROTLENEK roztwór 10%
Calcium hydroxide solution 10%
Mleko wapienne
1305-62-06003WARCHEMPOBIERZ
WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY
Granulated activated carbon
7440-44-06008WARCHEMPOBIERZ
WĘGIEL AKTYWNY PYLISTY
Dust activated carbon
7440-44-06009WARCHEMPOBIERZ
WĘGLA TETRACHLOREK
Carbon tetrachloride
czterochlorek węgla
56-23-56011WARCHEMPOBIERZ
WODA DESTYLOWANA
Distilled water
tlenek diwodoru
7732-18-56023WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 3%
Hydrogen peroxide solution 3%
woda utleniona
7722-84-16035WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 10%
Hydrogen peroxide solution 10%
7722-84-16041WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 12%
Hydrogen peroxide solution 12%
7722-84-16044WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 30%
Hydrogen peroxide solution 30%
perhydrol
7722-84-16059WARCHEMPOBIERZ
WODORU NADTLENEK roztwór 60%
Hydrogen peroxide solution 60%
7722-84-16074WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA
Bromocresol Green
76-60-86080WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA roztwór 0,1%
Bromocresol Green solution 0,1%
76-60-86082WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ BRYLANTOWA
Brilliant green
633-03-46089WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ MALACHITOWA
Malachite Green oxalate
szczawian zieleni malachitowej, C.I. 42000
2437-29-86095WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ MALACHITOWA roztwór 1%
Malachite Green oxalate solution 1%
szczawian zieleni malachitowej w roztworze
2437-29-86096WARCHEMPOBIERZ
ZIELEŃ NAFTOLOWA B
Naphtol green B
19381-50-16098WARCHEMPOBIERZ
ZIEMIA OKRZEMKOWA
Diatomaceous earth
diatomit, kalcynowany sodą amoniakalną
68855-54-96100WARCHEMPOBIERZ
ZŁOTA (III) CHLOREK 3hydrat
Gold (III) chloride trihydrate
chlorek złotowy
16961-25-46105WARCHEMPOBIERZ
ŻELATYNA PROSZEK
Gelatin powder
9000-70-86106WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZO METAL PROSZEK
Iron powder
7439-89-66107WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) CHLOREK 4hydrat
Iron (II) chloride tetrahydrate
chlorek żelazawy czterowodny
13478-10-96110WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) SIARCZAN 7hydrat
Iron (II) sulfate heptahydrate
żelazawy siarczan siedmiowodny
7782-63-06113WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (II) SZCZAWIAN 2hydrat
Iron (II) oxalate dihydrate
żelazawy szczawian dwuwodny
6047-25-26119WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) AZOTAN 9hydrat
Iron (III) nitrate nonahydrate
żelazowy azotan dziewięciowodny
7782-61-86122WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK bezwodny
Iron (III) chloride
chlorek żelazowy
7705-08-06125WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK 6hydrat
Iron (III) chloride hexahydrate
żelazowy chlorek sześciowodny
10025-77-16128WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK roztwór 20%
Iron (III) chloride solution 20%
chlorek żelazowy w roztworze
7705-08-06135WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CHLOREK roztwór 40%
Iron (III) chloride solution 40%
chlorek żelazowy w roztworze
7705-08-06137WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) CYTRYNIAN 5hydrat
Iron (III) citrate pentahydrate
cytrynian żelazowy pięciowodny
6043-74-96140WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) OCTAN ZASADOWY
Iron (III) acetate basic
octan żelazowy zasadowy
10450-55-26141WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) RODANEK roztwór
Iron (III) thiocyanate
6142WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) SIARCZAN hydrat
Iron (III) sulfate hydrate
żelazowy siarczan uwodniony
15244-10-76143WARCHEMPOBIERZ
ŻELAZA (III) TLENEK
Iron (III) oxide red
tlenek żelazowy
1309-37-16146WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ BRYLANTOWA
Brilliant Yellow
3051-11-46158WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA
Yellow dimethyl
żółcień dwumetylowa
60-11-76161WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA roztwór 0,1%
Yellow dimethyl solution 0,1% in ethanol
żółcień dwumetylowa roztwór w etanolu
60-11-76164WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ TYTANOWA
Titanium yellow
1829-00-16173WARCHEMPOBIERZ
ŻÓŁCIEŃ TYTANOWA roztwór 0,1%
Titanium yellow solution 0,1%
1829-00-16175WARCHEMPOBIERZ
BALSAM KANADYJSKI
Canada balsam
8007-47-46509WARCHEMPOBIERZ
CHROMIANKA6522WARCHEMPOBIERZ
DEKSTRYNA
Dextrin
skrobia ziemniaczana uwodniona
9004-53-96527WARCHEMPOBIERZ
OLEJEK IMMERSYJNY DO MIKROSKOPII
Castor oil
8001-79-46543WARCHEMPOBIERZ
SPIRYTUS SALICYLOWY 2%
Salicylic alcohol
Kwas salicylowy roztwór 2% w alkoholu etylowym
6588WARCHEMPOBIERZ
ŻEL KRZEMIONKOWY SZEROKOPOR.
Silica gel
7631-86-96599WARCHEMPOBIERZ
ŻEL KRZEMIONKOWY WĄSKOPOR.
Silica gel
7631-86-96606WARCHEMPOBIERZ
TRITON (R) X-100 - WYCOFANY
Triton (R) X-100
9002-93-16794WARCHEMPOBIERZ